Стогній Ірина Валеріївна

Фото: Стогній Ірина Валеріївна.Ірина Валеріївна Стогній – старший викладач кафедри іноземних мов.

2004 року закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Спеціальність: «Англійська мова та література».

Загальний науково-педагогічний стаж – 10 років (у НАСОА – 10 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

Наукові праці, статті, тези

 • Стогній І. В., Никонорова Л. І. Використання мотивації та методів педагогічного стимулювання на початковому етапі навчання іноземної мови у немовному ВНЗ. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ: “Інформ.-аналіт. агенство”, 2016. С.407-410.
 • Никонорова Л. І., Стогній І. В., Вживання англіцизмів у сучасній українській мові. Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин: збірник наук. праць / за ред. В. Г. Ціватого, Н. А. Шпак, Л. А. Соколовської. Київ: ДАУ при МЗС України, 2016. С. 79-81.
 • Стогній І. В., Никонорова Л. І. Вплив мовної конвергенції на розвиток сучасної української мов. Четверта міжнародна наукова конференція “Відкриті еволюціонуючі системи”. Збірник наук. праць: Частина 1. – Ніжин: ВП НУБіП України “НАТІ”, 2016. С. 132-135.
 • Стогній І. В., Никонорова Л.І. Стилістичні особливості написання ділових листів англійською мовою. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2017. № 27. Ч. 2. С. 178-180.
 • Стогній І. В., Никонорова Л. І. Тестування як форма контролю іншомовних вмінь та навичок. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2017. С. 524-526
 • Стогній І. В., Никонорова Л. І. Просте речення в англійській та українській мовах: порівняльна характеристика “ІІІ Таврійські філологічні читання”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 19-20 травня 2017 р. Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. С. 42-44.
 • Стогній І. В. Містична естетика романтизму в літературі країн Західної Європи. Сучасний вимір філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 21-22 липня 2017 р. Львів: ГО “Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2017. С. 127-130.
 • Стогній І.В., Никонорова Л. І. Формування навичок аудіювання у студентів вищих навчальних закладів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018. №33, том 2. С.183-186.
 • Стогній І. В. Містичний компонент “Пісень невідання” та “Пісень пізнання” Вільяма Блейка. International Multidisciplinary Conference “Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland” Stalowa Wola, Republic of Poland. 20-21 July 2018. Volume 3. Stalowa Wola: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 194-196.
 • Стогній І. В., Никонорова Л. І. Використання методу “перевернутого” навчання у закладі вищої освіти. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2018. С. 432-433.

Методичні рекомендації

 • Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи до вивчення тем англійською мовою за професійним спрямуванням для студентів спеціальності «Облік та аудит» I-V курсів заочної форми навчання. Уклад.: І. В. Стогній, Л. І. Никонорова; За ред. М.М. Горюнової. Київ: Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, 2016. 41 с.
 • Методичні рекомендації до роботи з інтерактивним словником ENGLISH-UKRAINIAN-RUSSIAN THEMATIC DICTIONARY OF BUSINESS. Частина I. Уклад.: Никонорова Л. І., Загородня О. Ф., Стогній І. В.; За ред. М.М. Горюнової. Київ: Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, 2016. 60 с.
 • Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів четвертого курсу навчання з дисципліни ” Ділова англійська мова”. Уклад.: Н. М. Дюканова, І. В. Стогній. – К.: Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, 2016. 37с.