Стогній Ірина Валеріївна

Фото: Стогній Ірина Валеріївна.Ірина Валеріївна Стогній – старший викладач кафедри іноземних мов.

2004 року закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Спеціальність: «Англійська мова та література».

Загальний науково-педагогічний стаж – 10 років (у НАСОА – 10 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

  • Стогній І.В. Формування фонетичних навичок у студентів немовних спеціальностей, Науковий збірник НАСОА № 3. – 2010.
  • Стогній І.В., Стрельнікова Л.Г., Загородня О.Ф. Методичні вказівки до вивчення граматичних тем з англійської мови в таблицях для самостійної роботи студентів II курсу всіх спеціальностей денної форми навчання / Уклад.: І.В. Стогній, Л.Г. Стрельнікова, О.Ф. Загородня. – К.: НАСОА, 2012. – Ч. ІІ. – 68 с.
  • Стогній І.В, Л.І.Никонорова, Методичні рекомендації для студентів І-V курсів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за комунікативною та професійною спрямованістю / Уклад.: І.В. Стогній, Л.І. Никонорова; За ред. М. М. Горюнової. – К.: Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, 2014. – 36 с.
  • Стогній І.В., Никонорова Л.І. Гуманізація сучасної освіти: європейське бачення / І.В. Стогній, Л.І. Никонорова // Стратегія розвитку України: економічний гуманітарний виміри: Матеріали першої науково-практичної конференції. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. – С.65-66.
  • Стогній І.В., Никонорова Л.І. Листування як складова ділового спілкування / І.В. Стогній, Л.І. Никонорова // Стратегія розвитку України: економічний гуманітарний виміри: Матеріали другої науково-практичної конференції. – К.:, 2015.
  • Стогній І.В., Никонорова Л.І. Вживання часових форм дієслова в сучасній англійській мові/ І.В. Стогній, Л.І. Никонорова // Науковий збірник НАСОА № 2. – 2015.
  • Стогній І.В., Никонорова Л.І. Гуманізація сучасної освіти України в контексті європейських стандартів / І.В. Стогній, Л.І. Никонорова // Збірник «Організація бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації: досвід, проблеми, перспективи» №2, – 2015.