Петраковська Олена Володимирівна

Фото: Петраковська Олена Володимирівна.Олена Володимирівна Петраковська – доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування, кандидат економічних наук, доцент.

У 2000 році закінчила Київський національний економічний університет, напрям підготовки “Економіка і підприємництво”,  кваліфікація бакалавра з обліку і аудиту, викладач економіки.

У 2001 році закінчила Київський національний економічний університет, спеціальність “Облік і аудит”, кваліфікація  магістра з обліку і аудиту в управлінні банками.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності банку» за спеціальністю 08.00.09 –  бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.

На кафедрі працює з 2005 року.

Загальний науково-педагогічний стаж – 18 років.

Підвищення кваліфікації, стажування

Участь у професійних/громадських об’єднаннях за спеціальністю

  • Член Громадської організації “Інститут обліку і оподаткування” (з 2020 р.).

Сфера наукових інтересів

Облік на підприємствах, облік у банках.

Викладає курси

  • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством;
  • Облік в банках;
  • Організація бухгалтерського обліку;
  • Основи бізнесу;
  • Фінансовий облік II;

Публікації

Автор більше ніж 40 наукових та навчально-методичних праць, перелік яких представлено за посиланнями:

Участь у наукових проєктах

  • з 2014 р. по 2018 р. –  виконавець НДР кафедри бухгалтерського обліку на тему: «Організація і методологія бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах глобалізації: досвід, проблеми, перспективи» (номер державної реєстрації 0114U002406).

Володіння іноземними мовами

  • Англійська мова.

 Додаткова інформація

  • Керівник постійно діючим студентським науковим товариством «Сучасний бухгалтер» (НАСОА).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, Кафедра обліку, аудиту та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93

e-mail: OVPetrakovska@nasoa.edu.ua, petrakov-elena@ukr.net