Петраковська Олена Володимирівна

Фото: Петраковська Олена Володимирівна.Олена Володимирівна Петраковська – доцент кафедри обліку та оподаткування, кандидат економічних наук, доцент.

2001 року закінчила Київський національний економічний університет, факультет «Облік і аудит».

Кандидатську дисертацію захистила у 2010 році.

Олена Володимирівна – координатор проведення І етапу всеукраїнської студентської олімпіади з обліку та оподаткування, тижня обліково-статистичного факультету. Відповідальна за підготовку до видання збірників тез та наукових праць.

Сфера наукових інтересів

 • Проблеми обліку, звітності та аудиту в банківських установах.

Загальний науково-педагогічний стаж – 14 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, Кафедра обліку та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-39

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Публікації

Має понад 40 публікацій, найбільш відомі з яких: «Облік, контроль та аналіз: Словник довідник» (2011р.); «Фінансовий облік-1 у схемах і таблицях»(2016р.); Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Облік у банках» (2017р.).

 • Петраковська О.В. Органазаційно-інформаційна модель аналізу доходів в банку: систематизація поглядів / О.В. Петраковська// Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. 1(6) / Держкомстат України, НАСОА. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – С. 181-195.
 • Петраковська О.В. Мета та завдання аудиту депозитних операцій банку/ О.В. Петраковська // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. 1(12) / – К.Типографія “Інтердрук”, 2014. – С.261-270.
 • Петраковська О. В Систематизація наукових поглядів на економічну сутність капіталу банку О.В. Петраковська // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. 2(13) / – К.Типографія “Інтердрук”, 2014.- C.190-199.
 • Петраковська О.В. Особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України / О.В. Петраковська // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 4 (167) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2015. – С. 176-180.
 • Петраковська О.В. Класифікація кредитів для потреб обліку, аналізу та аудиту / О.В. Петраковська // Економіка.Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно – аналітичний журнал № 4/1. – К.- 2015. – С. 10-15.
 • Випускна кваліфікаційна робота магістра: методика підготовки, написання та захисту.Навчальний посібник для випускників вищих навчальних закладів освітньо – кваліфікаційного рівня повної вищої освіти – «магістр» /Корінько М.Д., Пантелеєв В.П., Малюга Н.М., Теловата М.Т, Петраковська О.В.– Київ, 2012.
 • Магістерська робота: методика підготовки, написання та захисту.Навчальний посібник для випускників вищих навчальних закладів освітньо – кваліфікаційного рівня повної вищої освіти – «магістр» /Корінько М.Д., Пантелеєв В.П., Малюга Н.М., Теловата М.Т, Петраковська О.В.– Київ, 2014.
 • Петраковська О.В. Органазаційно-інформаційна модель аналізу доходів в банку: систематизація поглядів / О.В. Петраковська // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. 1(6) / Держкомстат України, НАСОА. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011.
 • Петраковська О.В. Мета та завдання аудиту депозитних операцій банку/Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. / О.В. Петраковська // Збірник наукових праць. 1(12) / – К.Типографія “Інтердрук”, 2014.
 • Петраковська О.В.Систематизація наукових поглядів на економічну сутність капіталу банку. / О.В. Петраковська /Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. 2(13) / – К.Типографія “Інтердрук”, 2014.
 • Петраковська О.В. – координатор проведення внутрішньої олімпіади з бухгалтерського обліку та тижня факультету «Облік і аудит». Відповідає на кафедрі за наукову роботу (формує та готує до видання фаховий збірник).