Гринчак Наталія Анатолівна

Фото: Гринчак Наталія Анатолівна.Наталія Анатолівна Гринчак — доктор філософії в галузі економіки, старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

2004 року закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі, спеціальність «Менеджмент ЗЕД». В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі економіки на тему «Ефективність паблік рилейшнз в системі маркетингових комунікацій підприємства».

Сфера професійних інтересів

 • Міжнародний стратегічний менеджмент.
 • Міжнародний маркетинг.

Загальний науково-педагогічний стаж – 12 років.

Дисципліни

Наталія Анатолівна викладає дисципліни:

 • Маркетинг;
 • Управління інноваціями;
 • Управління персоналом;
 • Організація праці менеджера;
 • Логістика.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 404, Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-51

e-mail: gnatalia@ukr.net

Публікації

Автор більше ніж 20 наукових та навчально-методичних праць, останні із них:

 • Гринчак Н.А. Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности предприятия [Електронний ресурс] / Н.А.Гринчак // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. – 2015. – №7(18).
 • Вплив паблік рилейшнз на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Н.А. Гринчак // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія та практика: зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (лютий 2013 р.) – м. Львів. – 2013 р. – С.203-205
 • Теоретичні основи формування стратегічного менеджменту компаній / Н.А. Гринчак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси та право. – №5.– 2012 р. – С.45-56
 • Правове регулювання фінансового ринку України / Н.А. Гринчак // Перспективи розвитку сучасного фінансового права: матеріали засідання ІІ щорічного засідання круглого столу (грудень 2012 р.) – м. Київ. С.64-72.
 • Основні чинники та умови ведення бізнесу на зарубіжному ринку / Н.А.Гринчак // Внедрение научных знаний в повседневную жизнь: материалы ХХХІХ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 14-15 ноября 2013 г.) – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013.- С. 22-23
 • Фактори розширення міжнародної діяльності компаній / Н.А.Гринчак // Збірник тез доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» 15 березня 2013 р. – Тернопіль, 2013 р. – С.10-12
 • Міжнародні стратегічні альянси – як стратегія мікроекономічної інтеграції України та Європейського Союзу / Н.А. Гринчак // Формування парадигми багатосторонніх відносин в рамках ініціатив східного партнерства (економіка, фінанси, право): матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції 27 травня 2011 р. – К.: УДУФМТ, 2011.
 • Потенціал міжнародного менеджменту суб’єкта міжнародної економічної діяльності щодо забезпечення його конкурентоспроможності в умовах світової фінансово-економічної кризи / Н.А. Гринчак // Світова економічна криза: стратегії протидії та мінімізації наслідків (економіка, фінанси та право): матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції 29 травня 2009 р. – К.: УДУФМТ, 2009. – С.159-162
 • Міжнародний менеджмент в умовах глобалізації / Н.А. Гринчак // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – №2(37). – С. 44-50.
 • Сучасні моделі міжнародного менеджменту / Н.А. Гринчак // Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка, фінанси та право: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 30 травня 2008 р. – К.: УДУФМТ, 2008. – С. 161-163.