Герасименко Сергій Сергійович

Фото: Герасименко Сергій Сергійович.Сергій Сергійович Герасименко – завідувач кафедри статистики, IT та математичних методів в економіці, доктор економічних наук, професор.

У 1970 році закінчив Київський інститут народного господарства, спеціальність «Статистика».

У 1991 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Статистичне забезпечення підготовки і розподілу фахівців з вищою освітою» за спеціальністю 08.00.10 «Статистика».

У 1999 році присвоєно вчене звання професора кафедри статистики.

Загальний науково-педагогічний стаж – 49 років.

На кафедрі працює з 2015 року.

 • з 2015 року по теперішній час – завідувач кафедри статистики, IT та математичних методів в економіці Національної академії статистики, обліку та аудиту
 • з 2001 по 2015 рр Національна академія управління, завідувач кафедри;
 • з 1972 р. по 2000 р. – аспірант, доцент, професор, завідувач кафедри Київського національного економічного університету
 • 1970 – 1972 рр. – старший економіст ЦСУ УРСР.

Під керівництвом Герасименка С.С. захищено 1 докторську та 15 кандидатських дисертацій.

Підвищення кваліфікації, стажування

Участь у професійних/громадських об’єднаннях за спеціальністю

 • Член Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України

Сфера наукових інтересів

Статистична методологія дослідження мікро та макроекономіки, зокрема – сегментів фінансового ринку.

Викладає курси

 • Критерії статистики
 • Система національних рахунків
 • Статистика
 • Статистика ринків
 • Статистичне оцінювання бізнес-середовища

Публікації

Підготовлено і видано більше, як 150 наукових праць загальним обсягом більше 60 др.аркушів, з них – 3 монографії та більше 30 публікацій в зарубіжних виданнях англійською, французькою та польською мовами. перелік яких представлено за посиланнями:

Участь у наукових проєктах

 • керівник НДР кафедри за темою: «Статистичне вивчення економіко-соціальних та інфраструктурних параметрів розвитку України в умовах діджиталізації суспільства (грудень 2020 р. – теперішній час, номер державної реєстрації – 0120U105647).
 • керівник НДР кафедри за темою: «Розроблення статистичного забезпечення для дослідження соціально-економічного розвитку регіонів України в сучасних умовах» (вересень 2015 р. – вересень 2020 р., номер державної реєстрації 0113U005980).

Володіння іноземними мовами

 • Французька
 • Польська
 • Німецька

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 305, Кафедра статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-42-56

e-mail: CCGerasymenko@nasoa.edu.ua