Гаврилюк Тетяна Вікторівна

Фото: Гаврилюк Тетяна Вікторівна.Тетяна Вікторівна Гаврилюк – завідувач кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор.

У 2002 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, спеціальність «Філософ, викладач філософських дисциплін».

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему: «Еволюція ідеї надприродного в конфесійних виявах релігії» за спеціальністю 09.00.11 – «Релігієзнавство».

У 2012 присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії.

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук на тему: «Християнська антропологія в її сучасних трансформаціях» за спеціальністю 09.00.11 – «Релігієзнавство»

У 2021 присвоєно вчене звання професора  кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін.

На кафедрі працює з 2006 року.

Загальний науково-педагогічний стаж – 18 років:

  • вересень 2017 р. – теперішній час – завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту.
  • жовтень 2013 р. – серпень 2017 р. – доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту.
  • вересень 2010 р. – жовтень 2015 р. – докторант кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • вересень 2006 р. – вересень 2010 р. – доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Підвищення кваліфікації, стажування

Участь у професійних/громадських об’єднаннях за спеціальністю

  • член Української асоціації дослідників релігії (з 2006 року)
  • член Міжнародної асоціації істориків релігії (The International Association for History of religion)
  • член Європейської асоціації релігієзнавства (The European Association for the Study of Religion)

Сфера наукових інтересів

Фахівець у сфері філософії, релігієзнавства, філософії релігії, історії релігій, антропології релігії, нетрадиційних і нових релігій, сучасної релігійної ситуації у світі та в Україні, релігійної духовності, свободи релігії, церковно-державних відносин, міжрелігійного діалогу, релігійної та релігієзнавчої освіти тощо.

Викладає курси

  • Філософія

Публікації

Автор більше ніж 100 наукових та методичних праць з питань філософії релігії, соціології релігії, релігійної антропології, перелік яких представлено за посиланнями:

Участь у наукових проєктах

Керівник науково-дослідної теми: «Філософія соціально-економічної сфери суспільства» (державний реєстраційний номер 0119U000682).

Володіння іноземними мовами

  • Грецька мова
  • Англійська мова

Адміністративна робота

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 96, Кафедра філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-73-25

e-mail: TVGavrilyuk@nasoa.edu.ua