Гаврилюк Тетяна Вікторівна

Фото: Гаврилюк Тетяна Вікторівна.Тетяна Вікторівна Гаврилюк – завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, доцент.

2002 року закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філософія», філософ, викладач філософських дисциплін.

2006 року захистила кандидатську дисертацію в Інституті філософії імені Григорія Сковороди НАН України на тему: «Філософсько-релігієзнавчий аналіз еволюції уявлень про надприродне в конфесійних виявах релігії».

2016 року захистила докторську дисертацію в Інституті філософії імені Григорія Сковороди НАН України на тему: «Християнська антропологія в її сучасних трансформаціях».

Напрямки наукових досліджень

 • Філософія релігії.
 • Релігієзнавство.

Загальний науково-педагогічний стаж – 30 років (в НАСОА – 10 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 96, Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-73-25

e-mail: tatianagavryliyk@gmail.com

Публікації

Опублікувала всього 60 наукові праці, за останні три роки – 30 публікацій.

Монографії

 • Гаврилюк Т.В. Ідея надприродного в історії та сучасності. Монографія. – К., 2008. – 176 с.
 • Гаврилюк Т.В. Людина в християнській антропології ХХ – ХХІ століття. Монографія. – К., 2013. – 370 с.

Навчально-методичні посібники

 • Гаврилюк Т.В. та інші. Філософія: Словник-довідник: навчальний посібник / За ред.: І.Ф. Надольного, І.І. Пилипенка, В.Г. Чернеця; редкол.: І.Ф. Надольний, В.А. Бітаєв, І.В. Кузнєцова, В.Ф. Баранівський, В.В. Пархоменко, Г.Б. Черушева. – 3-е вид., доп., і перероб. – К.: НАКККіМ, 2011. – 480 с.
 • Гаврилюк Т.В., Борозенець Т.А. Релігієзнавство. Навчальний посібник.  – К., 2013. – 185 с.

Статті у наукових збірниках, журналах

 • Гаврилюк Т.В. Эволюция представлений о сверхестественном в разнообразии конфессиональных проявлений религии / Т.В. Гаврилюк //Вопросы религии и религиоведения. Вып. VI: Антология отечественного религиоведения: РелигиоведениеУкраины / Текст /: сборник. Часть 2: Религиоведение Украины конца ХХ – начала ХХІ в. / сост. и общ. Ред. Колодного А.Н., Филиппович Л.А., Климова В.В., Шмидта В.В. – М.: ИД «МедиаПром», 2010. – С. 141 – 149.;
 • Гаврилюк Т.В. Антропологічний зміст категорії любов в онтології особистості І. Зізіулуса / Гаврилюк Т.В. // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – № 2 (8). – С. 9 – 15.
 • Гаврилюк Т.В. Проблема особистості в сучасному православному богослов’ї / Гаврилюк Т.В. // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал № 1 (7), Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – С. 118 – 126.
 • Релігія в соціо-культурних процесах сьогодення України. Матеріали першої науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри». – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 16 жовтня 2014 р. С. 58 – 59.
 • Антропологічні аспекти в енцикліці папи Франциска LUMEN FIDEI – «Світло віри». Україна і Ватикан:християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. Серія наукових збірників. За загальною редакцією д.філос.наук П.Яроцького, д.філос.наук Л.Филипович. д.філос.наук А.Колодного. Київ, 2014. С. 46-54.
 • Феномен релігійної свідомості в дослідженнях релігієзнавців радянської доби. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри”. До 55-ї річниці кафедри релігієзнавства, 22 вересня, 2014 р.: [Матеріали доповідей та виступів] (Редкол.: А.Є. Конверський та ін.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. С. 39 – 41.
 • Гаврилюк Т.В. Протестантська антропологія: між секулярністю і постсекулярністю / Т.В.Гаврилюк // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. – № 74 – 75. – К.: УАР, 2015. – С. 83 – 89.
 • Hawryluk T. / Pojęcie „miłościBożej” w teologicznych poszukiwaniach chrześcijańskiej antropologii końca ХХ i początku XХІ w. na podstawi edzieł Johna Robinsona, Joana Ziziulasa i Josepha Ratzingera – analiza porównawcza / Hawryluk T. // Ζbiόrraportόwnaukowych. “Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji poświęcony 100. Rocznicyewakuacji Uniwersytetu Warszawskiego w Rostównad Donem. Naukawczoraj, dziś, jutro.” (30.05.2015 – 31.05.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. z. o. o. «Diamondtradingtour», 2015. – S. 54 – 60.
 • Гаврилюк Т.В. Християнство в антропологічній перспективі ХХІ століття. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Релігійна свобода на перехресті епох, країн і культур”, 16 – 17 вересня, 2016 р.