Загородня Ольга Феліксівна

Фото: Загородня Ольга Феліксівна.Ольга Феліксівна Загородня – старший викладач кафедри іноземних мов.

2001 року закінчила філологічний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка. Спеціальність: «Англійська і російська мови та література». Аспірантка Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Загальний науково-педагогічний стаж – 9 років (у НАСОА – 9 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

Наукові статті, праці, тези

  • Загородня О.Ф. Поняття «економіка» в мовній свідомості студентів економічних спеціальностей. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 жовтня 2016 р., м. Київ). К.: НАСОА, 2016. С. 364 – 368.
  • Загородня О.Ф., Недашківська Т.Є. Особливості сприймання суспільно-політичної лексики як асоціативні стратегії респондентів. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки. Кіровоград, 2016. С.89 – 95.
  • Загородня О.Ф., Недашківська Т.Є. Образ лідера в мовній свідомості українців в період різких суспільно-політичних змін. (Англомовний варіант тез: Leader’s image in Ukrainian language worldview during sharp social and political changes.). Психолінгвістика в сучасному світі – 2016: Тези ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 – 21 жовтня 2016 року, Переяслав-Хмельницький) / від. ред. Л.О. Калмикова, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2016. С. 95 – 97.
  • Загородня О.Ф. Асоціативна структура концептів на позначення національного в мовній картині світу українців. Znanstvena misel. № 7. Slovenia, 2017.P. 55 – 63. ISSN 3124-1123.
  • Загородня О.Ф. Асоціативні портрети українця й патріота в мовній картині світу українців. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 27. Т 1.Одеса, 2017. С. 133 – 138.
  • Загородня О.Ф. Асоціативне поле концепту «нація» у мовній картині світу українців. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (17 жовтня 2018 р., м.Київ). К.: НАСОА, 2018. С. 396 – 398.
  • Загородня О.Ф. Система опрацювання результатів асоціативних експериментів “STIMULUS”. Українська мова. № 2 (66), 2018. С. 115 – 130.

Методичні рекомендації

  • Загородня О.Ф., Никонорова Л.І., Стогній І.В. Методичні рекомендації до роботи з інтерактивним словником ENGLISH-UKRAINIAN-RUSSIAN THEMATIC DICTIONARY OF BUSINESS. Practice Disc. Частина I.