Загородня Ольга Феліксівна

Фото: Загородня Ольга Феліксівна.Ольга Феліксівна Загородня – доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук.

У 2001 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка,  спеціальність: «Англійська і російська мови та література».

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Асоціативні поля суспільно-політичної лексики в мовній картині світу українців (комп’ютерне опрацювання результатів психолінгвістичного експерименту)» за спеціальністю 10.02.21 – «Структурна, прикладна та математична лінгвістика».

На кафедрі працює з 2006 року.

Загальний науково-педагогічний стаж – 16 років:

  • січень 2019 – теперішній час – доцент кафедри іноземних мов Національної академії статистики, обліку та аудиту;
  • вересень 2006 р. – грудень 2018 р. – старший викладач кафедри іноземних мов Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Сертифікати, підвищення кваліфікації

Стажування

Сфера наукових інтересів

Методика викладання іноземної мови, лінгвокультурологія, психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, структурна, прикладна і математична лінгвістика.

Викладає курси

  • Іноземна мова (англійська)
  • Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням
  • Ділова іноземна мова (англійська)

Публікації

Участь у наукових проєктах

  • Березень 2019 р. – теперішній час  – виконавець НДР кафедри на тему: «Формування професійно орієнтованої компетенції студентів у контексті новітніх підходів до викладання іноземних мов.» (номер державної реєстрації 0119U101848)
  • Листопад 2018 р. –  теперішній час – автор і модератор наукового онлайн-сервісу проведення і опрацювання результатів асоціативних експериментів СТИМУЛУС: http://stimulus.tools/uk
  • Жовтень 2013 р. – грудень 2018 р. – виконавець НДР кафедри на тему: «Міжкультурна комунікативна компетенція та її формування у студентів економічних спеціальностей.» (номер державної реєстрації 0113 U 005979)

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua