Яковенко Оксана Дмитрівна

Фото: Яковенко Оксана Дмитрівна.Оксана Дмитрівна Яковенко – старший викладач кафедри сучасних європейських мов.

1997 року закінчила Київський педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Спеціальність: «Українська мова та література».

Загальний науково-педагогічний стаж – 10 років (у НАСОА – 10 років).

Дисципліни

Оксана Дмитрівна викладає дисципліни:

 • Документознавство;
 • Українська мова (за проф. спрямуванням).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра сучасних європейських мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

 • Яковенко О.Д. Англіцизми в системі економічної термінології сучасної української мови / О.Д. Яковенко // Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Університет ім. М. Драгоманова, 2013. – С. 28.
 • Яковенко О.Д Сучасні проблеми української термінології / О.Д. Яковенко// Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали першої науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., проф.. І.І.Пилипенка. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. – С. 78-79.
 • Яковенко О.Д. Філософський світ ідей В.І. Вернадського / О.Д. Яковенко // Фізико-економічні ідеї Академіка В.І. Вернадського (1863-1945) і глобальна місія України. – К.: 2015. – С. 78-79.
 • Яковенко О.Д., Варавкіна З.Д. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з української мови за (професійним спрямуванням) для студентів заочної форми навчання та дистанційного навчання / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2011. – 34 с.
 • Яковенко О.Д. Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів ІІ-ІІІ курсів усіх спеціальностей заочної форми навчання та дистанційного навчання. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2012. – 24 с.
 • Яковенко О.Д., Варавкіна З.Д. Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання та дистанційного навчання. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2012. – 36 с.
 • Яковенко О.Д., Варавкіна З.Д. Методичні вказівки до перекладу російських текстів наукового і ділового стилів українською мовою для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2012. – 24 с.
 • Яковенко О.Д., Варавкіна З.Д. Методичні вказівки до виконання самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Документознавство» для студентів усіх спеціальностей заочно-дистанційної форми навчання. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2012. – 20 с.
 • Яковенко О.Д., Варавкіна З.Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів економічних спеціальностей денної та заочно-дистанційної форм навчання. – К.: НАСОА, 2013, – 28 с.
 • Яковенко О.Д., Варавкіна З.Д. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів економічних спеціальностей денної та заочно-дистанційної форм навчання. – К.: НАСОА, 2013, – 24 с.
 • Яковенко О.Д. Методичні вказівки до вивчення теми «Фразеологія» з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів денної, заочної форм навчання та абітурієнтів Підготовчих курсів. – К.: НАСОА, 2015, – 35 с.