Шульга Світлана Володимирівна

Фото: Шульга Світлана Володимирівна.Світлана Володимирівна Шульга – проректор з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, доктор економічних наук, професор.

У 2000 році закінчила Київський національний економічний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація магістра з обліку і аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Облік і аудит нематеріальних активів: теорія, організація, методика».

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри аудиту.

У 2020 році захистила докторську дисертацію по спеціальності 08.00.09 –  бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Аудиторська діяльність в Україні в умовах євроінтеграції: теорія, методологія, організація».

Загальний науково-педагогічний стаж – 21 років.

Нагороди

Підвищення кваліфікації, стажування

Сфера наукових інтересів

  • Аудиторська діяльність, контроль якості аудиторських послуг.

Викладає курси

  • Аудит
  • Внутрішній аудит
  • Організація і методика внутрішнього аудиту

Публікації

Є автором понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій.

Під керівництвом Шульги С.В. захищена кандидатська дисертація Нечипорук Н.В. (07.12.2018 р. в Спеціалізованій вченій раді Д 26.870.01 Національної академії статистики, обліку та аудиту).

Участь у наукових проєктах

  • жовтень 2018 р. – теперішній час – виконавець НДР кафедри на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення та контроль діяльності підприємств» (номер державної реєстрації 0118U005283).
  • вересень 2013 р. – вересень 2018 р. – виконавець НДР кафедри на тему: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» (номер державної реєстрації 0113U0006166).

Володіння іноземними мовами

  • Німецька мова.

Додаткова інформація

  • Член ради Громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України” (з 2016 р.)

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68а, Відділення аспірантури та докторантури / Кафедра обліку, аудиту та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93

e-mail: SVShulha@nasoa.edu.ua, stshylga@ukr.net