Пархоменко Вікторія Вікторівна

Фото: Пархоменко Вікторія Вікторівна.Вікторія Вікторівна Пархоменко – в.о. декана фінансового факультету, професор кафедри фундаментальних економічних дисциплін, кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила 1993 року Київський інженерно-будівельний інститут.

1999 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка будівництва».

2007 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фундаментальних економічних дисциплін.

2011 року присвоєно звання «Почесний професор НАСОА».

2014 року підвищувала кваліфікацію за міжнародною програмою у м. Краків (Польща).

Сфера наукових інтересів

 • Питання професійної підготовки фахівців у системі економічної освіти

Загальний науково-педагогічний стаж – 15 років.

Дисципліни

Вікторія Вікторівна викладає дисципліни:

 • Економічна культура та професійна етика;
 • Міжнародна економіка.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 40, Фінансовий факультет / Кафедра фундаментальних економічних дисциплін, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-47-90

e-mail: pviktoria@ukr.net

Публікації

Основні наукові праці:

 • Пархоменко В. В. Економіка підприємства : навч. посібник / О. Т. Коваль, В. В. Пархоменко; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. І. Пилипенка. – К. : Держ. акад. статистики, обліку та аудиту, 2008. – 321 с.
 • Пархоменко В. В. Євросоцмодель. Досвід і проблема адаптації до українських реалій / В. В. Пархоменко, Н. В. Резнікова // ЄвроАтлантика. Часопис Інституту Євро-Атлантичного співробітництва. – 2009. – № 1. – С. 49-54.
 • Пархоменко В. В. Форми економічної взаємозалежності держав крізь призму індикаторів регіональної інтеграції / В. В. Пархоменко, Н. В. Резнікова // Науковий вісник ДАСОА. – 2010. – № 1. – С. 48-56.
 • Пархоменко В. В. Актуальні проблеми синергетичного підходу до професійної економічної освіти / В. В. Пархоменко, Г. Б. Черушева // Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»: Проблеми теорії, методології, організації. – К., 2012. – № 1 (8). – С. 235–246.
 • Пархоменко В. В. Синергетичний підхід як методологічна основа педагогічних досліджень / В. В. Пархоменко, Г. Б. Черушева // Гуманітарний вісник – додаток 1 до вип. 27, Т.5 (38): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2012. – 562 с. – С. 371-381.
 • Пархоменко В. В. Гуманізація економічної освіти як важливий чинник формування соціально-культурних основ особистості майбутнього фахівця / В. В. Пархоменко // Наука і освіта. – 2013. – № 3/СХІІІ. – С. 120 –123.
 • Пархоменко В. В. Освітньо-професійне середовище підготовки економічних кадрів / В. В. Пархоменко //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 31, Том V (47) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2013. – 540 с. – С. 347–355.
 • Пархоменко В. В. Соціальне середовище як фактор розвитку особистості майбутніх економістів / В. В. Пархоменко //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 29, Том V : Тематичний випуск «Міжнародні Челпановські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – 564 с. – С. 510–515.
 • Пархоменко В. В. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх економістів в процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін / В. В. Пархоменко, Г. Б. Черушева // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти : матеріали ІХ Всеукраїнської наук.-метод.конф., 27-28 березня 2013 р.; збірник наукових праць; під заг.ред. І. М. Бендери, С. Б. Слободяна. – Кам’янець –Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 496 с. – С. 49–53.
 • Пархоменко В. В. Шляхи формування мотивації учіння в системі економічної освіти // Zbiór raportów naukowych. „Wpływ badań naukowych. (28.04.2013 – 30.04.2013 ) – Bydgoszcz: Wydawca: Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – 108 str. (t.3/3) – С. 32–36.
 • Пархоменко В. В. Формування економічної культури як соціально-педагогічна проблема // Zbiór raportów naukowych. «Pedagogika. Teoria. Praktyka.» (29.11.2014 – 30.11.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 132 str. (t.3/2) – С. 68 – 74.
 • Концепція освітнього середовища підготовки економічних кадрів // Science and Education a new dimension. Pedagogy and Psychology, III (19), Issue: 38, 2015/ – 123 c. – C. 51 – 55.
 • Дослідження стану сформованості економічної культури студентів економічних спеціальностей // Zbiór raportów naukowych. „Pedagogika Współczesna nauka.Nowy wygląd. – (30.01.2015 – 31.01.2015 ) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – 132 str. С. 50-58. (Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji 30.01.2015 – 31.01.2015. roku. Wrocław. Część 2).