Новіченко Людмила Степанівна

Фото: Новіченко Людмила Степанівна.Людмила Степанівна Новіченко – доцент кафедри аудиту, кандидат економічних наук, доцент, сертифікований аудитор.

У 2006 році закінчила Житомирський державний технологічний університет, спеціальність за дипломом: магістр з обліку та аудиту.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Житомирському державному технологічному університеті. Тема дисертації: «Бухгалтерський облік в умовах аутсорсингу».

У 2011 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри аналізу і статистики. Сертифікований аудитор.

Загальний науково-педагогічний стаж – 9 років (у НАСОА – 3 роки).

Дисципліни

Людмила Степанівна викладає дисципліни:

  • Аналіз господарської діяльності;
  • Міжнародні стандарти аудиту.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68а, Кафедра аудиту, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93
мобільний: +380 (67) 456-01-11

e-mail: novichenko2104@gmail.com

Публікації

Загальна кількість публікацій – 46; 85 ум. друк. арк. Публікації за останні роки:

  • Развитие методических подходов к оценке качества деятельности субъектов внутреннего контроля: применение квалиметриических методов // Международный бухгалтерский учет 42 (240) – 2012. с 48 – 58.
  • Методичні засади здійснення внутрішнього контролю в Інтернет-магазинах. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація, випуск 2 (9), 2013.
  • Актуальні питання організації бухгалтерського обліку в умовах економічних змін. Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 трав. 2014 р., м. Львів / Львів. комерц. акад. [та ін.]. – Львів : ЛКА, 2014. – 344 с.
  • Переваги та недоліки формування електронного архіву бухгалтерських документів. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХІІІ-ої Всеукраїнської наукової конференції. К.: Типографія «ППНВ», 2015. – 163 с.
  • Особливості застосування факсиміле у бухгалтерських первинних документах і звітності підприємства. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – 408 с.