Мотузка Олена Миколаївна

Фото: Мотузка Олена Миколаївна.Олена Миколаївна Мотузка – завідувач редакційно-видавничого відділу, доцент кафедри економіки та менеджменту ЗЕД, кандидат економічних наук.

1998 року закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». 2002 року закінчила Державну академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю «Міжнародне право».

2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Статистичне забезпечення оцінювання міжнародної технічної допомоги в Україні» за спеціальністю 08.00.10 – «Статистика».

Сфера професійних інтересів

 • Міжнародні інвестиції.
 • Зовнішнє фінансування.

Загальний науково-педагогічний стаж – 15 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 70 / 404, Редакційно-видавничий відділ / Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-48, +380 (44) 489-66-51

e-mail: lemot@i.ua

Публікації

Автор більше ніж 40 наукових та навчально-методичних праць, останні з яких:

 • Мотузка О. М. Вплив фінансових інновацій на перебіг кризи 2008-2009 років // Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. К.: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. С. 92-97
 • Motuzka O. M., Parkhomenko V. V. (2018). The Socio-Economic Development of Cross-Border Territories: Statistical Monitoring. Statystyka Ukrainy – Statistics of Ukraine, 1, 61–67.
 • Мотузка О. М. Особливості реалізації стратегії «м’якої сили» КНР: нові варіації економічної експансії// Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. С. 257-260
 • Сучасні світові тенденції прямого міжнародного інвестування / О. М. Мотузка // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – С. 119–123.
 • Efficiency of the Ukrainian Agricultural Investment / О. М. Мотузка // Розвиток міжнародних економічних відносин: внутрішні та зовнішні фактори впливу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2017. – С. 98–100.
 • Статистичне оцінювання впливу прямих іноземних інвестицій / О.О. Васєчко, О. М. Мотузка // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: збірник тез виступів XIV Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016. – С. 23-25.
 • Статистична оцінка стану прямого іноземного інвестування в Україні / О.О. Васєчко, О. М. Мотузка // Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри : Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016. – С. 29-32.
 • Перспективи розвитку сфери прямого міжнародного інвестування / О. М. Мотузка // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2016. – № 4. – С. 74–79.
 • Procedure for Computation and Interpretation of Business Climate Indicator for Ukraine / L.Yaschenko, O. Motuzka // European Journal of Economics and Management. – 2016. Vol. 1, No 1. – P. 61-67.
 • Алгоритм побудови та інтерпретація графіка “Дослідження бізнес-циклу” / Л.О. Ященко, О. М. Мотузка // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2015. – № 3. – С. 27–34.
 • Статистичний аналіз доходів державного бюджету країни / О. М. Мотузка // Статистика України. – 2015. – № 1. – С. 23–27.
 • Статистичне забезпечення аналізу діяльності груп підприємств / О.О. Васєчко, О. М. Мотузка // Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри : Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – С. 33–37.
 • Аналіз сучасного стану міжнародної технічної допомоги в Україні / О. М. Мотузка // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – С. 104–107.
 • Європейський реєстр груп підприємств як основа статистики щодо діяльності мультинаціональних компаній / О.О. Васєчко, О. М. Мотузка // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: збірник тез виступів XIII Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. – С. 19–22.