Момотюк Людмила Євгеніївна

Фото: Момотюк Людмила Євгенівна.Людмила Євгеніївна Момотюк – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи.

Закінчила Київський національний економічний університет 2000 року за спеціальністю «Фінанси», економіст. Кандидат економічних наук, спеціальність 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит», тема: «Державне фінансування соціальних гарантій населення України» Диплом ДК №030553 Доцент кафедри фінансів Атестат 12ДЦ №016637.

Сфера наукових інтересів

 • Фінансова статистика.
 • Державні фінанси.

Загальний науково-педагогічний стаж – 10 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 47/2, Адміністрація / Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-31-05

e-mail: momotyuk@nasoa.edu.ua

Нагороди

 • Почесна грамота Міністерства фінансів України, 2003 р.
 • Подяка київського міського голови, 2005 р.

Публікації

Монографія

 • Момотюк Л.Є. Статистика фінансів: методологія та практика: [монографія] / Л.Є.Момотюк. – К.: ВПД «Формат», 2013. – 429 с.

Статті у фахових виданнях

 • Sotnyk, I., Shvets, I., Momotiuk, L., & Chortok, Y. (2018). Management of Renewable Energy Innovative Development in Ukrainian Households: Problems of Financial Support. Marketing and Management of Innovations, 4, 150-160.
 • Момотюк Л. Є. Поведінковий підхід до формування бульбашки на ринку нерухомості: проблема генерування боргового навісу // Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. С. 85-89.
 • Момотюк Л. Є. До питання про визначення впливу валютного курсу на рівень інфляції // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агенство», 2018. С.39-41
 • Момотюк Л. Є. Удосконалення оцінювання фінансової діяльності в системі національних рахунків//Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2017. С. 171-173
 • Момотюк Л. Є. Роль фінансових методів та інструментів у забезпеченні економічного зростання // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2015. №3. С. 35- 41.
 • Momotyuk L.The financial account in the system of national accounts of Ukraine and prospects of its development / European Applied Sciences. – №3. – 2013. – С.133-137.
 • Момотюк Л.Є. АналізстануплатіжногобалансуУкраїни //Бухгалтерськийоблік, аналізтааудит: Проблемитеорії, методології, організації: Збірникнауковихпраць. – К.: Типографія «ППНВ», 2012. – Вип.2 (9). – с.105-114.
 • Момотюк Л.Є. Аналіз та перспективи відображення фінансової діяльності в національних статистичних класифікаціях // Економіст. – 6 (320). – 2013. – С.36-39.
 • Момотюк Л.Є. Генезис концепції макроекономічних розрахунків та основні етапи створення сучасної системи національних рахунків / Л.Є.Момотюк // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – 2012. – Вип. 1(8). – С.134-140.
 • Момотюк Л.Є. Інформаційне забезпечення складання платіжного балансу / Л.Є.Момотюк // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2012. – Вип 1 (34). – С.11-14.
 • Момотюк Л.Є. Інформаційне забезпечення статистики фінансів / Л.Є.Момотюк // Прикладна статистика: проблеми, теорії та практики. – 2012. – Вип.11 – С. 98-104.
 • Момотюк Л.Є. Класифікаця ринку фінансових послуг як об’єкта статистичного спостереження / Л.Є.Момотюк // Прикладна статистика: проблеми, теорії та практики. – 2008. – Вип.3 – С.148-153.
 • Момотюк Л.Є. Методологічні підходи та практика складання платіжного балансу [Електронний ресурс] /Момотюк Л.Є. // Ефективна економіка. – 2013. – №5.
 • Момотюк Л.Є. Місце фінансової статистики у статистичній науці / Л.Є.Момотюк // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. – 2011. – Вип.8 – С.31-36.
 • Момотюк Л.Є. Основні напрями розвитку фінансового рахунку в Системі національних рахунків України// Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: Проблеми теорії, методології, організації: Збірник наукових праць. – К.: Типографія «ППНВ», 2013. – Вип.1 (10). – с.189-196.
 • Момотюк Л.Є. Основні напрями стандартизації статистики Державного бюджету України / Л.Є.Момотюк //Статистика України. – 2011. – Вип.4 (55). – С.67-72.
 • Момотюк Л.Є. Перспективи розвитку фінансового рахунку в Системі національних рахунків України // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. Вип 1 (38), 2013. – С.76-80.
 • Момотюк Л.Є. Роль Системы национальных счетов в статистике финансов // Экономика Крыма. – №1(42). – 2013. – С.53-58.
 • Момотюк Л.Є. Статистика державних фінансів та її гармонізація з міжнародними стандартами // Облік і фінанси. – №2(60).- 2013. – С.93-99.
 • Момотюк Л.Є. Статистика фінансів як галузь соціально-економічної статистики та її зв’язок з іншими науками / Л.Є.Момотюк // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2012. – Вип 2 (35). – С.11-15.
 • Момотюк Л.Є. Статистичне дослідження ринку страхових послуг в Україні / Л.Є.Момотюк // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. – 2009. – Вип 3 (24). – С.4-8.
 • Момотюк Л.Є. Теоретичні засади статистичної оцінки та прогнозування стабільності фінансової системи держави / Л.Є.Момотюк // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2011. – № 1(6). – С. 330-335.
 • Момотюк Л.Є. Фінансова звітність у забезпеченні статистичного аналізу діяльності підприємств / Л.Є.Момотюк // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2011. – Вип 4 (33). – С.47-62.
 • Момотюк Л.Є. Фінансова сфера у системі національних статистичних класифікацій / Л.Є.Момотюк // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2011. – Вип 2 (31). – С.13-19.
 • Момотюк Л.Є. Формування системи статистичних показників Державного бюджету України. Прикладна статистика: проблеми, теорії та практики. Зб.наук.пр. Вип.12. НАСОА. – 2013. // с. 85-91.
 • Момотюк Л.Є. Формування та удосконалення показників статистики фінансового ринку / Л.Є.Момотюк // Прикладна статистика: проблеми, теорії та практики. – 2011. – Вип.9. – С. 123-128.
 • Парфенцева Н.А., Момотюк Л.Є. Система статистических классификаций Украины: новые разработки / Н.А.Парфенцева, Л.Є.Момотюк // Вопросы статистики. – 2013. – №1. – С.23-27.
 • Парфенцева Н.О., Момотюк Л.Є. Розробка номенклатури фінансових послуг з метою статистичного оцінювання діяльності фінансових установ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – № 134. – 2012. – с.59-61.
 • Фінанси : [навч. посібник] / д.е.н., професор І.І. Пилипенко, д.е.н., професор Т.Г. Бондарук, к.е.н., доцент Л.Є. Момотюк, ст.. викладач І.С. Ігнатова. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство» , 2013.- 467 с.
 • Фінанси : [навч. посібник. практикум] / д.е.н., професор І.І. Пилипенко, д.е.н., професор Т.Г. Бондарук, к.е.н., доцент Л.Є. Момотюк, ст.. викладач І.С. Ігнатова. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство» , 2013.- 307 с.