Коваль Світлана Петрівна

Коваль Світлана ПетрівнаСвітлана Петрівна Коваль – доцент кафедри статистики, IT та математичних методів в економіці, кандидат економічних наук.

У 1996 році закінчила Київський державний економічний університет, спеціальність «Економічна статистика»

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Статистика».

У 2013 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Загальний науково-педагогічний стаж – 25 років.

  • понад 15 років працювала у Науково-дослідному інституті статистики Державного комітету статистики України на посадах від економіста до завідувача сектором методології статистики послуг та Науково-дослідному інституті праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України провідним науковим співробітником;
  • 2008-2013 рр. – доцент кафедри статистики та економічного аналізу Академії муніципального управління; доцент кафедри менеджменту Бориспільського інституту муніципального менеджменту при МАУП;
  • вересень 2013 року по 2021 р. – доцент кафедри професійної освіти, доцент кафедри політичної економії (економіки) ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Підвищення кваліфікації, стажування

Сфера наукових інтересів

Статистика, ринок праці, зайнятість населення, безробіття, сфера послуг.

Викладає курси

  • Економічна статистика
  • Статистика ринку праці

Публікації

Участь у наукових проєктах

  • виконавець НДР кафедри за темою: «Статистичне вивчення економіко-соціальних та інфраструктурних параметрів розвитку України в умовах діджиталізації суспільства (Грудень 2020 р. – теперішній час , номер держреєстрації – 0120U105647).

Володіння іноземною мовою

  • Англійська мова

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 305, Кафедра статистики, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-42-56

e-mail: SKoval@nasoa.edu.ua