Голубова Галина Володимирівна

Фото: Голубова Галина Володимирівна.Галина Володимирівна Голубова — доцент кафедри статистики, кандидат економічних наук.

У 2008 р. закінчила Національну академію статистики, обліку та аудиту за спеціальністю «Прикладна статистика». У 2009 р. вступила до аспірантури Національної академії статистики, обліку та аудиту. В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Статистичне вивчення транзиту вантажів в Україні».

Науково-дослідні роботи присвячені проблемам методології побудови й розвитку системи транзитних послуг України, а також розробленню методологічних засад статистичного забезпечення становлення та функціонування транспортної галузі України.

Загальний науково-педагогічний стаж – XX років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 305, Кафедра статистики, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-42-56

e-mail: g_kondrya@ukr.net

Нагороди

  • У 2008 р. Нагороджена Президією НАН України, академіком Б.Є.Патоном за наукову роботу «Комплексна статистична оцінка транспортної галузі України».

Публікації

Опублікувала 13 наукових праць, з них 10 статей – у наукових фахових виданнях та 3 публікації – в інших виданнях (тези доповідей).

Основні наукові (методичні) роботи:

  • Голубова Г. В. Статистичний моніторинг транзитних вантажопотоків Україною / Г. В. Голубова// Прикладна статистика: проблеми теорії та практики : зб. Наук. Праць ; Нац. Акад. Статистики, обліку та аудиту – К. : ДП “Інформ.-аналіт. Агентство”, 2011.– Вип. 9. – C. 300–308;
  • Голубова Г.В. Статистичне вивчення основних чинників впливу на транзитні вантажопотоки/ Г.В. Голубова // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: Проблеми теорії, методології, організація: зб. Наук. праць / Нац. 7м.77. статистики, обліку та аудиту – К.: БізнесМедіаКонсалтинг, 2012. – Вип. 1 (8). – С.52–57;
  • Голубова Г. В. Наукові дослідження в галузі транспорту / Г. В. Кондря // Науковий вісник : зб. Наук. Праць. – К. : НАСОА, 2012. – № 2 (35). – C. 77–84;
  • Голубова Г.В. Статистичний аналіз основних факторів впливу на транзит вантажів в Україні/ Г.В. Голубова//Економіка/Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка/Київський національний університет ім. Т.Шевченка – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет «, 2013. – Вип. 134. – С.12-16;
  • Голубова Г. В. Стан та характеристика зовнішньої торгівлі України та окремих країн ЄС: економіко-статистичний аспект/ Г. В. Голубова// Прикладна статистика: проблеми теорії та практики : зб. Наук. Праць ; Нац. 7м.77. Статистики, обліку та аудиту – К. : ТОВ Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2013.– Вип. 13. – C. 108–113.