Червона Світлана Петрівна

Фото: Червона Світлана Петрівна.Світлана Петрівна Червона – доцент кафедри статистики, IT та математичних методів в економіці, кандидат економічних наук, доцент.

У 1994 році закінчила Київський національний економічний університет, спеціальність «Статистика», кваліфікація – економіст.

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Аналіз становлення фондового ринку в умовах приватизації» за спеціальністю 08.00.10 «Статистика».

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної статистики.

Загальний науково-педагогічний стаж – 23 роки

На кафедрі працює з 1999 року

 • з 2014 року по теперішній час – доцент кафедри статистики, IT та математичних методів в економіці Національної академії статистики, обліку та аудиту
 • з вересня по грудень 2013 року – Національна академія статистики, обліку та аудиту, в.о. завідувача кафедри теорії статистики
 • з вересня 2005 по серпень 2013 рр. – Державна академія статистики, обліку та аудиту (зараз – Національна академія статистики, обліку та аудиту), декан факультету обліку та аудиту
 • з вересня 1999 р. по серпень 2005 р. – Інститут підготовки спеціалістів статистики та ринку Держкомстату України (зараз – Національна академія статистики, обліку та аудиту), доцент кафедри економічної статистики
 • з грудня 1997 р. по вересень 1999 р. – Державний комітет статистики України, провідний економіст управління статистики фінансів;

Підвищення кваліфікації

Участь у професійних/громадських об’єднаннях за спеціальністю

 • Участь у підготовці ГО «Український центр європейської політики» детального аналізу прогресу адаптації національного законодавства до законодавства ЄС у сфері «Статистика» та успішності його впровадження на практиці, який відбувся за період 2014-2020 рр. та оновлення бази даних «Навігатор Угоди» у рамках проекту «Дослідження УЦЄП «Україна та Угода про асоціацію з ЄС: моніторинг виконання 2014-2020», фінансового Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні (Договір № 19/ЦПХ-2021/KAS від 08 серпня 2021 року)

Сфера наукових інтересів

Статистичне вивчення загальних закономірностей, механізмів становлення та розвитку соціальних явищ та процесів у суспільстві

Викладає курси

 • Методологія проведення наукових досліджень
 • Організація вибіркових досліджень
 • Система класифікацій України
 • Соціальна статистика
 • Статистика

Публікації

Автор більше ніж 60 наукових та навчально-методичних праць, перелік яких представлено за посиланнями:

Нагороди

 • 2003 р. – Подяка київського міського голови.

Участь у наукових проєктах

 • виконавець НДР кафедри за темою: «Статистичне вивчення економіко-соціальних та інфраструктурних параметрів розвитку України в умовах діджиталізації суспільства (Грудень 2020 р. – теперішній час , номер держреєстрації – 0120U105647).
 • виконавець НДР кафедри за темою: «Розроблення статистичного забезпечення для дослідження соціально-економічного розвитку регіонів України в сучасних умовах» (Вересень 2013 р. – вересень 2020 р., номер державної реєстрації 0113U005980).

Володіння іноземною мовою

 • Англійська мова

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 305, Кафедра статистики, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-42-56

e-mail: SPChervona@nasoa.edu.ua