Legislation

Legislation Specialized Scientific Council of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing.

  1. Закон України «Про вищу освіту», затверджений Верховною Радою України від 01.07.2014 № 1556-VII.
  2. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567.
  3. Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1058.
  4. Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059.
  5. Порядок формування Переліку наукових фахових видань України, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р.
  6. Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1112 від 17.10.2012 р.
  7. Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1112 від 17.10.2012 р.
  8. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень ВАК України, № 9-10, 2011 р.)

Наказ МОН