fbpx

Кафедра економіко-математичних дисциплін та IT

Кафедра економіко-математичних дисциплін та IT.Кафедра інформаційних технологій створена при заснуванні Національної академії статистики, обліку та аудиту.

1 вересня 1986 року була створена кафедра інформатики, обчислювальної техніки та обробки даних як підрозділ Українського філіалу Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації обліку та статистики ЦСУ СРСР.

З 1 лютого 1992 року кафедра отримала назву «Інформатики та обчислювальної техніки» у складі Інституту підготовки спеціалістів статистики та ринку Мінстату України. 1 вересня 2000 року кафедра отримала назву «Інформаційних систем і технологій».

З 1 вересня 2017 року отримала назву «Інформаційних технологій» та була й залишається важливою ланкою у навчальному процесі та наукових дослідженнях у складі Інституту статистики, обліку та аудиту, пізніше — Державної академії статистики, обліку та аудиту, а нині — Національної академії статистики, обліку та аудиту.

З 1 вересня 2018 року внаслідок поєднання споріднених кафедр була створена кафедра Економіко-математичних дисциплін та інформаційних технологій, яка існує по нинішній час.

Кафедра була й залишається важливою ланкою у навчальному процесі та наукових дослідженнях протягом усього існування навчального закладу.

Завідувач кафедри

Вивчення студентами дисциплін кафедри розпочинається з першого курсу і триває протягом усього терміну навчання в Академії, а надалі й у аспірантурі. У переліку дисциплін наявні дисципліни для студентів усіх спеціальностей. Дисципліни передбачають отримання базових знань з математики для економістів, сучасних знань з економіко-математичного моделювання в соціально-економічних системах, використання нових інформаційних технологій на основі комп’ютерної техніки, оволодіння якими є невід’ємною ознакою сучасного фахівця економічного профілю.

В умовах ринкової  економіки постійно зростає попит на спеціалістів, які мають сучасні знання та навички в області комп’ютерних технологій, економіко-математичного моделювання та бізнес-аналізу. Саме таких спеціалістів випускає кафедра.

Протягом усього часу існування кафедри її очолювали науковці, які поєднували знання з економіки, математики та комп’ютерної техніки (перелік з поєднаних кафедр): доц. Васильчук М.П., проф. Кадієвський В.А., доц.. Козлов В.В., проф.. Моцний Ф.В., доц.. Перхун Л.П., доц.. Єршова О.Л., яка очолює кафедру по сьогоднішній день.

На кафедрі існує студентський гурток «Хмарні технології GOОGLE в економіці та статистиці», керівник доц. Сіницький М.Є. Метою цього гуртка  є навчити студентів здійснювати економічні розрахунки засобами хмарних сервісів GOОGLE. Цільова аудиторія гуртка – 3-4 курс.

На кафедрі функціонує наукове товариство «Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в соціально-економічних системах. Знайомство з обраною спеціальністю» для студентів 1 курсу освітньо-професійної програми «Цифрова економіка».  Заняття проводять куратор потоку ст. викладач  Сакада Т.Д. та завідувач кафедри доц.. Єршова О.Л.. Метою їх проведення є ознайомлення студентів молодшого курсу з специфікою обраної спеціальності та з методами й засобами розв’язання задач, що виникають у бізнесі та суспільстві.

Студенти освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» постійно публікують результати досліджень при підготовці кваліфікаційних робіт магістра в матеріалах науково-практичних конференцій в НАСОА та інших навчальних закладах України. Наукові керівники магістрів  доц. Єршова О.Л., доц. Перхун Л.П., доц. Томашевська Т.В., доц. Товмаченко Н.М.,. виступають як наставники молоді в набутті першого досвіду наукових публікацій.

Студенти 4 та 5 курсів освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» перед завершенням навчання на відповідному освітньому рівні проходять виробничу та переддипломну практику згідно навчального плану. Умови карантинних обмежень змусили випускову кафедру ЕМДІТ здійснити їх проходження актуальними засобами дистанційного навчання. Місцем проходження практики для усіх студентів була призначена кафедра ЕМДІТ в НАСОА. Таким чином, студенти випускових курсів залучаються до реальної дослідницької роботи в межах кафедральної НДР, яка надалі може бути продовжена кожним особисто. Перспективним результатом здійсненого дослідження з індивідуальної тематики є написання кваліфікаційних участь у профільних конференціях та публікація тез доповідей.

Об’єднання фундаментальних знань з економіки, математики та комп’ютерної техніки значно розширює можливості працевлаштування випускників даної спеціальності, а також сприяє їх кар’єрному зростанню. Вони ефективно працюють в різних сферах економіки: на підприємствах, в банках і кредитно-фінансових установах, у виробничо-комерційних структурах, IT-фірмах, консалтингових компаніях та ін. Випускники кафедри здатні керувати підрозділами підприємств і організацій, займатися аналітичною роботою, а також бухгалтерським і управлінським обліком на базі комп’ютерної техніки.

Кафедра щорічно проводить І тур Всеукраїнської олімпіади з дисциплін «Інформатика», «Вища математика» та спеціальності «Економічна кібернетика».

Вперше запланована І міжвузівська студентська наукова конференція «Цифровізація суспільства та бізнесу: виклики та можливості для молоді» (квітень 2021 р).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 505, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107
телефон: +380 (44) 486-31-17
e-mail: kaf_it@nasoa.edu.ua
соціальні мережі: Facebook / Instagram