Кафедра економіко-математичних дисциплін та IT

Кафедра економіко-математичних дисциплін та IT.Кафедра інформаційних технологій створена при заснуванні Національної академії статистики, обліку та аудиту.

1 вересня 1986 року була створена кафедра інформатики, обчислювальної техніки та обробки даних як підрозділ Українського філіалу Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації обліку та статистики ЦСУ СРСР.

З 1 лютого 1992 року кафедра отримала назву «Інформатики та обчислювальної техніки» у складі Інституту підготовки спеціалістів статистики та ринку Мінстату України. 1 вересня 2000 року кафедра отримала назву «Інформаційних систем і технологій».

З 1 вересня 2017 року отримала назву «Інформаційних технологій» та була й залишається важливою ланкою у навчальному процесі та наукових дослідженнях у складі Інституту статистики, обліку та аудиту, пізніше — Державної академії статистики, обліку та аудиту, а нині — Національної академії статистики, обліку та аудиту.

З 1 вересня 2018 року внаслідок поєднання споріднених кафедр була створена кафедра Економіко-математичних дисциплін та інформаційних технологій, яка існує по нинішній час.

Кафедра була й залишається важливою ланкою у навчальному процесі та наукових дослідженнях протягом усього існування навчального закладу.

Завідувач кафедри

Вивчення студентами дисциплін кафедри розпочинається з першого курсу і триває протягом усього терміну навчання в Академії. Дисципліни передбачають отримання базових знань з математики для економістів, сучасних знань з економіко-математичного моделювання в соціально-економічних системах, використання нових інформаційних технологій на основі комп’ютерної техніки, оволодіння якими є невід’ємною ознакою сучасного фахівця економічного профілю.

В умовах ринкової  економіки постійно зростає попит на спеціалістів, які мають сучасні знання та навички в області комп’ютерних технологій, економіко-математичного моделювання та бізнес-аналізу. Саме таких спеціалістів випускає кафедра.

Кібернетик є спеціалістом-аналітиком широкого профілю в області підготовки і реалізації рішень в економіці на базі використання економіко-математичних моделей, комп’ютерних технологій та інструментарію бізнес-аналітики.

Об’єднання фундаментальних знань з економіки, математики та комп’ютерної техніки значно розширює можливості працевлаштування випускників даної спеціальності, а також сприяє їх кар’єрному зростанню. Вони ефективно працюють в різних сферах економіки: на підприємствах, в банках і кредитно-фінансових установах, у виробничо-комерційних структурах, IT-фірмах, консалтингових компаніях та ін. Кібернетики здатні керувати підрозділами підприємств і організацій, займатися аналітичною роботою, а також бухгалтерським і управлінським обліком на базі комп’ютерної техніки.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 505, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107
телефон: +380 (44) 486-31-17
e-mail: kaf_it@nasoa.edu.ua
соціальні мережі: Facebook