Схема студентського самоврядування

Схематично студентське самоврядування Національної академії статистики, обліку та аудиту виглядає наступним чином:

Фото: Схема студентського самоврядування НАСОА.

Конференція студентів Академії є вищим представницьким органом студентського самоврядування Академії.

Студентська рада Академії – це вищий колегіальний виконавчий орган студентського самоврядування Академії, якому підпорядковуються ради студентського самоврядування факультетів та гуртожитку Академії.

Студентську раду Академії створено в 2002 році. Очолює раду – Лаврінчук Поліна Вадимівна.

Органи студентського самоврядування:

 • беруть участь в управлінні Академією у порядку, встановленому Законом «Про вищу освіту» та Статутом Академії;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи та організації дозвілля;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитку;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Академії;
 • делегують своїх представників до колегіальних, представницьких, робочих та дорадчих органів;
 • приймають внутрішні положення та рішення, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться в користуванні органів студентського самоврядування;
 • вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Академії;
 • виконують інші функції, передбачені законодавством та Положенням про студентське самоврядування Академії.

Напрями діяльності

Напрямками діяльності студентського самоврядування Академії є:

 • освіта і наука;
 • культурно-масова робота та спорт;
 • інформаційна робота;
 • благодійність та інші напрямки;
 • діяльності гуртожитку Академії;
 • контрольно-наглядова робота.

Представники студентського самоврядування, на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту», Статуту та внутрішніх положень Академії, входять до складу таких робочих та дорадчих органів, як: Вчена рада Академії, ректорат, вчена рада економіко-статистичного факультету, вчена рада факультету обліку та аудиту, вчена рада фінансового факультету.

В межах коштів, виділених на фінансування студентського самоврядування Академії, Студентською радою Академії щорічно проводяться дні факультетів, конкурси «Міс та Містер НАСОА», Свято Масляної, відзначаються інші свята та визначні події, матеріально заохочуються переможці Всеукраїнських студентських олімпіад, студенти, які активно приймають участь у громадському житті Академії, тощо.

Студентська рада Академії забезпечена приміщенням, меблями, необхідною оргтехнікою, телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету. Студентській раді відведено місця для встановлення інформаційних стендів.