Журавльов Олексій Володимирович

Фото: Журавльов Олексій Володимирович.Олексій Володимирович Журавльов – професор кафедри економіки та менеджменту ЗЕД, завідувач відділу міжнародного співробітництва, доктор економічних наук, доцент.

2008 року закінчив Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, спеціальність «Міжнародні економічні відносини».

2012 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив макроекономічних чинників на стан платіжного балансу (на прикладі зовнішньоекономічних відносин України і Білорусі)» за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Сфера професійних інтересів

 • Портфельне інвестування, фондовий ринок, менеджмент.

Загальний науково-педагогічний стаж – 14 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 30 / № 404, Відділ міжнародного співробітництва / Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-51

e-mail: zhurauliou@gmail.com

Публікації

Автор більше ніж 30 наукових та навчально-методичних праць, останні з яких:

 • Журавльов О. В. Основні напрями розвитку великої відкритої економіки США у сучасному світі // Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. К.: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. С. 68-71.
 • Журавльов О. В. Роль відкритої економіки США у світовому господарстві // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2018. С. 329-232.
 • Zhurauliou A., Simachov O. (2018). Implementation of Big Data in Official Statistics // Journal of Business Paradigms. Vol.3. No 1. P. 100-108.
 • Перспективи трансформаційних зрушень в Україні через призму дослідження цінностей // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. К.: “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2017. С. 456-462.
 • Теоретичні погляди на економічні системи та їх трансформації / О.В. Журавльов // Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку: Україна в сучасному світі: зб. тез. – Л., 2015 р. – С. 32-38;
 • Східноєвропейське порубіжжя як новий геоекономічний регіон / О.В. Журавльов, І.М. Шамара // Тези V міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». – Луцьк: Луцький національний технічний університет. – 2015. – С. 47-50 (19 травня 2015);
 • Перспективи подолання нової глобальної рецесії: теоретичний підхід / О.В. Журавльов // Матеріали круглого столу «Перспективи нової глобальної рецесії: механізми протидії» – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2015 – С. 31-32;
 • Вплив макроекономічних чинників на формування платіжного балансу (на прикладі зовнішньоекономічних відносин України і Білорусі): монографія / О.В. Журавльов. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 246 с.;
 • Міжнародні організації: Навчально-методичний посібник / А.П. Голіков, С. Гасім, О.В. Журавльов. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 120 с.;
 • Eastern European borderlands: current account deficit and economic growth / A. Zhurauliou // Public Policy News. Rocnik 10, Cislo ¾, December 2014. – Bratislava.: Comenius University in Bratislava, 2014. – pp. 5-8;
 • Трансформація економічних відносин Словаччини та Чеської Республіки / С.О. Якубовський, О.В. Журавльов // Зовнішня торгівлі: економіка, фінанси, право. – 2014. – №3. – С. 41-53;
 • Вплив макроекономічних чинників на платіжний баланс Словаччини [Електронний ресурс] / О.В. Журавльов, О.А. Урбан // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2014. – №4;
 • Сучасні підходи щодо дослідження трансформацій економічних систем / О. В. Журавльов // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 122. Частина ІІ (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин. – 2014. – С. 116–122;
 • Роль національних валют і міжнародних фінансових центрів в інтеграційних процесах глобальної економіки / О.В. Журавльов // Науковий журнал Науково-технічна інформація. – 2014. – №1(59). – С. 16-22;
 • The impact of macroeconomic factors on the exchange rate in The Republic of Armenia / O.V. Zhurauvliov, A.T. Tunian // Вісник Міжнародного слов’янського університету. – 2013. – Т. 16, №1-2. – С. 5-10;
 • Международные торговые контракты и их нормативно-правовое сопровождение : справочник / сост. В.И. Сидоров, В.Н. Дмитриев, А.В. Журавлев. – X. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 588 с.