Закревська Олена Юріївна

Закревська Олена ЮріївнаОлена Юріївна Закревська – доцент кафедри статистики, IT та математичних дисциплін, кандидат економічних наук.

У 2008 році закінчила ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Магістр з обліку і аудиту».

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Облік і контроль поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

Загальний науково-педагогічний стаж – 14 років:

 • з вересня 2021 р. по теперішній час – доцент кафедри статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці НАСОА.
 • з вересня 2018р. до серпня 2020р. – доцент кафедри обліку і оподаткування ІБТБ ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • з 2018 р. до теперішнього часу – головний бухгалтер ТОВ «БТБ»;
 • з вересня 2016р. до серпня 2018р. – асистент кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ;
 • з вересня 2012р. до серпня 2016р. – старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»;
 • з вересня 2008р. по серпень 2012р. – асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту Університету «КРОК».

Підвищення кваліфікації, стажування

Сфера наукових інтересів

Інформаційні системи і технології обліку, аудиту, оподаткування, фінансів, менеджменту, фінансова звітність, бухгалтерський облік

Викладає курси

 • Інформаційні системи і технології в економіці
 • Інформаційні системи і технології в менеджменті
 • Інформаційні системи і технології в обліку, аудиту та оподаткуванні
 • Інформаційні системи і технології у фінансах

Публікації

Підготовлено і видано більше 30 наукових праць, перелік яких представлено за посиланнями:

Володіння іноземними мовами

 • Англійська мова

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 305, Кафедра статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-42-56, +38 (067) 69-817-90

e-mail: OYUZakrevska@nasoa.edu.ua