Єршова Ольга Леонідівна

Фото: Єршова Ольга Леонідівна.Ольга Леонідівна Єршова – доцент кафедри інформаційних систем і технологій, кандидат економічних наук, доцент, почесний професор НАСОА.

Працює в Академії з 2000 року. Вища освіта за дипломом:

 • Київський політехнічний інститут, 1992 рік. Інженер-математик.
 • Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання», 2000 рік.

Сферою наукових інтересів є статистичний моніторинг побудови інформаційного суспільства в Україні.

Загальний науково-педагогічний стаж – 15 років.

Дисципліни

Ольга Леонідівна викладає дисципліни:

 • Економічна інформатика;
 • Інформатика;
 • Корпоративні інформаційні системи;
 • Практика з випускниками коледжу;
 • Технології проектування та адміністрування баз та сховищ даних;
 • Технології створення програмних та інтелектуальних систем.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 505, Кафедра інформаційних систем і технологій, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-31-17

e-mail: bogi2003@ukr.net

Публікації

Основні наукові (методичні) роботи:

 • О.Л.Єршова, В.О.Шевчук. Статистичні індикатори інформаційного суспільства: принципи побудови національної системи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні системи і технології в економіці». 3-4 березня 2011 р. – К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. – с. 9-11.
 • Єршова О.Л. Інформаційне суспільство як об’єкт статистичних досліджень у світі. К.: Науковий вісник НАСОА, 2011, вип.1. – с. 14-19.
 • Єршова О.Л. Структура та склад статистичних індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні. Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». 4-6 травня 2011 р. – Чернівці.: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011. – с. 93-94.
 • Єршова О.Л. Статистичне дослідження ринку інформаційних послуг України. Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». 31 березня-1 квітня 2011 р. – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2011. – с. 70-73.
 • Єршова О.Л. Методи обробки та способи подання даних в національній системі статистичних індикаторів розвитку інформаційного суспільства. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Зб. наук. праць. Вип. 16. – К: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України. с. 399-412.
 • Єршова О.Л. Структура інформаційного ринку України та його статистичне дослідження. К.: Науковий вісник НАСОА, 2011, вип.3. – с. 12-18.
 • Єршова О.Л. Нормативна база статистичного моніторингу інформаційного суспільства: сучасний стан та проблеми. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Праць Вип. 9. К.: НАСОА, 2011, вип.3. – с. 178-187.
 • О.Л.Єршова. Сучасний стан та проблеми нормативної бази статистичного моніторингу інформаційного суспільства в Україні Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди дня працівників статистики «Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи». 1-2 грудня 2011 р. – К.: НАСОА, 2011. – с. 68-70.
 • Єршова О.Л. Статистичний моніторинг інформаційного суспільства: концептуальні і методологічні проблеми, пов’язані з міжнародними статистичними даними. К.: Науковий вісник НАСОА, 2012, вип.1. – с. 4-10.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Економічна інформатика”. Модулі І, ІІ. / Для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укладачі: В.В. Козлов, М.Є. Сіницький, О.Л Єршова, Г.В. Кондря — К.: НАСОА, 2011. – 80 с.
 • Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Технологія створення програмних та інтелектуальних систем” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 6.030502 «Бакалавр з економічної кібернетики» напрям підготовки 0305 – “Економіка і підприємництво” / Укладач: О.Л Єршова. — К.: НАСОА, 2012. – 28 с.
 • Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.050102 «Магістр» та 7.050102 «Спеціаліст» напрям підготовки 0305 – “Економіка і підприємництво” / Укладач: О.Л Єршова. — К.: НАСОА, 2012. – 20 с.
 • Єршова О.Л. Статистичне дослідження ринку інформаційних послуг України. Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». 30-31 березня 2012 р., т. 2. – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2012. – с. 47-52.
 • Єршова О.Л. Принципи побудови системи статистичного моніторингу розвитку інформаційного суспільства в Україні. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Зб. наук. праць. Вип. 17. – К: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України. с. 88-105.
 • Єршова О.Л. Напрями удосконалення системи показників статистики інформаційного суспільства в Україні відповідно до вимог міжнародних статистичних організацій. К.: Науковий вісник НАСОА, 2012, вип.3. – с. 21-28.
 • Єршова О.Л. Методологічні підходи до оцінки рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і послуг для подальшого використання в системі статистичного моніторингу. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Праць. Вип. 10. К.: НАСОА, 2012, – с.
 • О.Л.Єршова. Бенчмаркінг як інструмент оцінки рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і послуг для подальшого використання в системі статистичного моніторингу. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди дня працівників статистики «Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи». 5-6 грудня 2012 р. – К.: НАСОА, 2012. – с..
 • О.Л.Єршова. Проблеми побудови системи статистичного моніторингу інформаційного суспільства та шляхи їх подолання. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Праць. Вип. 12. К.: НАСОА, 2013, – с. 104 – 113.
 • О.Л.Єршова. Бенчмаркінг як інструмент оцінювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій с системі статистичного моніторингу інформаційного суспільства. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». 28-29 березня 2013 р., – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2013. – с. .
 • Єршова О.Л. Концептуальні і методологічні проблеми, пов’язані з міжнародними статистичними даними в системі статистичного моніторингу інформаційного суспільства. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Зб. наук. праць. 2013 р. Вип. 18. – К: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України. с. 102-121.
 • Єршова О.Л. Система статистичного моніторингу інформаційного суспільства: концептуальні і методологічні проблеми, пов’язані з міжнародними статистичними даними. Матеріали Міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні» 29 жовтня 2013 року. С. 29 – 31.
 • О.Л.Єршова Аналіз тенденцій у статистичному вимірюванні побудови інформаційного суспільства в Україні та шляхи до стабілізації та зростання. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Праць. Вип. 13. К.: НАСОА, 2013, – с. 140 – 152.
 • О.Л.Єршова. Методологія оцінки готовності україни до електронного урядування. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Праць. Вип. 14. К.: НАСОА, 2014, – с. 125 – 143.
 • О.Л.Єршова. Стратегічні рекомендації щодо статистичного вимірювання готовності України до електронного урядування. 2014 р. Вип. 19. – К: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України. – с. 139-164.
 • О.Л.Єршова. Підходи до статистичної оцінки готовності України до електронного урядування. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». 28-29 березня 2014 р., – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2014. – с. 68-70.
 • О.Л.Єршова. Якість даних і оцінка статистичних даних про використання ІКТ в домашніх господарствах. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Праць. Вип. 15. К.: НАСОА, 2014, – с.
 • Єршова О.Л. Побудова системи статистичного моніторингу інформаційного суспільства як складова європейського напрямку розвитку України. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» 16 жовтня 2014 р, – Київ: НАСОА, 2014. С. 65-67.
 • Єршова О.Л., Фахрутдінова О.В. “Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи”. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». 28-29 березня 2015 р., – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2015. – с. 79-81.
 • Єршова О.Л. Проектування статистичних обстежень використання ІКТ в домашніх господарствах: світовий досвід та можливості для України. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Зб. наук. праць. 2015 р. Вип. 20. – К: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України. с. 156-174.
 • Єршова О.Л. Світовий досвід проектування статистичних обстежень використання ІКТ в домашніх господарствах: можливості для України. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» 16 жовтня 2015 р, – Київ: НАСОА, 2015. С. 65-67.