Єршова Ольга Леонідівна

Фото: Єршова Ольга Леонідівна.Ольга Леонідівна Єршова – завідувач кафедри економіко-математичних дисциплін та IT, кандидат економічних наук, доцент, почесний професор НАСОА.

Працює в Академії з 2000 року. Вища освіта за дипломом:

 • Київський політехнічний інститут, 1992 рік. Інженер-математик.
 • Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання», 2000 рік.

Сферою наукових інтересів є статистичний моніторинг побудови інформаційного суспільства в Україні.

Загальний науково-педагогічний стаж – 15 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 505, Кафедра інформаційних технологій, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-31-17

e-mail: bogi2003@ukr.net

Публікації

Публікації за 5 років:

 • О.Л.Єршова. Проблеми побудови системи статистичного моніторингу інформаційного суспільства та шляхи їх подолання. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Праць. Вип. 12. К.: НАСОА, 2013, – с. 104 – 113.
 • О.Л.Єршова. Бенчмаркінг як інструмент оцінювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій с системі статистичного моніторингу інформаційного суспільства. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». 28-29 березня 2013 р., – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2013. – с. 28-32.
 • Єршова О.Л. Концептуальні і методологічні проблеми, пов’язані з міжнародними статистичними даними в системі статистичного моніторингу інформаційного суспільства. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Зб. наук. праць. 2013 р. Вип. 18. – К: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України. с. 102-121.
 • Єршова О.Л. Система статистичного моніторингу інформаційного суспільства: концептуальні і методологічні проблеми, пов’язані з міжнародними статистичними даними. Матеріали Міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні» 29 жовтня 2013 року. С. 29 – 31.
 • О.Л.Єршова Аналіз тенденцій у статистичному вимірюванні побудови інформаційного суспільства в Україні та шляхи до стабілізації та зростання. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Праць. Вип. 13. К.: НАСОА, 2013, – с. 140 – 152.
 • О.Л.Єршова. Методологія оцінки готовності україни до електронного урядування. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Праць. Вип. 14. К.: НАСОА, 2014, – с. 125 – 143.
 • О.Л.Єршова. Стратегічні рекомендації щодо статистичного вимірювання готовності України до електронного урядування. 2014 р. Вип. 19. – К: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України. – с. 139-164.
 • О.Л.Єршова. Підходи до статистичної оцінки готовності України до електронного урядування. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». 28-29 березня 2014 р., – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2014. – с. 68-70.
 • О.Л.Єршова. Якість даних і оцінка статистичних даних про використання ІКТ в домашніх господарствах. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Праць. Вип. 15. К.: НАСОА, 2014 , – с. 112-119.
 • Єршова О.Л., Фахрутдінова О.В. “Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи”. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». 28-29 березня 2015 р., – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2015. – с. 79-81.
 • Єршова О.Л. Проектування статистичних обстежень використання ІКТ в домашніх господарствах: світовий досвід та можливості для України. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Зб. наук. праць. 2015 р. Вип. 20. – К: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України. с. 156-174.
 • Єршова О.Л. Світовий досвід проектування статистичних обстежень використання ІКТ в домашніх господарствах: можливості для України. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» 16 жовтня 2015 р, – Київ: НАСОА, 2015. с. 65-67.
 • Єршова О.Л., Єршов П.С. BIG DATA – нове явище в зберіганні та аналізі даних: перспективи та можливості. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» 17-20 листопада 2015 р., – Київ: ДУТ, 2015. С. 50-52, т. 3.
 • О.Л.Єршова. Координація дій національних зацікавлених сторін з вимірювання ІКТ: світовий досвід та перспективи для України. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Праць. Вип. 17. К.: НАСОА, 2015, – с. 45-53.
 • Єршова О.Л., Остапенко О.П. Застосування вибіркових методів при оцінюванні ризиків фінансово-господарської діяльності військових частин Збройних сил України. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Зб. наук. праць. 2015 р. Вип. 2(15) К.: НАСОА, 2015, – с.50-57.
 • Пантелеєв В.П., Єршова О.Л. Інформаційні технології облікових систем підприємств. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» 11 травня 2016 р., – Тернопіль, Тернопольський національний економічний університет, 2016. . с 186-188.
 • Єршова О.Л.. Чинники подолання «цифрової нерівності»: світовий досвід та можливості для України. Зб. наук. праць. 2016 р. Вип. 21. – К: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України. с. 106-115.
 • Єршова О.Л., Єршов П.С. Економічні та технічні аспекти переходу українського сегмента Інтернет на протокол v6.. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» 17 жовтня 2016 р, – Київ: НАСОА, 2016. с. 63-66.
 • Єршова О.Л., Томашевська Т.В. Великі дані (BIG DATA) і модернізація національних систем офіційної статистики. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. Праць. Вип. 17. К.: НАСОА, 2015, – с. 45-53.
 • Єршова О.Л., Єршов П.С., Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» 16 березня 2017 р., – Київ: НАСОА, 2017, с. 57-60.
 • Єршова О.Л., Пашковська А.Ю. Програма навчальної практики для студентів І курсу економічних спеціальностей денної форми навчання / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: , 2017. – 14 с.
 • Єршова О.Л., Пашковська А.Ю. Методичні рекомендації з проведення ознайомчої практики для студентів коледжів «Інформаційні технології в економіці» в рамках профорієнтаційної роботи / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: , 2015. – 66 с.
 • Єршова О.Л. Методичні вказівки для вивчення дисципліни “ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ТА СХОВИЩ ДАНИХ” / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: , 2016. – 12 с.
 • Єршова О.Л Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ТА СХОВИЩ ДАНИХ” / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: , 2016. – 15 с.
 • Єршова О.Л., Сіницький М.Є., Одноволик В.І. Проблема адаптації підприємства як живої системи. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» 17 жовтня 2017 р, – Київ: НАСОА, 2017. с. 322-325.