Волох Світлана Володимирівна

Фото: Волох Світлана Володимирівна.Світлана Володимирівна Волох – старший викладач кафедри іноземних мов.

2002 року закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова і отримала диплом магістра за спеціальністю «Англійська мова та література». З 2007 року працює в НАСОА.

Загальний науково-педагогічний стаж – 8 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

 • Волох С.В., Стрельнікова Л.Г. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для виконання самостійної роботи з англійської мови студентами всіх спеціальностей денної форми навчання (І частина). – К.:НАСОА, 2011. – 40 с.
 • Волох С.В., Стрельнікова Л.Г. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання самостійних робіт з англійської мови ( для студентів I курсів всіх спеціальностей денної форми навчання) (II частина). – К.:НАСОА, 2011. – 50 с.
 • Волох С.В., Стрельнікова Л.Г. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з англійської мови (для студентів всіх спеціальностей І та ІІ курсів заочної форми навчання). – К.:НАСОА, 2011. – 50 с.
 • Волох С.В., Стрельнікова Л.Г. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи і контрольні завдання з англійської мови для студентів всіх спеціальностей І-ІІ курсів заочної форми навчання (І частина). – К.:НАСОА, 2012. – 46 с.
 • Волох С.В., Стрельнікова Л.Г. Методичні вказівки до виконання самостійних та і контрольних робіт з англійської мови для студентів всіх спеціальностей І-ІІ курсів заочної форми навчання (ІІ частина). – К.:НАСОА, 2012. – 75 с.
 • Волох С.В., Рибко О.С. Порівняльний аналіз відмінностей вживання термінологічної лексики,уживаної в навчальному процесі ВНЗ України, Америки та Німеччини / С.В. Волох, О.С. Рибко // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар.наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К.: Київ.ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С.361-371.
 • Volokh S. Error Correction in the EFL Classroom / S. Volokh // Global English – Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference Book of Papers. – Севастополь: Рибест, 2013. – С.354-357.
 • Volokh S. Using Video and DVD in the English Class / S. Volokh // English in Globalised World: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: ВПП “Апостроф”, 2012. – С.186-188.
 • Волох С., Рибко О. Використання Інтернет-технологій у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі економічного профілю / С.Волох, О. Рибко // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2012р.) /Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т.-К.:Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012. – C.79-83
 • Волох С., Стрельнікова Л. Методика використання сучасних інформаційних технологій навчання на практичних заняттях з англійської мови / Л.Стрельнікова, С.Волох // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-8 червня 2013 р. / За заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. Г. Шостак. – К. : Університет «Україна», 2013. – C.306-309
 • Волох С. Застосування електронної програми iTest у визначенні та оцінці рівня знань студентів на практичних заняттях з англійської мови / С. Волох // Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 6-7 червня 2014 р. / За заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна,
  О. Г. Шостак. – К. : «Талком», 2014. – C. 225-229
 • Волох С.В., Загородня О.Ф. Каталог мультимедійних матеріалів до дисципліни «Англійська мова», «Ділова англійська мова». – К.: НАСОА, 2011. – 274 с.
 • Волох С.В. Новітні інформаційні технології контролю та оцінки рівня навчальних досягнень студентів ВНЗ на заняттях англійської мови /
  С.В. Волох // Стратегія розвитку України: економічний гуманітарний виміри: Матеріали першої науково-практичної конференції. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. – С.56-58.
 • Volokh S. Testing and Evaluation as Important Components in English Language Teaching / S. Volokh // TESOL Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: збірние наукових праць. – Черкаси: ФОП Третяков О.М., 2015. – 161-162.
 • Волох С.В. Організація роботи в парах під час проведення занять з іноземної мови в непрофільному ВНЗ / С.В. Волох // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, – № 3 (304). – Луцьк, 2015. – С. 184-188.
 • Волох С.В. Роль мотивації як основного чинника в оволодінні іноземною мовою студентами немовних спеціальностей / С.В. Волох // Стратегія розвитку України: економічний гуманітарний виміри: Матеріали другої науково-практичної конференції. – К.: НАСОА, 2015.