Вериженко Ірина Олександрівна

Фото: Вериженко Ірина Олександрівна.Ірина Олександрівна Вериженко – доцент кафедри економіки та менеджменту ЗЕД, кандидат економічних наук, доцент, член правління Української асоціації економістів-міжнародників, член Всесвітнього Центру досліджень міжнародного розвитку та економічних і соціальних зрушень CEDIMES.

1999 року закінчила Львівську комерційну академію, спеціальність «Міжнародні економічні відносини».

2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Українсько-французькі зовнішньоекономічні зв’язки та перспективи їх розвитку» за спеціальністю 08.05.01 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Сфера професійних інтересів

 • Економічна безпека держави та підприємництва;
 • Зовнішньоекономічні зв’язки України та зарубіжних країн;
 • Менеджмент;
 • Модернізаційна парадигма економічного розвитку.

Загальний науково-педагогічний стаж – 16 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 404, Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-51

e-mail: onishuki@ukr.net

Публікації

Автор більш ніж 30 наукових та навчально-методичних праць, останні з яких:

 • Методологічні підходи до оцінки зовнішньоекономічної безпеки України / І.О. Вериженко // Вісник НАСОА. – 2014. – №2. – С.12-19.
 • Інноваційна безпека регіону в процесі формування інституційної інфраструктури / І.О. Вериженко // Забезпечення ефективності інноваційного розвитку економіки: Монографія / За ред. Т.В. Штерми, С.М. Пелипчук. – Чернівці: ПВНЗ «Буковинський університет», 2013. – С. 90-114.
 • Інноваційний розвиток ТНЕУ, регіонів: досвід Франції / А.І. Мокій, І.О. Вериженко // Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 18-19 квітня 2013 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – 416 с. – С. 333- 335.
 • Адаптація принципів національної стратегії сталого розвитку Французької Республіки в Україні в умовах євроінтеграції / А.І. Мокій, І.О. Вериженко, Ю.В. Полякова // Науково-технічна інформація: науковий журнал. – 2012 р. – №2. – С. 21-24.
 • Структурна трансформація регіональної моделі Європейського Союзу. Організаційно-інституціональніформи структурних перетворень в умовах поглиблення євроінтеграції / І.О. Вериженко // Структурно-інституціональна трансформація та безпека економіки регіонів України в процесі модернізації держави. Рекомендації V Міжнародного науково-практичного семінару. – Запоріжжя. – 2012. – С. 70-71.
 • Досвід стратегічного управління туристичною сферою країн Причорномор’я в контексті інтенсифікації туристичного співробітництва в межах ОЧЕС / І.О. Вериженко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2011.– Т.1. – С.62-69
 • Інвестиційна привабливість регіонів України в контексті формування інвестиційно-інноваційної моделі українсько-французького співробітництва/ І.О. Вериженко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т.2. – С. 86-90
 • Тенденції та перспективи розвитку торговельного співробітництва України та Франції в умовах поглиблення європейської інтеграції / А.І. Мокій, І.О. Вериженко// Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Збірник науковихпраць. ЛНТУ. – Випуск 7 (28). – Ч. 2.-Луцьк, 2010.

За період наукової діяльності прийняла участь у 19 міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах. У листопаді 2012 р. перебувала у Франції (м. Париж) на конференції «Підсумки і перспективи чотирьох десятиліть діяльності CEDIMES» за участю екс-прем’єр міністра Франції Жан-Пєра Рафарена. Секції конференції проходили в приміщеннях ЮНЕСКО та Паризького університету Сорбони, розкриваючи теоретичні та прикладні аспекти: успіху організацій в умовах міжнародної конкуренції; фінансування інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу, соціально-відповідального інвестування та ін. У лютому 2013 року пройшла стажування в Польщі за напрямом «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», де ознайомилася зі специфікою організації освітнього процесу країн Євросоюзу, програмами обміну студентів, сучасними технологіями Вищої школи відповідно до Болонського процесу.