Варавкіна Зінаїда Дмитрівна

Фото: Варавкіна Зінаїда Дмитрівна.Зінаїда Дмитрівна Варавкіна – старший викладач кафедри іноземних мов.

У 1975 році закінчила Київський педагогічний інститут імені М.Горького. Спеціальність: «Викладач української мови та літератури». У НАСОА працює з 2003 року.

Загальний науково-педагогічний стаж – 12 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail:  kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

 • Варавкіна З.Д. Рідне слово. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 книгах./ Варавкіна З.Д., А.І. Мовчун.- К.: Либідь, 1999. – I книга – 392с., II книга – 552 с. Гриф МОН України (Протокол 8/3 — 18 від 28.07.1999)
 • Варавкіна З.Д. Рідне слово. Уркраїнська дитяча література: У 2 книгах./ Варавкіна З.Д. , Мовчун А.І.- К.: Арій, 2007. I книга — 656с., II книга -656с. Гриф МОН України ( Лист № 14/18.2 -769 від 28.03.2006)
 • Варавкіна З.Д. Українська мова. Диктанти. Посібник з української мови для абітурієнтів. – К.: ДАСОА, 2005. – 60с.
 • Варавкіна З.Д. Українська мова. Диктанти. Посібник з української мови для абітурієнтів./ видання 2-е доповнене. – К.: ДАСОА, 2007. – 87с.
 • Варавкіна З.Д. Українська мова для абітурієнтів: навч.посіб.- К.: ДП “Інформ. – аналіт. Агенство”, 2010.- 251с.
 • Варавкіна З.Д. Зарубіжна література для дітей: хрестоматія / З.Д.Варавкіна, А.І.Мовчун.- К: Арій, 2011. – 592с. Гриф МОН України ( Лист № 1/11- 1023 від 13.03 2006)
 • Варавкіна З.Д. Українська література для дітей: хрестоматія: навч.посіб. Для студентів вищіх навчальних закладів./ З.Д.Варавкіна, А.І. Мовчун.- К.: Арій,2011. -680с. Гриф МОН України ( Лист 14/18.2- 769 від 28.03.2006)
 • Варавкіна З.Д. Українська мова для абітурієнтів: навч.посіб./видання 2-е доповнене.- К.: ДП “Інформ. – аналіт. Агенство”, 2012.- 272с.
 • Правопис імен і прізвищ: Навч. посіб. / Уклад.: З.Д. Варавкіна. – К.: Держкомстат України, 2007. – 46 с.
 • Варавкіна З.Д. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»(для студентів заочної форми навчання). – К.: Держкомстат України, 2008. – 53 с.
 • Варавкіна З.Д. Тестові завдання з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»: Посібник для студентів економічних спеціальностей. – К.: Держкомстат України, 2008. – 67 с.
 • Варавкіна З.Д., Яковенко О.Д. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з української мови за (професійним спрямуванням) для студентів заочної форми навчання та дистанційного навчання. Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2011. – 34 с.
 • Варавкіна З.Д. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань з української мови для абітурієнтів підготовчих курсів НАСОА, – Київ, – 2011, 88 с.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей заочної форми навчання та дистанційного навчання / Уклад. З.Д. Варавкіна. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2012. – 64 с.
 • Варавкіна З.Д., Яковенко О.Д. Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання та дистанційного навчання. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2012. – 36 с.
 • Варавкіна З.Д., Яковенко О.Д. Методичні вказівки до перекладу російських текстів наукового і ділового стилів українською мовою для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2012. – 24 с.
 • Варавкіна З.Д., Яковенко О.Д. Методичні вказівки до виконання самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Документознавство» для студентів усіх спеціальностей заочно-дистанційної форми навчання. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2012. – 20 с.
 • Варавкіна З.Д., Яковенко О.Д. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів економічних спеціальностей денної та заочно-дистанційної форм навчання. – К.: НАСОА, 2013, – 28 с.
 • Варавкіна З.Д., Яковенко О.Д. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів економічних спеціальностей денної та заочно-дистанційної форм навчання. – К.: НАСОА, 2013, – 24 с.
 • Варавкіна З.Д.Акцептуаційні норми сучасної української літературної мови — важливий чиник культури усного професійного мовлення еномістів: Зб. текстів виступів на Всеукраїнській наук. – практ. конф. “Українська мова вчора,сьогодні, завтра в Україні і світі”/ Інститут української філології та літературної творчості ім. Андря Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова.- К.: 2013.
 • Варазкіна З.Д. Професійна мовнокомунікативна компетенція: зб.виступів на I наук.- практ. конф.: Стратегія розвитку України Економічний та гуанітарні виміри.- К.: Бізнес Медія Консалтинг,2014.- с. 55-57.
 • Варавкіна З.Д. Український культурний світ академіка В.І. Вернадського. Програма крулого столу фізико- економічної ідеї академіка В.І. Вернадського і глобальне місія України. – К, 2015.