Цвєткова Надія Михайлівна

Фото: Цвєткова Надія Михайлівна.Надія Михайлівна Цвєткова — професор кафедри теорії бухгалтерського обліку, кандидат економічних наук, доцент.

Вища освіта – спеціальність «Бухгалтерський облік». В НАСОА працює з вересня 1994 року (на той час – Інститут підготовки спеціалістів статистики та ринку Мінстату України).

Надія Михайлівна викладає для студентів денної та заочної форм навчання всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, проводить наукову роботу з проблем теорії та методології бухгалтерського обліку, розробила декілька навчально-методичних комплексів для спеціалістів та магістрів. За останні 5 років викладала дисципліни : «Бухгалтерський облік», «Організація обліку», «Бухгалтерський облік у прийнятті рішень», «Облік у зарубіжних країнах», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством».

2005 року вченою радою НАСОА присвоєне вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку та аудиту. З вересня 2006 року працює на посаді професора НАСОА.

Загальний науково-педагогічний стаж – 37 років (в НАСОА – 21 рік).

Дисципліни

Надія Михайлівна викладає дисципліни:

  • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством;
  • Облік у зарубіжних країнах.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68в, Кафедра теорії бухгалтерського обліку, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-49

e-mail: nadejdaprof@ukr.net

Нагороди

  • За вагомий внесок у розвиток освіти і науки, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм отримала подяку Київського міського голови (2003 р.);
  • За високі досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, отримала Почесну грамоту Держкомстату України (2005 р.).

Публікації

Надія Михайлівна є автором 87 наукових та навчально-методичних праць. Після отримання вченого звання доцента по кафедрі обліку та аналізу господарської діяльності (рішення ВАК СРСР від 27 серпня 1986 року) нею надруковано за спеціальністю «Облік і аудит» 77 робіт, брала участь у 26 наукових та науково-практичних конференціях.

Публікації за останні 3 роки (2013 – 2015):

  • Організація бухгалтерського обліку в Україні: стан та напрями розвитку. Матеріали конференції НАСОА. К., НАСОА, 2013, с.74-77.
  • Развитие бухгалтерського учета в условиях применения МСФО. Материалы международной конференции. – Ж., ЖДТУ, 2013, с.102-104.
  • Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку та складання звітності. Збірник наукових праць НАСОА. Випуск 1(12). К., 2014, с. 348-354.
  • Розвиток принципів бухгалтерського обліку в сучасних умовах. Матеріали конференції НАСОА. К., НАСОА, 2014, с.76-79.
  • Методологічні питання формування звітності за міжнародними стандартами. Збірник наукових праць НАСОА. Випуск 2(13). К., 2014, с.218-226.