Томашевська Тетяна Володимирівна

Фото: Томашевська Тетяна Володимирівна.Тетяна Володимирівна Томашевська – доцент кафедри економіко-математичних дисциплін та IT, кандидат технічних наук.

Вища освіта за дипломом:

 • Київській університет ім. Т.Г. Шевченка. Математик;
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 20.01.06 «Екологічна безпека», 2005 рік.

Область наукових інтересів: інформаційно-телекомунікаційно-моніторингові технології в задачах підвищення ефективності соціоекологоекономічних систем.

Загальний науково-педагогічний стаж – 20 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 505, Кафедра інформаційних систем і технологій, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-31-17

e-mail: tomas_tat@ukr.net

Публікації

Публікації за 5 років:

 • Козлов В.В., Томашевська Т.В., Пашковська А.Ю. Інформаційний менеджмент в системі економічної освіти. Статистика України, НАСОА, щоквартальний збірник наукових праць №3(78). – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – с. 34–39
 • Козлов В.В., Томашевська Т.В. Аналіз стану електронної комерції в Україні. Статистика України, НАСОА, щоквартальний збірник наукових праць №2(77). – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – с. 34–39
 • Гордійко Н.О., Томашевська Т.В. Метод розміщення сенсорів для розв’язання задач моніторингу локальних територій . Четверта міжнародна науково-практична конференція “Відкриті еволюціонуючі системи” (20 – 21 травня 2016 p.). Збірник праць: Частина 2. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України НАІ. – 2017 – с. 185-188
 • Гордійко Н.О., Томашевська Т.В. Використання геометричних фрак талів для екологічного моніторингу. Науковий вісник академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Техніка». Випуск 1-2(11) – Київ, АМУ.–2016. – с.97-104.
 • Інформатика : навч. посіб./ В.В. Козлов, А.І. Сбітнєв, А.Ю. Пашковська, Т.В. Томашевська; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, ДП “Інформ.-аналіт. Агентство”, 2016. – 727 с.
 • Гордійко Н.О., Томашевська Т.В. “Використання геометричних фрак талів для екологічного моніторингу”, Науковий вісник Академії муніципального управління, серія “Техніка”, вип.. 1-2(11), 2016. – с. 97-104.
 • Козлов В.В., Томашевська Т.В., Пашковська А.Ю. “Соціальна інформатика” у системі економічної освіти”,Статистика України. Випуск 3 (71) – Київ, НАСОА, 2015 – c. 96–103.
 • Томашевська Т.В. Методика зонування техногенних об’єктів, Науковий огляд, №9(19), 2015 р., с.58–65.
 • Гордійко Н.А., Томашевска Т.В. “Система моніторингу техногенних об’єктів на основі хмарних технологій”, Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2015, № 7 (56).
 • Козлов В.В. Суперсон І.І., Суперсон В.І., Томашевська Т.В. Методологічні основи реалізації розрахунків по податкам з зарплати в середовищі програмного продукту 1С: Підприємство 8-а версія; стаття; Збірник наукових праць Бухгалтерський облік аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації № 1(12) – К.: Типографія “Інтердрук”, 2014. с.111-129.
 • Кириленко В.І., Томашевска Т.В. “Сучасні підходи до оцінки інноваційних проектів”, Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. Вип. 31. – К.:КНЕУ, 2013. с. 52-60.