Ткаленко Світлана Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

Закінчила у 1996 р. Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. Спеціальність “Менеджмент у виробничій справі”, економіст- менеджер.

Викладає дисципліни:

Глобальна економіка
Міжнародна економіка
Основні наукові праці:

Ткаленко С.І. Стратегічний розвиток України в контексті європейського вибору //Сучасна українська політика. – Спецвипуск. – К.:Фенікс, 2011. – С.239-245.
Ткаленко С.І. Вплив глобалізації на розвиток світового ринку прямих іноземних інвестицій: місце України //Формування ринкової економіки: зб.наук.праць. – Спец. вип. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: у 2-х ч. Ч.2. – К.: КНЕУ, 2011. – С.478-487.
Ткаленко С.І. Європейський інтеграційний вектор України в системі національної економічної безпеки // Ресурси та моделі глобального економічного розвитку. – К.: КНЕУ, 2011. – С.400-415.
Tkalenko S. Financial security of the state in terms of globalization processes escalation // International Economic Policy – K., KNEU, 2013 – №1 (18) – P. 78-94
Ткаленко С.І. Вплив глобальних інтеграційних процесів на модернізацію інвестиційної політики // Міжнародна економічна політика: наук. журнал. – 2012. Спецвипуск. У 2ч. Ч.1 – вид. ДВНЗ КНЕУ – 608 с. – С.244-251