Теловата Марія Теодозіївна

Фото: Теловата Марія Теодозіївна.Марія Теодозіївна Теловата – завідувач кафедри обліку та оподаткування, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, професор Європейського інституту безперервної освіти (Словаччини), Сертифікований експерт Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти.

У 1982 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка та організація», кваліфікація – економіст-організатор, в 1997 році – Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація – бухгалтер.

Докторську дисертацію на тему «Наступність у професійній підготовці майбутніх фахівців економічної галузі в системі коледж-університет» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти захистила в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України в 2010 році.

Вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку присвоєне в 2012 році, Почесне звання «Заслужений працівник освіти України»  в березні 2019 році, професор  Європейського інституту  безперервної  освіти  (Словаччини) з  листопада 2019 року, сертифікований експерт Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти з лютого 2020 р.

Під науковим керівництвом Теловатої Марії Теодозіївни захищено 3 кандидатські дисертації, 29 разів виступила офіційним опонентом докторських та кандидатських дисертацій.

Теловата Марія Теодозіївна:

 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.458.01 Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика з 2010 року;
 • сертифікований експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм ЗВО України;
 • керівник наукової теми: «Облік, аналіз і контроль діяльності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку» – державний реєстраційний № 0119U000682;
 • заступник Голови II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»;
 • розробник і керівник магістерської програми: «Облік та оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю»;
 • член журі II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та навчальних дисциплін: «Управлінський облік», «Методика та організація аудиту»;
 • зовнішній рецензент Наукового фахового видання «Професійна педагогіка» Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;
 • член редакційної колегії EURÓPSKA VEDA Vedecký časopis EUROPEAN SCIENCE Scientific journal Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania;
 • член редакційної колегії збірника тез Всеукраїнської наукової конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація»;
 • член Вченої ради НАСОА та обліково-статистичного факультету;
 • член наукової ради Європейського інститут безперервної освіти Словаччини.

Сфера наукових інтересів

 • Бухгалтерський та фінансовий облік; актуальні проблеми методики викладання обліково-економічних дисциплін; наступність у професійній підготовці майбутніх фахівців економічної галузі в закладах вищої освіти України та зарубіжжя.

Публікації

Публікації представлено за посиланнями:

ORCID ID: –

Загальний науково-педагогічний стаж – 29 років.

Нагороди

 • Указом Президента України присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2019 р.);
 • Почесна Грамота Національної академії педагогічних наук України (2019 р.);
 • Грамота Національної академії наук України (2019 р., 2018 р.);
 • Подяка ГУ ДФС м. Києва (2018 р.);
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002 р.);
 • Почесна грамота Київського міського голови (2003 р.);
 • Грамотою Солом’янської районної державної адміністрації в м. Києві (2006 р.);
 • Грамота Національної академії статистики, обліку та аудиту (2016 р.);
 • знаком Пошани (2002 р.);

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, Кафедра обліку та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-39
мобільний: +380 (67) 723-18-79

e-mail: levochkomariya@gmail.com