Тарасенко Анатолій Григорович

Фото: Тарасенко Анатолій Григорович.Анатолій Григорович Тарасенко – старший викладач кафедри фундаментальних економічних дисциплін.

Закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. І. Горького у 1989 році, спеціальність «Історія та суспільствознавство».

Друга вища освіта – Національна академія статистики, обліку та аудиту, спеціальність «Облік та аудит».

Підвищував кваліфікацію у центрі післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році, спеціальність «Економічна теорія».

Сфера наукових інтересів

 • Інституціональна економіка;
 • Соціальний капітал нації.

Загальний науково-педагогічний стаж – 23 роки.

Дисципліни

Анатолій Григорович викладає дисципліни:

 • Історія економіки та економічної думки;
 • Основи економічної науки.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 604, Кафедра фундаментальних економічних дисциплін, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-42-20

e-mail: econ_7@voliacable.com

Нагороди

 • Подяка київського міського голови, 2004 рік.

Публікації

Основні наукові праці:

 • Тарасенко А. Г. Концепція «соціального капіталу»: теоретико-методологічні засади / А. Г. Тарасенко // Науковий вісник НАСОА. – 2003. – № 1 (1). – С. 56-62.
 • Тарасенко А. Г. Соціальний капітал як визначальний чинник національного відродження / А. Г. Тарасенко, В. Г. Єременко // Науковий вісник НАСОА. – 2004. – № 4 (5). – С. 54-61.
 • Тарасенко А. Г. Соціальна довіра як економічний ресурс / А. Г. Тарасенко // Науковий вісник НАСОА. – 2005. – № 4 (9). – С. 71-77.
 • Тарасенко А. Г. Соціальний капітал як ціннісна категорія соціально орієнтованої ринкової економіки / А. Г. Тарасенко // Ціннісні та системні альтернативи сучасного світу: матеріали міжвідомчої наук.-теорет.конф. – К. : Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – С. 55-59.
 • Тарасенко А. Г. Соціальний капітал нації та конкурентоспроможність економіки / А. Г. Тарасенко // Підвищення конкурентоспроможності національної економіки: управлінські, соціально-економічні і науково-технологічні аспекти : матеріали ХV Всеукраїнської наук.-практ. конф., Феодосія, 23-24 травня 2013 р. – Феодосія, 2013.
 • Тарасенко А. Г. Трансформація уявлень про категорію капіталу в світлі новітніх концепцій економічної науки / А. Г. Тарасенко // Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів : збірник тез ХХVI Міжнародної наук.-практ.конф., Київ, 7-8 червня 2013 р. – К., 2013. – С. 23-25.
 • Тарасенко А.Г. Методологічні витоки концепції соціального капіталу нації в економічній науці та її актуальність для сучасної України // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний вимір : тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 16 жовтня 2015 р. – К. : НАСОА, 2015.