Тарасенко Анатолій Григорович

Фото: Тарасенко Анатолій Григорович.Анатолій Григорович Тарасенко – старший викладач кафедри економіки та менеджменту ЗЕД.

Закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. І. Горького у 1989 році, спеціальність «Історія та суспільствознавство».

Друга вища освіта – Національна академія статистики, обліку та аудиту, спеціальність «Облік та аудит».

Підвищував кваліфікацію у центрі післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2013 році, спеціальність «Економічна теорія».

Сфера наукових інтересів

 • Інституціональна економіка;
 • Соціальний капітал нації.

Загальний науково-педагогічний стаж – 25 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 404, Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-42-20

e-mail: econ_7@voliacable.com

Нагороди

 • Подяка київського міського голови, 2004 рік.

Публікації

Основні наукові праці:

 • Тарасенко А. Г. Концепція «соціального капіталу»: теоретико-методологічні засади / А. Г. Тарасенко // Науковий вісник НАСОА. – 2003. – № 1 (1). – С. 56-62.
 • Тарасенко А. Г. Соціальний капітал як визначальний чинник національного відродження / А. Г. Тарасенко, В. Г. Єременко // Науковий вісник НАСОА. – 2004. – № 4 (5). – С. 54-61.
 • Тарасенко А. Г. Соціальна довіра як економічний ресурс / А. Г. Тарасенко // Науковий вісник НАСОА. – 2005. – № 4 (9). – С. 71-77.
 • Тарасенко А. Г. Соціальний капітал як ціннісна категорія соціально орієнтованої ринкової економіки / А. Г. Тарасенко // Ціннісні та системні альтернативи сучасного світу: матеріали міжвідомчої наук.-теорет.конф. – К. : Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – С. 55-59.
 • Тарасенко А. Г. Соціальний капітал нації та конкурентоспроможність економіки / А. Г. Тарасенко // Підвищення конкурентоспроможності національної економіки: управлінські, соціально-економічні і науково-технологічні аспекти : матеріали ХV Всеукраїнської наук.-практ. конф., Феодосія, 23-24 травня 2013 р. – Феодосія, 2013.
 • Тарасенко А. Г. Трансформація уявлень про категорію капіталу в світлі новітніх концепцій економічної науки / А. Г. Тарасенко // Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів : збірник тез ХХVI Міжнародної наук.-практ.конф., Київ, 7-8 червня 2013 р. – К., 2013. – С. 23-25.
 • Тарасенко А.Г. Методологічні витоки концепції соціального капіталу нації в економічній науці та її актуальність для сучасної України // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний вимір : тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 16 жовтня 2015 р. – К. : НАСОА, 2015.
 • Трансформація економічних уявлень про чинники соціально-економічного розвитку // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – ДП«Інформ.аналіт.агентство», 2016. – С. 269-272.
 • Інституційні аспекти аналізу соціально-економічних проблем України в умовах глобалізації // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – 327 с., С. 262-265.
 • Вплив соціального капіталу нації на економічний розвиток у глобалізованому світі» // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 16 березня 2017 року. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». – 234 с., С. 182-184.
 • Історичні особливості формування соціального капіталу західноєвропейської цивілізації як орієнтир для розбудови економіки України// Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 16 жовтня 2017 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство» – С.416-420.