Свистун-Золотаренко Ліна Олександрівна

Фото: Свистун-Золотаренко Лінєана Олександрівна.Ліна Олександрівна Свистун-Золотаренко – доцент кафедри статистики, кандидат економічних наук.

Кандидат економічних наук спеціальність «Статистика» ДК 006570 12 квітня 2000 року. Доцент кафедри статистики 19 жовтня 2006 протокол №4/15-Д.

Загальний науково-педагогічний стаж – 21 рік.

Дисципліни

Ліна Олександрівна викладає дисципліни:

 • Методологія регіональних статистичних досліджень;
 • Статистика;
 • Статистичне забезпечення управління;
 • Статистичне моделювання і прогнозування.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 305, Кафедра статистики, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-42-56

e-mail: lsvistun@ukr.net

Публікації

Основні наукові праці:

 • Статистика ринків. Підручник для ВНЗ / За наук.ред.Н.О.Парфенцевої. К.: НАСОА Держстату України, 2012. – 916 с.
 • Свистун-Золотаренко Л.О., Плюшко Т.В. Статистичний аналіз ринку послуг вищої освіти в Україні //Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. вип.13. К.: 2013. – С. 114-120;
 • Свистун Л.О. Методичні засади рейтингової оцінки банківської діяльності // Придніпровський науковий вісник. – 1998. – № 18 (85). С.15-22. – 0,6 др. арк.;
 • Свистун Л.О. Інформаційне забезпечення побудови рейтингів у банківській діяльності: потреби споживачів та об’єктивність оцінок // Вісник Національного банку. – 1999. – № 1.- С. 56-57. – 0,44 др. арк.;
 • Свистун Л.О. Проблеми рейтингового оцінювання банківських установ // Банківська справа. – 1999. – № 4. – С. 59-60. – 0,4 др. арк.;
 • Теорія статистики. Навч.-метод. матеріали для студентів денної та очно-заочної форми навчання / Укладач Свистун Л.О. – К.: МІРВП – Центр “Ринок”, 2000. – 42 с.;
 • Методичне забезпечення курсу “Ділова статистика” / Укладачі Чеберяк О.Г., Свистун Л.О. (Затверджено Вченою радою Київ.ун-ту ринкових відносин Протокол №5 від 29.04.2004;
 • Фінансова статистика. Навч.-метод. матеріали для студентів денної та заочної форми навчання / Укладач Свистун-Золотаренко Л.О. – К.: Київський університет ринкових відносин, 2004. – с.;
 • Доповіді на конференціях в УСПП, Бонській академії та в Адміністрації Миколаївської області;
 • Чеберяк О.Г., Свистун Л.О. Методологічні засади проведення комплексного аналізу результатів діяльності підприємства та його інвестиційної привабливості // Економічне зростання України: стан та чинники забезпечення: Збірник наук. праць. – К.: Логос, 2003. – С. 259-262. – 0,2 др.арк.;
 • Математика для економістів: Інтегральне числення. Диференціальні рівняння: Навч. посіб. / В.В. Кузубов, О.Г. Чеберяк, Л.О.Свистун; За ред. О.Г. Чеберяка. – К.: Вища шк., 2004. – 287 с.: іл.;
 • Романенко Л.Ф., Свистун-Золотаренко Л.О., Чеберяк О.Г. Економіко-математичне моделювання стратегії банку // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 5(35). – С. 38–44. – 0,51 др.арк.;
 • Свистун-Золотаренко Л.О. Методи статистичного аналізу ринку іноземних інвестицій // Теорії мікро-макроекономіки: Збірник наук. праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. Випуск 17. – К.: МОН України, Академія муніципального управління, 2004. – С.264-267. – 0,3 др.арк.;
 • Герасименко С.С., Свистун-Золотаренко Л.О. Статистична оцінка інвестиційної привабливості регіонів // Актуальні проблеми економіки.- 2004. – № 12(42). – С. 155–159. – 0,4 др.арк.;
 • Свистун-Золотаренко Л.О. Статистика інвестицій в Україні: проблеми та перспективи // Система державної статистики в України: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник текстів доповідей на ІІ науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ: ДАСОА. – 2004. – С.118-123. – 0,37 др.арк.;
 • Свистун-Золотаренко Л.О. Статистика ринку інновацій в Україні: мета та завдання статистичного дослідження // Система державної статистики в України: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник текстів доповідей на ІІ науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ: ДАСОА. – 2005. – С.155-163. – 0,55 др.арк.;
 • Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни „Статистика” для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 7.105100 „Економічна статистика”. – К.: ДАСОА, 2006, – 21 с. (у співавторстві з Пузановою Т.М.);
 • Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни „Економічна статистика” для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 7.105100 „Економічна статистика”.– К.: ДАСОА, 2006, – 22 с.