Шилаєва Світлана Віталіївна

Фото: Шилаєва Світлана Віталіївна.Світлана Віталіївна Шилаєва – доцент кафедри економіки підприємств, кандидат економічних наук.

На посаді доцента кафедри економіки підприємств працює з 2013 року, у 2000 році закінчила Білоцерківський аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організації», кваліфікація менеджер-економіст.

2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством» (тема дослідження «Активізація інвестиційної діяльності у сільськогосподарському виробництві»), 2013 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності економка управління національним господарством.

Напрямки наукових досліджень

 • Проводить наукові дослідження проблем економіки праці.
 • Проводить наукову роботу за тематикою кафедри економіки підприємств.

Загальний науково-педагогічний стаж – 16 років.

Дисципліни

Світлана Віталіївна викладає дисципліни:

 • Економіка праці та СТВ;
 • Цивільний захист.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 98 (6 поверх), Кафедра економіки підприємств, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-98-28

e-mail: luksvitlana@ukr.net

Публікації

Автор більше, як 45 наукових та методичних праць.

 • Оцінка інвестиційних умов аграрного сектора економіки України / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. Випуск 32.-Х.: ХНТУСГ, 2004.– С.282-285;
 • Лізинг у технічному переоснащенні агропромислового виробництва / Ринкова трансформація соціально-економічних відносин в АПК: Тези доповідей Другої Міжнародної науково-практичної конференції / Таврійська державна агротехнічна академія. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2005.–С.133-134;
 • Кредитування сільськогосподарських підприємств, як фактор підвищення ефективності виробництва / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства – Т.1. – Х.: ХНТУСГ,2005.–С.191-193;
 • Сучасний стан і перспективи розвитку технічного забезпечення / Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. – Випуск 10. – Харків: ХНАУ, 2006.– С.125-128;
 • Банківське кредитування сільськогосподарських товаровиробників: сучасний стан і проблеми розвитку / Аграрна наука – виробництву: Тези доповідей V державної науково – практичної конференції. – Ч. 2.- Біла Церква: БДАУ, 2006. – С.54-55;
 • Розвиток пільгового кредитування в агропродовольчому комплексі / Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Збірник наукових праць. – Біла Церква, 2007.- Випуск 45 – С. 133-136;
 • Шляхи підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки України / Науковий вісник Національного аграрного університету. – Випуск 111.- Київ, 2007.- С. 250-253;
 • Розвиток сільської кредитної кооперації / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Випуск 15, Том 2.- Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 155-156;
 • Формування системи кредитного обслуговування аграрного сектору / Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць. – Випуск 51. – Херсон: Айлант, 2007. – С. 368-374;
 • Залучення несільськогосподарського капіталу в аграрний сектор / Вісник Харківського національного аграрного університету: Збірник наукових праць. Харків, 2009.- Випуск 13 – С. 272-277;
 • Удосконалення кредитування сільського господарства з врахуванням викликів фінансової кризи / Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2009.- С.221-226;
 • Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності / Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2010.- Випуск 13.- С. 272-277;
 • Розвиток ринку біопалива / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця, 2011.- Випуск 1 (48) – С.45-48;
 • Досвід виробництва і використання біогазу в Польщі / Економіка АПК. – 2011. – № 11.–С. 157-160;
 • Економічна ефективність виробництва олії в сільськогосподарських підприємствах / Економіка АПК. – 2012.– № 4. –С. 14-18;
 • Активізація інвестиційної діяльності в сільськогосподарському виробництві / Формування ринкових відносин в Україні.-2012. – № 5.- С. 62-67;
 • Інвестиційна привабливість виробництва і використання поновлюваних джерел енергії / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця, 2012.- Випуск 54. – С. 58- 63;
 • Стан ринку біопалива та варіанти економічно вигідного виробництва біодизеля в умовах сільськогосподарських підприємств / Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2012.- Т.6 – С. 119-126;
 • Інвестиційний розвиток сільського господарства Київської області / ННЦ «Інститут аграрної економіки», Київ, 2012. – 86 с.;
 • Собівартість виробництва олії та дизельного біопалива в умовах сільськогосподарських підприємств. / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, спец. випусклистопад,2012 Кам’янець-Подільський, – С. 207-212;
 • Ефективність виробництва олії та її використання в якості дизельного біопалива в умовах сільськогосподарських підприємств / Науковий вісник Національного аграрного університету. – Випуск 177 (3) .- Київ,- 2012.- С.161-170;
 • Економічний аналіз потреби в ріпаку для вирощування пшениці / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця, 2012.- Випуск 4(70). – С. 10-14;
 • Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного біопалива / Економіка АПК. – 2013.– № 2. –С. 54- 60;
 • Собівартість виробництва біометану в умовах сільськогосподарського виробництва / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету.- Вінниця, 2013. – Випуск. – С.;
 • Аналіз динаміки співвідношення цін на зерно / Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський агротехнологічний університет” Випуск .- Сімферополь, – 2013.