Шкуліпа Людмила Володимирівна

Фото: Шкуліпа Людмила Володимирівна.Людмила Володимирівна Шкуліпа – доцент кафедри обліку та оподаткування, кандидат економічних наук.

2009 року закінчила Національну академію статистики, обліку та аудиту за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом магістра з обліку і аудиту з відзнакою), денна форма навчання.

2011 року закінчила Державний економіко-технологічний університет транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)», заочна форма навчання.

Після успішного навчання в Інституті обліку і фінансів Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» в 2011 році отримала Сертифікат міжнародного зразка САРА (Certified agricultural professoinal accountant) та членство у Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

Закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Кандидатську дисертацію захистила у 2014 році на тему: «Бухгалтерський облік та аналіз операцій з соціального захисту працівників підприємства: теорія і методика».

З вересня 2013 року працювала в НАСОА на посаді асистента кафедри теорії бухгалтерського обліку. З вересня 2014 року переведена на посаду старшого викладача кафедри. З лютого 2015 року – в.о. доцент кафедри (за сумісництвом).

З 2007 по 2016 рр. працювала в апараті управління ПАТ “Укрзалізниця”, регіональній філії «Південно-Західна залізниця», на посаді інженера, пізніше економіста галузевої служби будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд.

Листопад 2015 р. – пройшла міжнародне стажування у вищих навчальних закладах Словаччини та Австрії за економічним напрямом «Можливості та перспективи розвитку українського бізнесу на європейському ринку» (м. Відень, Австрія) та педагогічним напрямом «Сучасні методи та прийоми педагогічної майстерності» (м. Братислава, Словаччина);

З травня 2016 р. пройшла 22-тижневе дистанційне навчання по спеціалізації Business English Communication (ліцензія XMC5P8YUR6E7) Вашингтонського університету та здобула сертифікат зі знання особливостей бізнес-комунікацій на англійському рівні.

Червень 2017 р. – складання іноземного іспиту по програмі Aptis у Центрі іноземних мов Київського національного університету ім. Т. Шевченка та отримання сертифікату про володіння англійською мовою для професійних цілей на рівні B2. Сертифікат визнаний Британською радою та затверджений Міністерством освіти і науки України для присвоєння вченого звання доцента або професора.

Березень-серпень 2019 року – проходження курсів та отримання сертифікату з результатами 85 балів про успішно складений іспит «Фінансовий облік І» по міжнародній програмі підвищення кваліфікації бухгалтерів CAP/CIPAEN (Certified Accounting Practitioner).

З лютого 2020 року – доцент кафедри обліку та оподаткування.

Сфера наукових інтересів

  • проблематика організаційних, методологічних та практичних питань щодо трансформації фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ); дослідження головних змін, що відбулися після оновлення Концептуальної основи фінансової звітності у березні 2018 року; прогнозування розвитку технології блокчейн в економіці та бухгалтерському обліку.
  • методичні підходи до фінансового аналізу господарської діяльності підприємств інших галузей національної економіки, зокрема підприємств залізничного транспорту; імплементація цих підходів в практичну діяльність; розроблена методика складання соціальної звітності для підприємств ПАТ «Укрзалізниця».

Загальний науково-педагогічний стаж – 7 років (в НАСОА – 7 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, Кафедра обліку та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-49

e-mail: job.shkulipa@gmail.com