Шкуліпа Людмила Володимирівна

Фото: Шкуліпа Людмила Володимирівна.Людмила Володимирівна Шкуліпа – доцент кафедри теорії бухгалтерського обліку, кандидат економічних наук.

2009 року закінчила Національну академію статистики, обліку та аудиту за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом магістра з обліку і аудиту з відзнакою), денна форма навчання.

2011 року закінчила Державний економіко-технологічний університет транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)», заочна форма навчання (бюджет).

Після успішного навчання в Інституті обліку і фінансів Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» в 2011 році отримала Сертифікат міжнародного зразка САРА (Certified agricultural professoinal accountant) та членство у Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

2010 року вступила до аспірантури Національної академії статистики, обліку та аудиту за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)». В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз операцій з соціального захисту працівників підприємства: теорія і методика».

З вересня 2013 року стала працювати в НАСОА на посаді асистента кафедри теорії бухгалтерського обліку. З вересня 2014 року була переведена на посаду старшого викладача кафедри. З лютого 2015 року – доцент кафедри (за сумісництвом).

Основне місце роботи – ДТГО «Південно-Західна залізниця», посада – економіст І категорії фінансово-економічного відділу галузевої служби будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд.

Напрямок наукових досліджень

 • пріоритетні напрями розвитку системи національного обліку, в тому числі напрямки пристосування західноєвропейських принципів соціально-орієнтованого обліку в національну економіку країни з метою покращення рівня життя українців та підвищення їх соціального захисту;
 • теорія та методологія обліково-аналітичних процедур у залізничній галузі України;
 • методичні підходи до фінансового аналізу господарської діяльності підприємств інших галузей національної економіки;
 • проблематика методичних питань щодо трансформації фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Загальний науково-педагогічний стаж – 2 роки (в НАСОА – 2 роки).

Дисципліни

Людмила Володимирівна викладає дисципліни:

 • Бухгалтерський облік (загальна теорія);
 • Організація бухгалтерського обліку;
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68в, Кафедра теорії бухгалтерського обліку, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-49

e-mail: flp_slv@mail.ua

Публікації

Автор понад 15 наукових статей та 23 інших публікацій. Зокрема, у наукових фахових виданнях:

Серед інших публікацій найцікавішими автор виділяє:

 • Шкуліпа Л. В. Облік, аудит, статистика: комплексність соціальних орієнтирів / Л. В. Шкуліпа // Zpravy vedecke ideje – 2013: мaterialy IX mezinar. vedecko-prakticka conf. – Dil. 4: Ekonomicke vedy. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2013. – S. 31–33.
 • Шкулипа Л. В. Роль бухгалтерского учета в социальной системе защиты работников предприятия: исторический аспект / Л. В. Шкулипа // Науч. дисскусия: вопросы экономики и управления : материалы Х Междунар. заоч. науч.-практ. конф. (14 февр. 2013 г.). – М. : Международный центр науки и образования, 2013. – С. 150–158.
 • Шкуліпа Л. В. Лука Пачолі, або про яких вчених з обліку нині забуто? / Л. В. Шкуліпа // Сучасний стан економічної науки: проблеми та перспективи розвитку : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16–17 бер. 2012 р.): у 2 ч. – Львів: ЛЕФ, 2012. – Ч. ІІ. – С. 130–131.
 • Шкуліпа Л. В. Необхідність соціальної звітності на підприємствах залізничного транспорту / Л. В. Шкуліпа // Теорія і практика сучасної економіки: зб. тез наук. робіт учасників між нар. наук.-практ. конф. (Одеса, 20–21 лип. 2012 р.). – О.: ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. – С. 99–101.
 • Шкуліпа Л. В. Аналітичний огляд поліпшення стану робітників: ленінізм і сьогодення / Л. В. Шкуліпа // Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження : зб. матер. Міжнар наук.-практ. конф. (5–6 жовт. 2012 р.). – Сімферополь : НО «Economics», 2012. – С. 119–120.
 • Шкуліпа Л. В. Бухгалтерський облік за законом Сайрбенза-Окслі в Україні / Л. В. Шкуліпа // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Чортків, 26–27 квіт. 2012 р.). – Ч. : ТНЕУ, 2012. – С. 372–374.

Та багато інших публікацій представлено в блозі автора.