Щирська Ольга Василівна

Фото: Щирська Ольга Василівна.Ольга Василівна Щирська – доцент кафедри аудиту та підприємництва, кандидат економічних наук.

У 1993 році закінчила Київський державний економічний університет, спеціальність за дипломом: економіст.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Тема дисертації: «Облік і внутрішній контроль амортизації основних засобів: теорія і методологія».

Загальний науково-педагогічний стаж – 22 роки (у НАСОА – 15 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68а, Кафедра аудиту та підприємництва, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93

e-mail: kaf_au@nasoa.edu.ua

Публікації

Загальна кількість публікацій – 27. Публікації за останні роки:

 • Бухгалтерський облік в забезпеченні амортизаційної політики держави та підприємства / О.В. Щирська // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – № 1 (59). – 2012. – С. 233-236.
 • Відтворення та новий підхід до амортизації основних засобів / О.В. Щирська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 298-312.
 • Законодавче та нормативне регулювання бухгалтерського обліку амортизації / О.В. Щирська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Вип. 1 (22). С. 409-417. – 2012.
 • Методика внутрішнього контролю амортизації. / О.В. Щирська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2012. – №1. – С. 53-56.
 • Складові елементи системи внутрішнього контролю в розрізі операцій з амортизації основних засобів. / О.В. Щирська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Випуск 3 (24), 2013.
 • Проблеми сучасного обліку основних засобів та їх оподаткування в Україні. / О.В. Щирська // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії методології, організації. Збірник наукових праць. – К.: Типографія «Інтердрук», 2014. – 462 с.
 • Шляхи оптимізації інформаційних потоків в системі обліку діяльності підприємства. / О.В. Щирська // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХІІІ-ої Всеукраїнської наукової конференції. К.: Типографія «ППНВ», 2015. – 163 с.
 • Координація роботи системи внутрішнього контролю на підприємстві / О.В. Щирська // Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації», Випуск 1(14), 2015, С. 224-233 0,31
 • Необхідність внутрішньогосподарського контролю оплати праці в процесі стабілізації економіки України / О.В. Щирська // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. праць. – 2016. – №3. – С. 65-70 0,47
 • Організація внутрішньогосподарського контролю обліку оплати праці під час трансформації економіки України / О.В. Щирська // Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 430 с. – С. 328-331 0,21
 • Узгодження вимог, що регулюють внутрішній аудит на підприємствах приватного та державного сектора / О.В. Щирська // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників XIV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 218 с. – С.141-143 0,29
 • Сутність внутрішнього аудиту, як складової системи внутрішньогосподарського контролю. / О.В. Щирська // Сучасні аспекти класифікації внутрішнього аудиту в умовах імплементації міжнародно-правових норм Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – 535 с. – С. 426-430.
 • Структуризація організацийних питань внутрішньогосподарського контролю: теоретичний аспект. / О.В. Щирська , Є.О. Кушнір // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2017. – Вип. 2 (50). – С. 299-304
 • Структуризація організаційних питань внутрішньогосподарського контролю: теоретичний аспект. / О.В. Щирська , Є.О. Кушнір // Збірник наукових праць «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту». № 3 (58) – 2018. С. 39-47.
 • Контроль якості надання аудиторських послуг в контексті зовнішніх перевірок. / О.В. Щирська , Є.О. Кушнір // Науково-інформаційний журнал «Статистика України». № 2_2018. С. 101-106.