Щирська Ольга Василівна

Фото: Щирська Ольга Василівна.Ольга Василівна Щирська – доцент кафедри аудиту, кандидат економічних наук.

У 1993 році закінчила Київський державний економічний університет, спеціальність за дипломом: економіст.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Тема дисертації: «Облік і внутрішній контроль амортизації основних засобів: теорія і методологія».

Загальний науково-педагогічний стаж – 23 роки (у НАСОА – 12 років).

Дисципліни

Ольга Василівна викладає дисципліни:

  • Внутрішній аудит;
  • Державний фінансовий контроль.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68а, Кафедра аудиту, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93

e-mail: kaf_au@nasoa.edu.ua

Публікації

Загальна кількість публікацій – 25; 10 ум. друк. арк. Публікації за останні роки:

  • Бухгалтерський облік в забезпеченні амортизаційної політики держави та підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – № 1 (59). – 2012. – С. 233-236.
  • Відтворення та новий підхід до амортизації основних засобів. Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 298-312.
  • Законодавче та нормативне регулювання бухгалтерського обліку амортизації. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Вип. 1 (22). С. 409-417. – 2012.
  • Методика внутрішнього контролю амортизації. Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2012. – №1. – С. 53-56.
  • Складові елементи системи внутрішнього контролю в розрізі операцій з амортизації основних засобів. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Випуск 3 (24), 2013.
  • Проблеми сучасного обліку основних засобів та їх оподаткування в Україні. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії методології, організації. Збірник наукових праць. – К.: Типографія «Інтердрук», 2014. – 462 с.
  • Шляхи оптимізації інформаційних потоків в системі обліку діяльності підприємства. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХІІІ-ої Всеукраїнської наукової конференції. К.: Типографія «ППНВ», 2015. – 163 с.