Семяновський Вадим Миколайович

Фото: Семяновський Вадим Миколайович.Вадим Миколайович Семяновський – доцент кафедри економіко-математичних дисциплін та IT, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Народився 27 травня 1952 року.

1975 року закінчив хімічний факультет Ленінградський державний університет (ЛГУ) , спеціальність – квантова механіка молекул.

Кандидат фіз.-мат. наук – 1989 (Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченко), дисертація на тему «Влияние деформации молекулы воды на свойства приповерхностного слоя жидкости».

Член експертної ради громадської спілки «Біоенергетична асоціація України» з 2013 року.

Загальний науково-педагогічний стаж – 13 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 57, Кафедра економічної кібернетики, НАСОА

телефон: +380 (44) 482-22-71

e-mail: kaf_ec@ukr.net, vadimc@i.ua

Публікації

Основні наукові роботи:

  • Навчальний курс для науковців „Комп’ютерні методи і моделі економічного прогнозування”. Збірник тез доповідей сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Соціум. Наука. Культура”. – К.: ТОВ „ТК Меганом”.- 2011.- с.73-77.
  • Методи соціально-еконо¬мічного прогнозування: Навч. посібн.– К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011.-300 с.
  • Семяновський В.М. Самоврядування по-польськи. Уроки для України. – К.: СПД Мухин А.Г., 2014.- 32 с.
  • Семяновський В.М., Бабчук В.Г. Європейська система управління державою – стратегія для України. Матеріали першої науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті І.І.Пилипенка «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний вимір». – К.: Бізнес Медіа Консалтинг,- 2014.- с. 68-70.
  • Бабчук В.Г., Кадієвський В.А., Семяновський В.М. Вступ до спеціальності: Робоча програма для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» денної форми навчання. – К.: НАСОА, 2014.- 16 с.
  • Семяновський В.М.Самоврядування по-польськи: уроки для України. – Науковий Вісник НАСОА, 2014.- 11 с.
  • Семяновський В.М. Статистика місцевого самоврядування. Завдання для України. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 15. – К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат». – 2014. – с.120-128.

Науково-дослідна робота

  • Проблеми контролю та аналізу використання природних ресурсів та енергозбереження виробництва (номер держреєстрації 0111U001569).
  • Розробка статистичного забезпечення енергозбереження в Україні (номер держреєстрації 0108U011274).
  • Системи енергоменеджменту в Україні: методологія, теорія, організація (номер державної реєстрації 0114U000102).