Румик Ігор Іванович

Фото: Румик Ігор Іванович.Ігор Іванович Румик – доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент.

Закінчив Уманський державний аграрний інститут, економічний факультет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст.

В 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки». Тема дослідження присвячена питанням удосконалення фінансово-економічних відносин в агропромислових формуваннях.

В 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

Сфера наукових інтересів

 • Удосконалення фінансово-економічних відносин в агропромислових формуваннях.

Загальний науково-педагогічний стаж – 15 років.

Дисципліни

Ігор Іванович викладає дисципліни:

 • Банківський нагляд та регулювання банківської діяльності;
 • Ринок фінансових послуг;
 • Управління банківськими ризиками.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 44, Кафедра фінансів, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-15-02

e-mail: ihorrumyk@yahoo.com

Нагороди

 • За сумлінну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність в 2009 році був нагороджений державною відзнакою «Відмінник освіти України».
 • За вагомий внесок у підготовку молодших спеціалістів отримав педагогічну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Публікації

Автор понад 70 наукових праць, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники, в т.ч. з грифом МОН України (у співавторстві), фахові статті, навчально-методичні матеріали, статті у наукометричних та зарубіжних виданнях з питань фінансів, банківської справи, економічної та продовольчої безпеки держави. Основні публікації:

 • Пенсійна система / В.І. Грушко, К.В. Павлюк, І.І. Румик та ін.; За ред. В.І. Грушка. – К.: Дорадо, 2005. – 496 с. (в т.ч. автора С. 14-23, С. 104-111).
 • Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України. / П.Т. Саблук, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, І.І. Румик та ін.; За ред. М.І. Кісіля, М.Ю. Коденської. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 478 с. (в т.ч. автора С. 422-434)
 • Пенсійна система України / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик та ін.; За заг. ред. В.І. Грушка. – К.: Кондор, 2006. – 336 с. (в т.ч. автора С. 20-26, С. 86-97, С. 180-185)
 • Румик І.І. Визначення ефективності залучення кредитів для фінансування діяльності підприємства / І.І. Румик // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України / Всеукраїнська науково-практична конференція 20-22 жовтня 2008 р. – К., КНУ ім. Т.Шевченка, 2008.
 • Румик І.І. Управління дебіторською заборгованістю як основа економічної безпеки підприємства / І.І. Румик // Збірник наукових праць “Вчені записки Інституту економіки та права “КРОК”. – Вип. 20. – Т.1. – К., 2009. – С. 151-160.
 • Румик І.І. Вдосконалення системи грошового обігу в Україні / І.І. Румик // Збірник наукових праць “Вчені записки Інституту економіки та права “КРОК”. – Вип. 22. – К., 2010. – С. 66-74.
 • Румик І.І. Інвестиційні моделі пожвавлення економічного розвитку країни / І.І. Румик // Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку / Міжнародна науково-практична конференція 9 квітня 2010 р. – К., Академія муніципального управління, 2010.
 • Румик І.І. Вплив банківського кредитування на економіку України / І.І. Румик // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Економіка». Випуск 9. – К.: АМУ, 2011. – С. 113-120.
 • Румик І.І. Забезпечення продовольчої безпеки України / І.І. Румик // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування / Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю 8 квітня 2011 р. – К., Академія муніципального управління, 2011.
 • Румик І.І. Покращення фінансово-економічного стану підприємств для забезпечення продовольчої безпеки держави / І.І. Румик // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту / ІІ Міжвузівська науково-практична конференція 16 жовтня 2011 р. – Буча., Український гуманітарний інститут, 2011. – С. 33-34.
 • Румик І.І. Продовольча безпека України: стан, проблеми, тенденції / І.І. Румик // Менеджмент ХХІ століття: проблеми та перспективи / Колективна монографія до 35-річчя створення економічного факультету Уманського НУС. – Умань, Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2011. – С. 352-355.
 • Румик І.І. Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці / І.І. Румик // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування / Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю. – К., Академія муніципального управління, 2012.
 • Румик І.І. Продовольча безпека України в регіональному вимірі / І.І. Румик // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації / ІІ Міжнародна науково-практична конференція 18-19 квітня 2012 р. – Буча., Український гуманітарний інститут, 2012. – С. 32-33.
 • Румик І.І. Фінансово-економічні умови забезпечення продовольчої безпеки / І.І. Румик // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту / ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція 21 жовтня 2012 р. – Буча., Український гуманітарний інститут, 2012. – С. 7-8.
 • Румик І.І. Банківське кредитування: стан та тенденції розвитку / І.І. Румик // Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття / ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 29 листопада 2012 р. – К., Університет економіки та права «Крок», 2012.
 • Румик І.І. Інвестиційна діяльність в умовах продовольчої та фінансової кризи / І.І. Румик / Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Економіка». Випуск 12. – К.: АМУ, 2012. – С. 141-148.
 • Румик І.І. Оцінка загроз продовольчої безпеки України / І.І. Румик // Збірник наукових праць “Вчені записки Інституту економіки та права “КРОК”. – Вип. 32. – Т2. – К., Університет економіки та права «Крок», 2012. – С. 137-143.
 • Румик І.І. Продовольча безпека, її місце та роль у системі суспільного відтворення / І.І. Румик // Кримський економічний вісник. – Науковий журнал. – 1 (01) грудень 2012. Частина ІІ. – Сімферополь, 2012. – С. 181-184.
 • Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія у 10-ти томах / Том 6. Фінансова політика держави на макрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.І. Пилипченко, В.С. Сідак, І.І. Румик та ін.; За ред. проф. Грушка В.І. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «Крок», 2012. – 296 с. (в т.ч. автора С. 43-58, С. 94-104)
 • Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія у 10-ти томах / Том 7. Фінансова політика держави на мікрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.І. Пилипченко, В.С. Сідак, І.І. Румик та ін.; За ред. проф. Лаптєва С.М. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «Крок», 2012. – 288 с. (в т.ч. автора С. 53-73).
 • Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія у 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.І. Пилипченко, В.С. Сідак, І.І. Румик та ін.; За ред. проф. Сідака В.С. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «Крок», 2012. – 309 с. (в т.ч. автора С. 27-36, С. 68-81).
 • Румик І.І. Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці / І.І. Румик // Збірник наукових праць “Вчені записки Інституту економіки та права “КРОК”. – Вип. 33. – К., Університет економіки та права «Крок», 2013. – С. 63-70.
 • Румик І.І. Особливості реформування агропродовольчого сектору національної економіки / І.І. Румик // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – 2013. – №5.
 • Rumyk I.I. Food security in today’s climate changes / I.I. Rumyk // Zbiór raportów naukowych. „Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka„. (28.09.2013 – 30.09.2013) – Wrocław: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Str. 58-61.
 • Румик І.І. Індикатори продовольчої безпеки України / І.І. Румик // Збірник наукових праць “Вчені записки Інституту економіки та права “КРОК”. – Вип. 34. – К., Університет економіки та права «Крок», 2013.
 • Rumyk I.I. Food security and sustainable resource use / I.I. Rumyk // Zbiór raportów naukowych. „Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku„. (30.12.2013 – 31.12.2013) – Zakopane: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Str. 127-130.
 • Румик І.І. Концепції формування еколого-продовольчої безпеки / І.І. Румик // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, квітень 2013). – К.: Міленіум, 2013. – 218 с. (в т. ч. автора С. 46-48).
 • Румик І.І. Стратегія економічного та продовольчого розвитку України / І.І. Румик // Бізнес та умови його розвитку: національна та міжнародна практика. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 27-28 вересня 2013 року) / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2013. – С. 39-42.
 • Румик І.І. Системна оцінка забезпечення продовольчої безпеки / І.І. Румик // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту / Матеріали ІV Міжвузівської науково-практ. конф., Буча, 27 жовтня 2013 р. – К.: Міленіум, 2013. – С. 23-26.
 • Румик І.І. Формування внутрішнього ринку зернових і технічних культур в умовах продовольчої кризи / І.І. Румик // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. – Вип. 4 (81). Т1. – Вінниця, 2013. – С. 196-207.
 • Румык И.И. Инновационные пути обеспечения продовольственной безопасности / И.И. Румык // 4rd International Conference ”Application of New Technologies in Management and Economy” ANTiM 2014 (24-26 April 2014) – Belgrade, Serbia, – рр. 866-874.
 • Румик І.І. Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України / І.І. Румик // Вчені записки Університету “КРОК”. – Вип. 35. – К., 2014. – С. 22-32.
 • Румык И.И. Влияние климатических изменений на продовольственную безопасность Украины и других стран мира / И.И. Румык, Г.В. Богуш // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы / Международная научно-практическая конференция (Минск, 10 апреля 2014) / Под общей редакцией В.Л. Цыбовского. – Минск: Ковчег, 2014. – С. 148-150.
 • Румик І.І. Ресурсне забезпечення продовольчої безпеки / І.І. Румик // Вчені записки Університету “КРОК”. – Вип. 36. – К., 2014. – С. 37-44.
 • Румик І.І. Фінансове забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні / І.І. Румик // Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали першої науково-практичної конференції. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. – С. 45-46.
 • Румик І.І. Фінансова стійкість банків / І.І. Румик, І.А. Іщук // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту / Матеріали V Міжвузівської науково-практ. конф., Буча, 19 жовтня 2014 р. – К.: Міленіум, 2014. – С. 119-121.
 • Румик І.І. Ризики в банківській діяльності: оцінка й управління в сучасних умовах / І.І. Румик, Н.С. Бойчас // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту / Матеріали V Міжвузівської науково-практ. конф., Буча, 19 жовтня 2014 р. – К.: Міленіум, 2014. – С. 123-126.
 • Румик І.І. Управління проблемними кредитами банку в сучасних умовах / І.І. Румик, А.О. Каленюк // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту / Матеріали V Міжвузівської науково-практ. конф., Буча, 19 жовтня 2014 р. – К.: Міленіум, 2014. – С. 128-131.
 • Rumyk I.I. World features of forming of the food security system use / I.I. Rumyk // Zbiór raportów naukowych. „Projekty naukowe„. (27.02.2015 – 28.02.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – Str. 66-68.
 • Румик І.І. Системний підхід до забезпечення продовольчої безпеки / І.І. Румик // Вчені записки Університету “КРОК”. – Вип. 39. – К., 2015. – С. 31-40.