Пузанов Ігор Іванович

Фото: Пузанов Ігор Іванович.Ігор Іванович Пузанов — професор кафедри, доктор економічних наук, професор.

У 1980 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «Міжнародні економічні відносини».

У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему: «Економічні фактори формування умов зовнішньої торгівлі України» за спеціальністю 08.05.01 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Сфера професійних інтересів: зовнішня торгівля, економічні факторами формування умов зовнішньої торгівлі, ефективність зовнішньої торгівлі та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну.

Загальний науково-педагогічний стаж — 26 років.

Дисципліни

Ігор Іванович викладає дисципліни:

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Міжнародні фінанси.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 404, Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, НАСОА

телефон: +380 (44) XXX-XX-XX
мобільний: +380 (XX) XXX-XX-XX

e-mail: xxx@nasoa.edu.ua

Публікації

Автор близько 90 наукових та методичних праць, останні з яких:

 • Реалізація стратегії стимулювання експорту у світовій практиці / І.І. Пузанов // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2014.– Т.1.– С.319-323;
 • Методологічні принципи дослідження зовнішньоторговельних зв’язків / І.І. Пузанов // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 3-х т. / ПДТУ. – Маріуполь, 2013. – Вип. 1, Т. 1. – С. 29-37;
 • Використання середніх цін в процесі формування економічної вигоди господарюючих суб’єктів / І.І. Пузанов // Теоретичні та практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності: збірник наук.праць. – Маріуполь: Приазовський державний технічний університет. – 2012. – С. 7-12;
 • Аналіз впливу ціни на зовнішньоторговельні результати діяльності суб’єктів господарювання / І.І. Пузанов // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Збірник тез виступів на І Міжнародній науково-практичній конференції, 8-9 листопада 2012 р. – К.: Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2013 р. – 155 с;
 • Фактори впливу на зовнішньоторговельну політику країн в умовах лібералізації і глобалізації світової економіки / І.І. Пузанов // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Донецьк: Донецький національний університет. – 2011. – Ч. ІІ. – с. 607-615;
 • Вплив знецінення курсу національної валюти на основі показники економічного розвитку / І.І. Пузанов // Теоретичні та практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності: збірник наук.праць. – Маріуполь: Приазовський державний технічний університет. – 2011. – С. 19-24;
 • Методологічні підходи до аналізу використання експортних субсидій у зовнішній торгівлі / І.І. Пузанов // Теоретичні та практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності: збірник наук.праць. – Маріуполь: Приазовський державний технічний університет. – 2010. – С. 16-257;
 • Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 7.03060104 і 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної форми навчання / Уклад. І.І. Пузанов, Л.Л. Кістерський, О.А. Іващенко. – К.: НАСОА, 2012. – 24 с.;
 • Практика виробничої практики для студентів 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки – 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Уклад. Л.Л.Кістерський, І.І.Пузанов, О.А. Іващенко. – К.: НАСОА, 2014. – 15 с.

Автор та співатор 5 монографій

 • «Динаміка і структура зовнішньої торгівлі трансформаційних економік»;
 • «Формування умов зовнішньої торгівлі України»;
 • «Основні характеристики, показники і умови зовнішньої торгівлі України»;
 • «Место и роль совместного предпринемательства в экономике Украины»;
 • «Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект».

Співавтор підручників та навчальних посібників

 • «Міжнародні фінанси»;
 • «Основи міжнародних фінансів» та ін.