Потапова Марина Юріївна

Фото: Потапова Марина Юріївна.Марина Юріївна Потапова – доцент кафедри статистики, кандидат економічних наук, доцент.

Кандидат економічних наук, 08.03.01 – статистика «Статистичний аналіз репродуктивного здоров`я населення України» ДК №025505 від 13 жовтня 2004 року, 07.06.2004 р. Доцент від 29 березня 2012 р. 12ДЦ №031195 протокол №3/02-D.

Сфера наукових інтересів

 • Статистика охорони здоров’я;
 • Економічна статистика;
 • Історія статистики;
 • Питання статистичної грамотності.

Загальний науково-педагогічний стаж — 15 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 305, Кафедра статистики, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-42-56

e-mail: mary14@ukr.net

Публікації

Основні праці:

 • Потапова М.Ю. Динаміка втрат економік країн від безробіття за 2005-2010 рр.: міжнародні зіставлення // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип.9. – К.: ТОВ “видавничо-поліграфічний дім “Формат”, 2011. – С.142-150.
 • Потапова М.Ю. Співвідношення продуктивності праці і заробітної плати: міжнародні зіставлення // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип.11. – К.: ТОВ “видавничо-поліграфічний дім “Формат”, 2012. – С.120-127.
 • Потапова М.Ю. Статистична грамотність: вітчизняний і міжнародний досвід вивчення та покращення // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб.наук.пр. Вип.12/ Нац.акад.статистики, обліку та аудиту; Ред.кол.: І.І. Пилипенко (голов.ред.) та ін.. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат”, 2013. – С.92-97.
 • Чекотовський Е.В., Потапова М.Ю. Артур Лайон Боулі: життя та внесок у розвиток статистичної науки// Статистика України. – 2013. – №1 (60). – С.61-66.
 • Potapova M.Yu. Statistical Literacy: Today`s Necessity// Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб.наук.пр. Вип.13/ Нац.акад.статистики, обліку та аудиту; Ред.кол.: І.І. Пилипенко (голов.ред.) та ін.. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат”, 2013. – С.102-107.
 • Potapova M.Y. Training programs for statisticians: requirements of current labour market// Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб.наук.пр. Вип.14/ Нац.акад.статистики, обліку та аудиту; Ред.кол.: І.І. Пилипенко (голов.ред.) та ін.. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат”, 2014. – С.77-82.
 • Потапова М. Статистична грамотність: зайва вимога або необхідність сучасності//Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – Київ: ВПЦ “Київський університет”.- 2014. Випуск №4(157). – С.89-91.
 • Потапова М.Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – Вип.2. – 2014. [Електронний ресурс].

Основні конференції та семінари

 • Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи, IX Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики (м.Київ, 2011).
 • Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості, ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м.Київ, 2013).
 • 20th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar (Kyiv, 2013).
 • Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи, XI Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики (м.Київ, 2013).
 • Statistics of the XXI Century: New Challenges, New Opportunities (м.Київ, 2015).