Попов Вячеслав Юхимович

Фото: Попов Вячеслав Юхимович.Вячеслав Юхимович Попов – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук, доцент.

1977 року закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність «Технологія машинобудування».

1999 року закінчив Херсонський державний технічний університет, спеціальність «Менеджмент організацій».

2002 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення управлінського процесу на засадах функціонально-вартісного аналізу» за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами».

Сфера професійних інтересів

 • Виявлення і дослідження системних аномалій в національній і світовій економіці.

Загальний науково-педагогічний стаж – 18 років.

Дисципліни

Вячеслав Юхимович викладає дисципліни:

 • Інноваційний розвиток підприємства;
 • Маркетинг.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 404, Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-51

e-mail: pvu33nau@rambler.ru

Публікації

Автор 140 друкованих праць останні з яких (2010 р. – листопад 2017 р.):

Монографії

 • Попов В. Ю. Статистичне обґрунтування необхідності модифікації неокласичної парадигми / В. Ю. Попов // Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : монографія / [В. Г. Маргасової]. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – 620 с. – С.50-66.

Публікації у фахових виданнях

 • Попов В. Ю. Статистичні параметри руху грошей в Україні / В. Ю. Попов // Фінанси України. – 2010. – №6. – С.50-61.
 • Попов В. Ю. Статистичне оцінювання інфляції як монетарного явища / В. Ю. Попов // Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 6 / Держ. ком. статистики України. Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство” . – 2009 р. – 368 с. – С. 90 -99.
 • Попов В. Ю. Статистичні підходи до ідентифікації “кейнсіанської пастки” / В. Ю. Попов // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 7 / Держ. ком. статистики України. Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”. – 2010 р. – 500 с. – С.142-153.
 • Попов В. Ю. Макроекономічні залежності в Україні: закон Оукена / В. Ю. Попов // Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 8 / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат””. – 2011. – 176 с. – С. 15-25.
 • Попов В. Ю. Цілі грошово-кредитної політики в системі державного регулювання / В. Ю. Попов // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. – 2011р. – №3(32). – С. 78-85.
 • Попов В. Ю. Українська економіка в параметрах інфляції та безробіття / В. Ю. Попов // Економіка України – 2011 р. – №.11 – С. 69-79.
 • Попов В. Ю. Взаємозв’язок показників безробіття та норми участі робочої сили / В. Ю. Попов // Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 9 / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І. І. Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат””. – 2011. – 492 с. – С. 170-177.
 • Попов В. Ю. Дослідження ринку праці в Україні у 1990 – 2009 рр. / В. Ю. Попов // Статистика України – 2011р. – №.4 – С. 39-45.
 • Попов В. Ю. Передумови формування парадигми економічної спадковості / В. Ю. Попов // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. – 2012р. – №(3) – С. 49-55.
 • Попов В. Ю. Статистика системних аномалій в Україні в контексті положень парадигми неокласичної теорії / В. Ю. Попов // Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 11 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І. І. Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат””. – 2012. – 400 с. – С. 141-144.
 • Попов В. Ю. Аномалії інвестиційного процесу в українській економіці / В. Ю. Попов // Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 12 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І. І. Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат””. – 2013. – 296 с. – С. 114-124.
 • Попов В. Ю. Аномалії української економіки: баланс заощаджень та інвестицій / В. Ю. Попов // Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 13 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І. І. Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат””. – 2013. – 462 с. – С. 120-134.
 • Попов В. Ю. Статистичне дослідження української економіки на предмет дотримання положень кейнсіанства / В. Ю. Попов // Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 14 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І. І. Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат””. – 2014. – 250 с. – С. 115-124.
 • Попов В. Ю. Джерела входження української економіки у стан “пастки бідності” / В. Ю. Попов // Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 15 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: О. Г. Осауленко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат””. – 2014. – 345 с. – С.89-104.
 • Попов В. Ю. Конвергентність української економіки / В. Ю. Попов // Прикладна статистика: проблем теорії та практики : [зб. наук. праць] / ред. кол.: О. Г. Осауленко (голов. ред.) та ін.; Нац. академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформ. – аналіт. агенство”, 2015. – Вип. 16. – 199 с. – С. 46-55.
 • Попов В. Ю. Статистична ідентифікація конвергентності національної економіки / В. Ю. Попов // Прикладна статистика: проблем теорії та практики : [зб. наук. праць] / ред. кол.: О.Г. Осауленко (голов. ред.) та ін.; Нац. академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформ. – аналіт. агенство”, 2015. – Вип. 17. – 191с. – С. 122-130.
 • Попов В. Ю. Аномальність розвитку української економіки в системі статистичних показників / В. Ю. Попов // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2016р. – №3(50). – С. 30-38.
 • Попов В. Ю. Вплив кумулятивного ефекту зменшення сукупного споживання на економічне зростання та розвиток в Україні / В. Ю. Попов // Прикладна статистика: проблем теорії та практики : [зб. наук. праць] / ред. кол.: О.Г. Осауленко (голов. ред.) та ін.; Нац. академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформ. – аналіт. агенство”, 2016. – Вип. 18-19. – 130 с. – С. 44-52.

Навчально-методична література

 • Маркетинг: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / Уклад. В. Ю. Попов. – К.: НАСОА, – 2012. – 32 с.
 • Маркетинг: Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. В. Ю. Попов. – К.: НАСОА, – 2012. – 32 с.
 • Інноваційний розвиток підприємства: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / Уклад. В. Ю. Попов. – К.: НАСОА, – 2015. – 52 с.
 • Інноваційний розвиток підприємства: Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. В. Ю. Попов. – К.: НАСОА, – 2015. – 86 с.
 • Попов. В. Ю. Інноваційний розвиток підприємства: Навчальний посібник / В. Ю. Попов – К: ТОВ “Видавництво “Консультант”, 2017. – 236 с.

Публікацї у інших виданнях

 • Попов. В. Ю. Статистичні закономірності впливу грошової маси на інфляцію / В. Ю. Попов // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: Збірник текстів доповідей за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” 20 травня 2010 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2010. – 283 с. – С. 70-73.
 • Попов. В. Ю. Кейнсіанська пастка ліквідності” в реаліях української економіки / В. Ю. Попов // Materialy VI Miedzynarodovej naukowi-praktycznej konferencji “Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2010” Volume 16 Ekonmiczne nauki.: Przemisl. Nauka i studia. – 88 str. c. 33-36.
 • Попов. В. Ю. Статистична інтерпретація теоретичних положень “пастки ліквідності” / В. Ю. Попов // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ. – 2010 р. – 192с. – С. 69-73.
 • Попов. В. Ю. Взаємозв’язок ВВП і безробіття в Україні / В. Ю. Попов // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: Збірник текстів доповідей за матеріалами 11-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” 20 травня 2011 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – 277 с. – С.65-68.
 • Попов. В. Ю. Взаємозв’язки інфляції, безробіття та ВВП в Україні / В. Ю. Попов // V Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку», 29 вересня -1 жовтня 2011 року. Тернопільський національний економічний університет – С.280-282.
 • Попов. В. Ю. Суспільний продукт та дослідження його руху через призму наукової спадщини Й. А. Шумпетера / В. Ю. Попов // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера : Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції Міжнародний економічний форум ”Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє“ присвячений 100-річчю роботи Чернівецький університет (14-15 жовтня 2011 р.) . – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, – 2011. – 336 с. – С.128-130.
 • Попов. В. Ю. Інформаційне забезпечення дослідження ринку праці / В. Ю. Попов // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на ІХ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ. – 2011 р. – 212 с. – С. 64-67.
 • Попов. В. Ю. Прояв аномальності у дії класичного ринкового механізму щодо національних заощаджень та інвестицій в Україні / В. Ю. Попов //Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на ХІ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ. – 2013 р. – 133 с. – С.34-36.
 • Попов. В. Ю. Аномалії та парадокси ринкової рівноваги в Україні / В. Ю. Попов //Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: Матеріали першої науково-практичної конференції . – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. – 144 с. – С. 43-45.
 • Попов. В. Ю. “Пастка бідності” як результат аномальної рівноваги на українському ринку / В. Ю. Попов //Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ. – 2014 р. – 82 с. – С. 24-27.
 • Попов. В. Ю. Вимірювання конвергентності підсумкового індексу фізичного обсягу ВВП в Україні / В. Ю. Попов //Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції . – К.: ДП “Інформ. – аналіт. агенство”, 2015. – 320 с. – С.179-183
 • Попов. В. Ю. Статистична ідентифікація ознак конвергентності напряму змін української економіки / В. Ю. Попов //Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ. : ДП “Інформ. – аналіт. агенство”, 2015 р. – 136 с. – С. 97-100.
 • Попов. В. Ю. Ознаки аномальності економічних циклів в Україні / В. Ю. Попов //Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції . – К.: “Інформ. – аналіт. агенство”, 2016. – 430 с. – С. 216-220.
 • Попов. В. Ю. Статистика аномалій розвитку української економіки / В. Ю. Попов //Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на ХІУ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ. : ДП “Інформ. – аналіт. агенство”, 2016 р. – с. – С.142-146.
 • Попов. В. Ю. Аномальність інституційного забезпечення економічної діяльності в Україні / В. Ю. Попов //Четверті Бандерівські читання “Як завершити Українську національну революцію”: збірник матеріалів (2 лютого 2017 р., м. Київ) / – К.: Видавництво “Промінь”, 2017. – 416 с. – С.234-249.
 • Попов. В. Ю. Причинно-наслідкова систематизація кризових явищ національної економіки / В. Ю. Попов //Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції . – К.: “Інформ. – аналіт. агенство”, 2017. – 535 с. – С. 384-389.