Попов Вячеслав Юхимович

Фото: Попов Вячеслав Юхимович.Вячеслав Юхимович Попов – доцент кафедри економіки підприємств, кандидат економічних наук, доцент.

На посаді доцента кафедри економіки підприємств працює з 2008 року, 1977 року закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність «Технологія машинобудування», кваліфікація інженер-механік. У 1999 р. закінчив Херсонський державний технічний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – «спеціаліста з менеджменту організації».

2002 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка, організація і управління підприємствами» (тема дослідження «Удосконалення управлінського процесу на засадах функціонально-вартісного аналізу»), 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств.

Напрямки наукових досліджень

 • Проводить наукові дослідження проблем економічного розвитку країн, галузевих ринків та наукову роботу за тематикою кафедри економіки підприємств.

Загальний науково-педагогічний стаж – 16 років.

Дисципліни

Вячеслав Юхимович викладає дисципліни:

 • Інноваційний розвиток підприємства;
 • Маркетинг.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 98 (6 поверх), Кафедра економіки підприємств, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-98-28

e-mail: pvu33nau@rambler.ru

Публікації

Автор більше, як 110 наукових та методичних праць, серед яких «Монетарна політика в реаліях української економіки». – Фінанси України. – 2008. – №12. – С.66-75; «Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні». – Економіка України. – 2008. – №11. – С.26-37 «Методологічні засади оцінки конкурентної складової національного ринку» Статистика України. – 2008. – №2. – С.50-58. та ін.

Основні публікації:

 • Аномалії української економіки: баланс заощаджень та інвестицій. / Попова В.В. // Прикладна статистика :проблеми теорії та практики . Зб. наук. пр. Вип.11/Нац. акад.. статистики, обліку та аудиту; Ред. Кол.: І.І.Пилипенко (голов. Ред..) та ін.-К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат».-2013.-462 с. С 120-135;
 • Прояви аномальності у дії класичного ринкового механізму щодо національних заощаджень та інвестицій в Україні. / Попов В.Ю. // Система держаної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на ХІ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ 2013 р. – 133 с., С. 34-36;
 • Розробка навчальних програм, робочих програм з дисципліни “Макетинг”. А також: методичні вказівки до практичних занять, методичне забезпечення самостійної роботи студентів, методичні вказівки та тематика контрольних робіт для заочної та дистанційної форми навчання, критерії оцінки знань та вмінь студентів, методичне забезпечення контролю знань студентів, екзаменаційні білети для семестрових іспитів.
 • Взаємозв’язок ВВП і безробіття в Україні // [Зб. текстів доповідей за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» 20 травня 2011 р.] – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. – 2011. – С.65-68;
 • Статистичні підходи до ідентифікації “кейнсіанської пастки” / VІII Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики “Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи”6 грудня 2010 р. – С.142-154;
 • Статистична інтерпретація теоретичних положень “пастка ліквідності ”/ Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ. – 2010 р. – 192 с. – С.69-72;
 • Макроекономічні залежності в Україні: закон Оукена. Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 7 / Держ. ком. статистики України. Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство” С. 15-25;
 • Статистика системних аномалій в Україні в контексті положень парадигми неокласичної теорії. / Попов В.Ю. // Прикладна статистика : проблеми теорії та практики . Зб.наук.пр.Вип. 11/Нац. акад..статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І.І.Пилипенко (готов.ред.) та ін.-К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат».-2012.- 400 с.;
 • Аномалії інвестиційного процесу в українській економіці. / Попов В.Ю. // Прикладна статистика; проблеми теорії та практики. Зб.наук.пр.Вип 12/ Нац.акад статистики, обліку та аудиту; Ред.кол.: І.І.Пилипенко (голов.ред.) та ін.-К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат».-2013.-296 с.;
 • Передумови формування парадигми економічної спадковості. / Попов В.Ю. // Науковий вісник НАСОА. Надруковано в ДП «Інформаційно-аналітичне агентство» Київ 2012.- 99с. С 49-55;
 • Статистичні параметри руху грошей в Україні // Фінанси України. – 2010 р. – №5. – С.34-41;
 • Статистичне оцінювання інфляції як монетарного явища // Прикладна статистика: проблем теорії та практики. [Зб. наук. пр.] Вип. 5 / Держ. ком. Статистики України. Держ. акад.. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство” . – 2010 р. – С. 152 – 162;
 • Взаємозв’язок інфляції та кількості грошей // [Зб. текстів доповідей за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» 20 травня 2010 р.] – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. – 2010. – С.58-62;
 • Статистичні підходи до ідентифікації “кейнсіанської пастки” / VІII Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики “Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи”6 грудня 2010 р. – С.142-154;
 • Статистична інтерпретація теоретичних положень “пастка ліквідності ”/ Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ. – 2010 р. – 192 с. – С.69-72.