Перхун Лариса Петрівна

Фото: Перхун Лариса Петрівна.Лариса Петрівна Перхун – завідувач  сектору дистанційного навчання, доцент кафедри економічної кібернетики, кандидат педагогічних наук.

Народилась 17 грудня 1974 року у м. Шостка Сумської області.

1996 року закінчила фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка (квал. рівень спеціаліст за спеціальністю «Математика та інформатика»);

2008 року закінчила Сумський національний аграрний університет (кваліфікація магістра адміністративного менеджменту);

2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Дидактичні основи формування навчальних курсів у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівнів акредитації», за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.

Підвищення кваліфікації (професійні компетенції)

 • 2013 рік – підвищення кваліфікації для викладачів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Банківська справа» у центрі післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана».
 • 2013 рік – курс «SAS технології в бізнесі».
 • 2014 рік – курс «Cognos BI Administration» на базі навчального центру IBM (м. Київ).
 • 2014 рік – курс «Вступ до бізнес-аналітики» на базі НТУУ “КПІ” за участі компанії IBM.
 • 2015 – курс «IBM Cognos Report Studio» на базі навчального центру 
IBM (м. Київ).
 • 2015 – курс «IBM SPSS Statistics» на базі навчального центру 
IBM (м. Київ).
 • 2015 – курс «Управління проектами» на базі НТУУ «КПІ» та Pro Business School (м. Киев).

Загальний науково-педагогічний стаж – 20 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 304 / 57, Сектор дистанційного навчання, Кафедра економічної кібернетики, НАСОА

телефони: +380 (44) 486-30-62, +380 (44) 482-22-71

e-mail: lperkhun@gmail.com

Нагороди

 • Нагороджена грамотою Сумської обласної державної адміністрації за значні досягнення в науковій, науково-методичній роботі, вагомий особистий внесок у підготовку фахівців, організацію і проведення наукової роботи серед молоді.

Публікації

Основні науково-методичні праці:

 • Перхун Л.П. Дидактичні основи формування навчальних курсів у вищих закладах освіти [Монографія] / Л.П. Перхун. – Суми : Джерело, ФОП Литовченко Є.Б., 2011.– 204 с.
 • Лавров Є.А. Математичне програмування: навчальний посібник / Є.А. Лавров, Л.П. Перхун, В.А. Сергієнко. – Суми : Видавництво : ПП Вінніченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2013. – 256 с. (Гриф МОН).
 • Перхун Л.П. Моделі економічної динаміки : конспект лекцій / Л.П. Перхун – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 110 с.
 • Кадієвський В.А. Стійкість динамічних систем з неперервним часом / В.А. Кадієвський, Л.П. Перхун, С.М. Братушка, О.О. Синявська – Навчальний посібник – Суми : Видавництво : ПП Вінніченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2014. – 120 с.
 • Перхун Л.П. Дидактичні фактори формування електронних освітніх ресурсів /Л. П. Перхун // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – 2010. – № 3 (5). – Суми : СумДПУ. – С. 262 – 269.
 • Перхун Л.П. Комп’ютерні технології розподілу часу між різними видами навчальних занять./Л. П. Перхун // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. –– Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка. – 2010. – С. 164 – 167. – (Серія «Педагогічні науки» : вип.15, Ч.І).
 • Перхун Л.П. Принципи формування електронних освітніх ресурсів / Л.П. Перхун // Бізнес Інформ. – 2011. – № 6. – С. 195-198.
 • Перхун Л.П. Оцінка впливу банківської системи на рівень розвитку економіки знань / Л.П. Перхун, С.В. Вахнюк // Вісник Сумського національного аграрного університету –2011. – №1. – С. 20 – 25. – (Серія «Фінанси і кредит»).
 • Перхун Л.П. Методика оцінки результативності праці віддалених працівників. / Л.П. Перхун, І.С. Манжула // Ефективна економіка. – 2011. – № 9.
 • Перхун Л.П. Управління аудиторним навчальним навантаженням студентів: оптимізаційна модель / Л.П. Перхун // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – № 9.
 • Перхун Л.П. Моделювання попиту на освітні послуги / Л.П. Перхун, О.В. Перхун // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2012. – №3 (19). – С. 242-248.
 • Перхун Л.П. Оцінювання потенційних можливостей швидкості засвоєння нової інформації / Л.П. Перхун, Т.П. Кляп // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №4. – С. 63-67.
 • Перхун Л.П. Модель динаміки взаємодії шахрайських атак та інструментів боротьби з ними / Л.П. Перхун, І.І. Поникла, В.С. Чудик // Ефективна економіка. – 2014. – № 1.
 • Перхун Л.П. Модель взаємодії ринку освіти та ринку праці / Л.П. Перхун, Ю.С. Мироненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 4. – С. 116-120.
 • Perkhun L. The model of selection the optimal management tools in commodity markets / L. Perkhun // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – P. 302-304.
 • Перхун Л.П. Імітаційна модель управління короткостроковими банківськими продуктами / Л.П. Перхун // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. – 2014. – Вип. 15. – С.65-75.
 • Перхун Л.П. Системно-динамічне моделювання інвестиційної політики підприємства / Л.П. Перхун, Є.В. Саєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської сфери України : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 41. – С. 150-162.
 • Перхун Л.П. Моделювання оптимальної стратегії постачання сировини / Л.П. Перхун, Р.В. Яценко // Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи НБУ, Серія: Економічні науки. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих вчених. – Суми: УАБС НБУ, 2015. – №9. – С.739-748.