Пашковська Анна Юріївна

Фото: Пашковська Анна Юріївна.Анна Юріївна Пашковська – асистент кафедри інформаційних технологій.

Працює в Академії з 2010 року. Вища освіта за дипломом:

  • Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2011 р. Магістр з прикладної статистики.
  • Аспірант кафедри прикладної статистики НАСОА за спеціальністю 08.00.10 «Прикладна статистика».

Сферою наукових інтересів є статистичне вивчення соціальної сфери в Україні; аналіз статистичних даних з використанням прикладних програм.

Загальний науково-педагогічний стаж – 5 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 505, Кафедра інформаційних технологій, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-31-17

e-mail: ganyukova@ukr.net

Публікації

  • Ганюкова А.Ю. Аналіз тенденції надання житла населенню України / А.Ю Ганюкова // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – К., НАСОА, 2010. – Вип. 7. – С. 480 – 485.
  • Ганюкова А.Ю. Статистична оцінка тенденції у забезпеченні житлом населення України / А.Ю. Ганюкова // Математичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: VIII Міжвузівська науково-практична студентська конференція, 23 грудня 2010, К.: Національний університет ДПС України, 2010.
  • Ганюкова А.Ю. Аналіз статистичної сукупності в програмі MS Excel. Методичні рекомендації до виконання завдань навчальної практики студентів бакалаврата економічних спеціальностей / А.Ю. Ганюкова. НАСОА. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агенство», 2013. – 42 с.
  • Ганюкова А.Ю. Напрямки вивчення середньої освіти в Україні / А.Ю. Ганюкова // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук пр. – 2013. – Вип. 13. – С. 245-250.
  • Ганюкова А.Ю. Статистичне вивчення системи середньої освіти в європейських країнах / А.Ю. Ганюкова.// Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук пр. – 2013. – Вип. 12. – С. 207-211.
  • Ганюкова А.Ю. Статистична характеристика розвитку середньої освіти в Україні // А.Ю. Ганюкова / Прикладна стататистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 14. – С. 204-213.
  • Ганюкова А.Ю. Інформаційне забезпечення статистичного вивчення середньої освіти в Україні / А.Ю. Ганюкова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2014. – №1118 (88). – С. 98-109.
  • Ганюкова А.Ю. Система статистичних показників дослідження середньо освіти в Україні / А.Ю. Ганюкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка – 2015.