Пархоменко Валерій Миколайович

Фото: Пархоменко Валерій Миколайович.Валерій Миколайович Пархоменко – професор кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, академік Академії економічних наук України, сертифікований аудитор України.

1972 року закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік у промисловості».

Основоположник створення системи бухгалтерського обліку сучасної України, його конвергенції з міжнародними стандартами фінансової звітності, ініціатор запровадження державного святкування «День бухгалтера», активний сподвижник становлення незалежного аудиту України.

Кандидатська дисертація на тему: «Реформування бухгалтерського обліку в Україні: нормативне і методологічне забезпечення» захищена в Інституті аграрної економіки УААН в 2002 році.

Докторська дисертація на тему: «Концепція розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу витрат на якість продукції» захищена в Житомирському державному технологічному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в 2011 році. Науковий консультант – д.е.н. проф., заслужений діяч науки і техніки України Бутинець Ф.Ф. Вчене звання професора йому присвоєно у 2012 році.

Пархоменко В.М. є дійсний член (академік) Академії економічних наук України, почесний член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, почесний член Спілки малих підприємств України. Член редколегії журналів: «Бухгалтерський облік і аудит» (з 1994 р. по т/ч), «Школа професійного бухгалтера» (з 2003 р. по т/ч).

Сфера наукових інтересів

 • Конвергенція національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, формати регулювання та регламентації бухгалтерського обліку.

Під науковим керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію, 12 разів виступив офіційним опонентом.

Пархоменко В.М. є членом Редакційної колегії збірника тез Всеукраїнської наукової конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація».

Публікації

Публікації представлено за посиланнями:

ORCID ID: –

Загальний науково-педагогічний стаж – 20 років (в НАСОА – 18 років).

Нагороди

 • Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України» (2002);
 • Нагороджений медаллю «1500 років Києву» (1982);
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України (1999);
 • Почесна грамота Міністерства фінансів України (1999 і 2008);
 • Почесна грамота Київського міського голови (2004);
 • Подяка Міністра фінансів України (2004);
 • Почесна грамота (2000 р.) і знак Пошани Аудиторської палати України (2013 та 2018 роки);
 • знак Пошани Спілки аудиторів України (2008);
 • знак Пошани Укоопспілки (2006 );
 • знак Пошани Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (2009);
 • Грамота Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, Кафедра обліку та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-39

e-mail: vmp1950@bigmir.net