Олександрова Галина Мевлютівна

Фото: Олександрова Галина Мевлютівна.Галина Мевлютівна Олександрова – доцент кафедри сучасних європейських мов, кандидат філологічних наук.

2005 року закінчила філологічний факультет НПУ ім. П.Драгоманова за спеціальністю «Філолог, викладач англійської мови».

2011 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01 «Українська література» на тему: «Жанрові модифікації малої прози Л. Пахаревської» у Спеціалізованій вченій раді Київського Національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Загальний науково-педагогічний стаж – 11років.

Дисципліни

Галина Мевлютівна викладає дисципліни:

 • Англійська мова (за проф. спрямуванням);
 • Ділова англійська мова;
 • Інтенсивні курси англійської мови;
 • Спецкурс для аспірантів.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра сучасних європейських мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

Автор наукових і методичних праць у вітчизняних виданнях.

 • “Ретроспективний аналіз доцільності вивчення іноземної мови дітьми молодшого шкільного віку” журнал” Науковий часопис” НПУ ім.
  М П.Драгоманова. Серія 17 , випуск 5 ст. 65  
 • Мортальна тематика малої прози Л. Пахаревського / Г.М. Олександрова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. Ткачука М.П. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – Вип. 28. – С. 79–87.  
 • Сецесія як стильова домінанта прози Л. Пахаревського / Г.М. Олександрова // Ученые записки. Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2010. – Том 23(62). №1. – С. 125–127.  
 • Особливості художнього втілення теми духовенства у малій прозі Л. Пахаревського / Г.М. Олександрова // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 35. – С. 404–409.  
 • Композиційна структура творів малої прози Леоніда Пахаревського / Г.М. Олександрова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. Ткачука М.П. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип. 32. – С. 150–153.  
 • Новелістичний жанр як вендепункт руйнації логічних схем життя та розкриття абсурдності і непізнаваності реальності / Г.М. Олександрова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. Ткачука М.П. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип. 32. – С. 180–184.  
 • Семантична наповненість образу моря у новелістиці Л. Пахаревського / Г.М. Олександрова //Збірник наукових праць МНУ ім. О. Сухомлинського, 2012. Том 4. Вип. 9. – С. 134.  
 • Новела«Хризантеми» як зразок модерністського світовідчуття Л. Пахаревського / Г.М. Олександрова // Збірник наукових праць МНУ ім. О. Сухомлинського, 2012. Том 4. Вип. 10. – С. 137.  
 • Перспективи мовної компетенції підростаючого покоління у контексті тотальної глобалізації. Матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції «Українознавство у технологічному вищому навчальному закладі: досвід та перспективи розвитку» НУХТ .Київ, 2012.  
 • Посібник для тих, хто вивчає англійську мову. ВАТ видавництво “Парус”, К. 2006. 86 с.  
 • Навчально-методичні комплекси з дисциплін для спеціальності«Мова та література ( англійська мова та друга іноземна і зарубіжна література». У співавтор. з викл. кафедри. Посіб.для студ.фак.ін.мови. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. 376 с.
 • Навчально-методичні комплекси з дисциплін для спеціальності«Мова та література ( англійська мова та друга іноземна і зарубіжна література». У співавтор. з викл. кафедри. Посіб.для студ.фак.ін.мови. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. 648 с.  
 • Олександрова Г.М.. Жанрові модифікації малої прози Л. Пахаревського: дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / Г . Олександрова – К., 2012. – 177 с.  
 • Екзистенціали самотності, відчудження, відчаюв малій прозі Л. Пахаревського/ Г.М. Олександрова // Збірник наукових праць МНУ ім.
  О. Сухомлинського, 2013.. Вип. 4.11(90). – С. 162.  
 • Семантична девіація історичних номінацій в англомовному художньому дискурсі ( на матеріалі романів В.Скотта/ Г.М. Олександрова // Наукове видання «Мова і культура», КНУ ім.Тараса Шевченка, 2014. Вип. 17.Том 1(169). – С. 120.  
 • Імплементація прийому синонімії в межах комунікативного простору/ Г.М. Олександрова // «Науковий вісник », СНУ ім. Лесі Українки, 2015. №3(304) Серія: Філологічні науки. – С. 193.