Одноволик Вадим Іванович

Фото: Одноволик Вадим Іванович.Вадим Іванович Одноволик – доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат хімічних наук.

Вища освіта за дипломом:

 • Київський політехнічний інститут, 1993 рік. Інженер-хімік-технолог;
 • Український інститут бізнесу при міністерстві зовнішньоекономічних зв’язків України, 1995 рік. Економіст;
 • Кандидат хімічних наук зі спеціальності 02.00.15 «Хімічна кінетика і каталіз», 1997 рік.

Напрями наукової та практичної роботи:

 • дослідження систем управління економічними об’єктами;
 • вивчення систем контролінгу;
 • постановка та автоматизація бухгалтерського та управлінського обліку для українських та іноземних підприємств;
 • реінжинірінг та оптимізація бізнес-процесів підприємств; впровадження автоматизованих систем обліку;
 • консалтинг.

Загальний науково-педагогічний стаж – 14 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 505, Кафедра інформаційних систем і технологій, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-31-17

e-mail: vadim.odnovolyk@gmail.com

Публікації

Публікації за 5 років:

 • Одноволик В.І. Фінансовий контролінг – ефективна система управління підприємством у період фінансової кризи / В.І.Одноволик// Тези доповіді. V Міжнародна наукова-практична конференція „Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки ” -ТНЕУ, Тернопіль -2013 -С.196- 197.
 • Одноволик В.І. Контролінг – кібернетична система управління економічними обєктами на основі інформаційних технологій/ В.І.Одноволик // Науковий економічний журнал Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – C. 24-28.
 • Одноволик В.І. Система моніторингу ефективності суб’єктів малого бізнесу/ В.І.Одноволик// Матеріали конференції Тези доповіді “Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри, пам’яті І.І.Пилипенка ” – НАСОА, Київ – 2015 – С. 151-152.
 • Одноволик В.І. Використання інструментів BUSINESS INTELLIGENCE для аналізу зовнішньоекономічної діяльності/ В.І.Одноволик// Тези доповіді Матеріали конференції “Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю” – Використання інструментів BUSINESS INTELLIGENCE для аналізу зовнішньоекономічної діяльності. – НАСОА, Київ – 2015 – С.140-141.
 • Одноволик В.І. Розвиток сервісних функцій державної служби статистики / В.І.Одноволик// Тези доповіді. Матеріали конференції “Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми перспективи” до Дня працівників статистики. – НАСОА, Київ- 2015 – С.85-87.
 • Одноволик В.І. Фінансовий контролінг – ефективна система управління підприємством у період фінансової кризи/ В.І.Одноволик // Бухгалтерський облік аналіз та аудит: проблеми теорії методології, організації. НАСОА, Збірник наукових праць – 2015. Випуск 2 (15) – С.125-130.
 • Одноволик В.І. Адаптивний контролінг як система управління підприємством у сучасних умовах/ В.І.Одноволик // Науковий вісник НАСОА. Збірник наукових праць – 2016. №1-2. – С.85-89.
 • Одноволик В.І. Адаптивний контролінг – кібернетична система управління підприємством в умовах кризи/ В.І.Одноволик// Тези доповіді. XIV Міжнародна наукова конференція присвячена пам’яті д.е.н, професора, заслуженого діяча науки і техніки України О.С.Бородкіна „Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія та організація”- НАСОА, Київ – 2016– С.180-182.
 • Одноволик В.І. Проблеми адаптації сучасних підприємств до динамічних умов зовнішнього середовища/ В.І.Одноволик// Тези доповіді Матеріали конференції “Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри, пам’яті І.І.Пилипенка ” – НАСОА, Київ – 2016 – С.194-196.
 • Одноволик В.І. .Програмне забезпечення для обліку та звітності: аналіз ринку та функціоналу/ В.І.Одноволик //Бухгалтерський облік аналіз та аудит: проблеми теорії методології, організації. НАСОА, Збірник наукових праць – 2016. Випуск 2 (16) – С.128-135.
 • Одноволик В.І. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ» НАСОА, Київ – 2017 Електронне видання
 • Одноволик В.І. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ» НАСОА, Київ – 2017 Електронне видання
 • Єршова О.Л., Сіницький М.Є., Одноволик В.І. Проблеми адаптації підприємства як живої системи/ О.Л.Єршова, М.Є. Сіницький, В.І. Одноволик// Тези доповіді Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри, пам’яті І.І.Пилипенка ” – НАСОА, Київ – 2017 – С.322-325.