Одноволик Вадим Іванович

Фото: Одноволик Вадим Іванович.Вадим Іванович Одноволик – доцент кафедри інформаційних систем і технологій, кандидат хімічних наук.

Вища освіта за дипломом:

 • Київський політехнічний інститут, 1993 рік. Інженер-хімік-технолог;
 • Український інститут бізнесу при міністерстві зовнішньоекономічних зв’язків України, 1995 рік. Економіст;
 • Кандидат хімічних наук зі спеціальності 02.00.15 «Хімічна кінетика і каталіз», 1997 рік.

Напрями наукової та практичної роботи:

 • дослідження систем управління економічними об’єктами;
 • вивчення систем контролінгу;
 • постановка та автоматизація бухгалтерського та управлінського обліку для українських та іноземних підприємств;
 • реінжинірінг та оптимізація бізнес-процесів підприємств; впровадження автоматизованих систем обліку;
 • консалтинг.

Загальний науково-педагогічний стаж – 14 років.

Дисципліни

Вадим Іванович викладає дисципліни:

 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю;
 • Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 505, Кафедра інформаційних систем і технологій, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-31-17

e-mail: vadim.odnovolyk@gmail.com

Публікації

 • Контролінг – кібернетична система управління економічними обєктами на основі інформаційних технологій; Актуальні проблеми економіки №12, 2013 р. с.34-36
 • Фінансовий контролінг, як система управління підприємством; Міжнародна наукова конференція присвячена пам’яті д.е.н, професора, заслуженого діяча науки і техніки України О.С.Бородкіна „Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія та організація”, 2011, ДАСОА. м.Київ.
 • Фінансовий контролінг – ефективна система управління підприємством у період фінансової кризи ; V Міжнародна наукова-практична конференція „Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки ” ТНЕУ, Тернопіль 2013
 • Інформаційна система підприємства, як основа забезпечення управлінських рішень.; Міжнародна наукова конференція присвячена пам’яті д.е.н, професора, заслуженого діяча науки і техніки України О.С.Бородкіна „Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія та організація”, 2014, НАСОА. м.Київ.
 • Система мониторінгу ефективності субєктів малого бізнесу; Міжнародна наукова конференція присвячена пам’яті д.е.н, професора, заслуженого діяча науки і техніки України І.І. Пилипенка „Стратегія розвитоку України: економічний та гуманітарний виміри” 2015, НАСОА. м.Київ.