Надольний Іван Федотович

Фото: Надольний Іван Федотович.Іван Федотович Надольний – професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор, філософ, соціолог, заслужений працівник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України, академік Української академії політичних наук, лауреат Республіканської премії імені Миколи Островського, Відмінник освіти України.

Закінчив історико-філософський факультет (відділ філософії) Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка 1960 року. Спеціальність – історик, філософ. Учитель історії середньої школи.

Захистив докторську дисертацію з філософії 1972 року в Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка на тему: «Соціологічні проблеми формування моралі особи соціалістичного суспільства».

Обіймав посади професора філософського факультету (з 1977 року), завідувача кафедри філософії гуманітарних наук (1978-1996), декана філософського факультету Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка (1977-1987), декана заочного факультету Національної академії державного управління при Президентові України (1998-2002). З 2007 року очолює кафедру філософії, з 2012 – кафедру філософії та соціально-гуманітарних дисциплін НАСОА.

Напрямки наукових досліджень

 • Проблеми соціальної філософії.
 • Філософія державного управління.
 • Філософія культури, науки, освіти.

Загальний науково-педагогічний стаж – 54 роки (в НАСОА – 16 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 96, Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-73-25

e-mail: kaf_fil@nasoa.edu.ua

Нагороди

 • Почесна Грамота Президії Верховної Ради Української РСР (24 жовтня 1968 року).
 • Орден «Знак пошани» (30 серпня 1984 року).
 • Академік Академії наук вищої освіти України (1994 рік).
 • Академік Української академії політичних наук (1995 рік).
 • Заслужений працівник освіти України (31 травня 2000 року).
 • Відмінник освіти України (15 листопада 2002 року).

Публікації

Автор 452 наукових праць, за останні три роки – 17 публікацій, з проблем філософії, соціології, етики, політології, теорії культури, державного управління. За його редакцією 1997 року опубліковано навчальний посібник «Філософія» (для студентів і аспірантів), який неодноразово перевидавався й отримував схвальну оцінку науково-педагогічної громадськості.

Іван Федотович був:

 • учасником багатьох науково-теоретичних і практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій з питань соціальної філософії, соціології, політології, філософії освіти, теорії та історії культури, державного управління;
 • членом редколегії журналів «Философские науки», «Філософська думка», «Наука і суспільство» (1980 – 1986);
 • відповідальним редактором «Вісника Київського університету. Питання філософських наук» (1978 – 1990);
 • членом редколегії міжвідомчого наукового збірника «Проблеми філософії» (1967 – 1990);
 • головою Київського обласного бюро Філософського товариства України (1980 – 1986);
 • членом комісії України у справах ЮНЕСКО (1972 – 1974) та Українського комітету захисту миру (1973 – 1975);
 • членом Комітету з присудження державних премій в галузі науки і техніки (1972 – 1975);
 • членом президії Республіканського товариства «Знання» (1973 – 1986);

Нині – член редколегії республіканського журналу «Дивосвіт» та альманаху «Культура і сучасність»; наукових вісників Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Національної академії статистики, обліку та аудиту та НАДУ при Президентові України.

Підготував 70 кандидатів і докторів філософських наук та з державного управління. За плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, золотою медаллю імені Ушинського НАПН України, орденом «Знак Пошани».

Монографії

 • І.Ф.Надольний. Діалог культур у просторі полікультурного світу. К.: Вид-во НАКККіМ, 2013. – 224 с. (у співавторстві).
 • І.Ф.Надольний. Філософія. Суспільство. Культура. (Філософські стежини в модернізації українського суспільства: державотворчий та культурно-творчий вимір). / І.Ф.Надольний. – К.: НАКККіМ, 2013. – 336 с.
 • І.Ф.Надольний. Філософсько-методологічні засади підвищення якості освіти України: Європейський вимір. К.: Педагогічна думка, 2013. – С. 240-248. (у співавторстві).

Навчально-методичні посібники

 • Надольний І.Ф. та ін. Філософія. Словник-довідник. Навчальний посібник. За ред. проф. І.Ф. Надольного, проф. І.І. Пилипенка, проф. В.Г. Чернеця. – 3-е вид., допов., виправл. і перероблене. – К.: Вид-во НАКККіМ, 2011. – 480 с. (Гриф МОН України).
 • Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Губерський Л.В. та ін. Філософія Навчальний посібник. За ред. І.Ф. Надольного. – 8-е вид., стер. – К.: Вікар, 2011. – 455 с. (Гриф МОН України).
 • Філософія науки. Методичні вказівки та навчальна програма до вивчення дисципліни. – К., 2012. – 16 с.

Статті у наукових збірниках, журналах

 • Функціональність науки – ключовий чинник модернізації українського суспільства / І.Ф.Надольний // Модернізація державного управління та Європейська інтеграція України. Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 25 квітня 2013 р.). К., Вид-во НАДУ, 2013. – С. 299-300.
 • І.Ф.Надольний. Філософія історії – складова освітнього пізнання соціальної дійсності / І.Ф. Надольний // Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Перші наукові читання присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра”. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 березня 2014 р. – К.: НАКККіМ. – 2014. – 196 с. – С. 27-28.
 • І.Ф.Надольний. Модернізація суспільства як об’єктивна основа розвитку освіти / І.Ф.Надольний // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри. Матеріали конференції пам’яті першого ректора НАСОА І.І. Пилипенка. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. – 144 с. – С. 64-65.

Виступи на науково-практичних конференціях

 • Національна ідея в консолідації українського суспільства / Круглий стіл в НАДУ при Президентові України «Філософія і сучасний світ», 15 листопада 2012 р.
 • Трансформація суспільних структур на шляху до нової парадигми соціальної стратифікації суспільства. / Соціально-економічні ідеї С. Подолинського і глобальна місія України. Круглий стіл викладачів Національної академії статистики, обліку та аудиту, 20 листопада 2013 р., м. Київ.
 • Філософські погляди Тараса Шевченка і сучасний соціум / ІІІ Міжнародна наукова конференція «Стратегія національної безпеки України». – «Твори Шевченка – мир та єдність». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 6 березня 2014 р., м. Київ.
 • Наука – ключова складової гуманітарної парадигми в Україні / І.Ф. Надольний // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри. Матеріали міжнародної науково – практичної, конференції присвяченої пам’яті першого ректора НАСОА проф. І. І. Пилипенка., – Національна академія статистики, обліку та аудиту, 16 жовтня 2015 р.
 • Наука – ключова модернізації суспільства в Україні / І.Ф. Надольний // Філософсько – гуманітарні читання з темою “Людина, суспільство і наука в умовах сучасних цивілізаційних змін”.- Міжнародна науково-практична конференція, 15 квітня 2016 року, м. Дніпропетровськ,  ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». – м. Дніпропетровськ, Медична академія, 15 квітня 2016 р.