Мельничук Ірина Олександрівна

Мельничук Ірина Олександрівна.Ірина Олександрівна Мельничук – викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

2016 року закінчила з відзнакою Національну академію статистики, обліку та аудиту, має ступінь магістра за спеціальністю «Фінанси та кредит» (кваліфікація магістра з фінансів та кредиту).

Бере активну участь у науково-практичних конференціях, колоквіумах, семінарах.

Сфера наукових інтересів

  • Проблеми бюджетної системи, місцевих фінансів та грошово-кредитної політики.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 44, Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-15-02

e-mail: moe1970@ukr.net

Публікації

Автор наукових статей та тез доповідей, зокрема:

  • Мельничук І. О. Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України / Т. Г. Бондарук, І. О. Мельничук // Щоквартальний науково-інформаційний журнал «Статистика України». – 2015. – Вип. 4 (71). – С. 46-52.
  • Мельничук І. О. Проблеми та перспективи формування дохідної бази місцевих бюджетів України // П’ята студентська науково-практична конференція «Фінансова система на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України» 27 жовтня 2015 р.
  • Мельничук І. О. Місцеві податки та збори в Україні: суперечності та перспективи розвитку / Т. Г. Бондарук, І. О. Мельничук // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – К.: Типографія «Інтердрук», 2014. – С. 17-24.
  • Мельничук І. О. Особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в Україні // Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: матеріали першої науково-практичної конференції. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. – С. 107-108.
  • Мельничук І. О. Доходи місцевих бюджетів України та джерела їх формування // ІІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Сучасна економічна політика України: проблеми та перспективи» 31 жовтня 2014 р. – С. 91-92. / [Електронний ресурс].
  • Мельничук І. О. Сучасний стан дохідної бази місцевих бюджетів України // Четверта студентська конференція з фінансів «Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансової системи України» 27 жовтня 2014 р.