Мельничук Наталія Юріївна

Фото: Мельничук Наталія Юріївна.Наталія Юріївна Мельничук – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент.

Кандидат економічних наук з 2009 року. Дисертацію на тему: «Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування» захистила у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України зі спеціальності гроші, фінанси і кредит.

В 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи Європейського університету. Працювала в органах Державної фінансової інспекції України.

Бере активну участь у розробці методичного забезпечення навчального процесу. Організовує заходи практичної реалізації знань студентів із дисциплін «Центральний банк та грошово-кредитна політика» й «Бюджетний менеджмент» на базі Національного банку України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Сфера наукових інтересів

 • Бюджет;
 • Бюджетна політика.

Загальний науково-педагогічний стаж – 12 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 44, Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-15-02

e-mail: natasha_shevchuk_2012@ukr.net

Публікації

Автор більше 40 наукових публікацій, навчальних посібників, підручників, методичних розробок з проблем державних фінансів, місцевого самоврядування та банківської системи. Основні публікації:

 • Мельничук Н.Ю. Джерела формування фінансових ресурсів на місцевому рівні: теорія та практика / Н.Ю. Мельничук // Наукові праці: Наук. зб. / Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр.– Вип. 6 (73). – К., НДЕІ. – 2007. – С. 75-80
 • Мельничук Н.Ю. Економічна політика та її вплив на розвиток економіки регіону / Н.Ю. Мельничук / Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К., НДЕІ – 2004. – № 9. – С. 155-158
 • Мельничук Н.Ю. Місце та роль податків у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування / Н.Ю. Мельничук // Наукові записки. – Серія: Економіка. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка. – № 20. – 2006. – С. 93-96
 • Мельничук Н.Ю. Розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування / Н.Ю. Мельничук // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 214. – Том 1. – Дніпропетровськ, ДНУ. – 2006. – С. 97-107
 • Мельничук Н.Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови / Н.Ю. Мельничук // Актуальні проблеми економіки (наук. практ. журнал). – К., ВНЗ «Національна академія управління», № 5(83). – 2008. – С. 202-208
 • Мельничук Н.Ю. Управління та контроль за бюджетними ресурсами місцевого самоврядування / Н.Ю. Мельничук // Науковий вісник. – Серія «Економічні науки». Полтава, ПУСКУ. – № 2 (22) -2007. – С. 151-155
 • Мельничук Н.Ю. Фінансові ресурси на місцевому рівні/ Мельничук Н.Ю. // Економіка: проблеми теорії та практики // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 204. – Том 4. – Дніпропетровськ, ДНУ. – 2005. – С. 1090-1098
 • Мельничук Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття система управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування / Н.Ю. Мельничук // Наукові праці НДФІ: Зб. наук. пр. – Випуск 2(51). – Київ. – 2010. – С. 104-112
 • Мельничук Н.Ю. Щодо формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування / Н.Ю. Мельничук // Науковий вісник ЧТУШ КНТЕУ – Вип. ІV (40). – Серія «Економічні науки». Чернівці. – 2010. – С. 274-280
 • Мельничук Н.Ю. Деякі аспекти управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування / Н.Ю. Мельничук // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К., НДЕІ – 2010. – № 11 (114). – С. 93 – 97
 • Мельничук Н.Ю. Особливості формування бюджетів на місцевому рівні / Н.Ю. Мельничук // Науковий вісник Черкаського національного університету – Вип. 187. – Серія «Економічні науки». Черкаси. – 2010. – С. 51-57
 • Мельничук Н.Ю. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні/ Н.Ю. Мельничук // Економіка Крима (наук. практ. журнал). – Сімферопіль, Кримське відділення «Академія економічних наук України», № 5(34). – 2011. – С. 78-81
 • Мельничук Н.Ю. Підходи до оцінки рівня креативності регіонів як важливого чинника їхньої конкурентноспроможності/ Н.Мельничук, Т. Кваша// Науковий вісник ТНЕУ – Вип. 1. – Серія «Економіка і управління національним господарством». Тернопіль. – 2011. – С. 57-67
 • Мельничук Н.Ю. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: стан та перспективи розвитку / Н.Ю. Мельничук // Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України, № 1. – 2011. – С. 286-295
 • Мельничук Н.Ю. Теоретичні основи управління в бюджетній сфері/ Н.Ю. Мельничук // «Глобальні та національні проблеми економіки» / Редакція електронного наукового фахового видання Випуск №2. – Миколаїв. -грудень 2014 р. – С. 1119-1121
 • Мельничук Н.Ю. Роль бюджетного регулювання у формуванні та використанні коштів бюджетів/ Науковому віснику Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск 9/2014. – друкується
 • Мельничук Н.Ю. Теоретичні підходи розуміння сутності дефініції «банк» й визначення її ролі в економічній сфері// «Глобальні та національні проблеми економіки» / Редакція електронного наукового фахового видання Випуск №4. – Миколаїв. – березень 2015 р.
 • Мельничук Н.Ю. Призначення контролю в бюджетній сфері/ Науковому віснику Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск 9/2014. – друкується
 • Мельничук Н.Ю. Теоретичні підходи щодо сутності банківського капіталу / НАСОА – друкується
 • Мельничук Н.Ю. Особливості здійснення бюджетного обліку/ НАСОА – друкується