Малюга Наталія Михайлівна

Фото: Малюга Наталія Михайлівна.Наталія Михайлівна Малюга – професор кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Вищу освіту здобула в Житомирському інженерно-технологічному інституті (нині – Житомирський державний технологічний університет), який закінчила 1997 року за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація – інженер-економіст.

Кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» захистила в Інституті аграрної економіки УААН 1999 року. Вчене звання доцента присвоєне 2000 року.

Докторську дисертацію на тему: «Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» захистила в Київському національному торговельно-економічному університеті 2006 року. Вчене звання професора присвоєне 2007 року. Академік Академії економічних наук України з 2009 року.

Під науковим керівництвом Малюги Наталії Михайлівни захищено 9 кандидатських та 4 докторських дисертації, 15 разів виступила офіційним опонентом.

Керівник наукових тем:

 • «Розвиток бухгалтерського обліку в контексті фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання: теорія та методологія» (номер державної реєстрації 0113U005977). – УДК 657.005:934. – НАСОА 2014-2018 рр.
 • «Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку» (затверджена рішенням кафедри теорії бухгалтерського обліку НАСОА в 2010 р.).
 • «Методологія обліку, аналізу і контролю екологічної діяльності як засіб реалізації концепції інноваційного прориву» (номер державної реєстрації 0109U008165). – УДК 657.221:504.03. – ЖДТУ 2009-2012 рр.

Наталія Михайлівна є членом Спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій НАСОА зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); бере участь в експертних комісіях МОН України під час проведення ліцензійних та акредитаційних експертиз діяльності вищих навчальних закладів; є членом Редакційної колегії фахового видання «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми теорії, методології, організації» та членом Редакційної колегії збірника наукових тез Всеукраїнської наукової конференції: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація».

Публікації

Публікації представлено за посиланнями:

ORCID ID: –

Загальний науково-педагогічний стаж – 19 років (в НАСОА – 8 років).

Нагороди

 • Лауреат премії Президента України для молодих учених (2009).
 • Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України у номінації «За наукові досягнення» (2006).
 • Грамота Вищої атестаційної комісії України за високий професіоналізм та сумлінну роботу в експертній раді ВАК України (2010).
 • Грамота Національної академії атстистики,обліку та аудиту (2010).
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007).
 • Подяка Міністерства фінансів за вагомий внесок в удосконалення бухгалтерського обліку в Україні (2005).
 • Грамота Президії Національної Академії Наук України (2004).
 • Почесна Грамота Житомирської обласної ради (2004).
 • Лауреат премії Житомирської обласної громадської організації «Срібна Вежа» в номінації «Освіта» (2005).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, Кафедра обліку та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-39

e-mail: n_maluga@ukr.net