Липова Тетяна Вікторівна

Фото: Липова Тетяна Вікторівна.Тетяна Вікторівна Липова – доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент.

Експерт з питань розвитку бізнесу та управління фінансами.

Закінчила факультет економіки та управління Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана. Стажувалася за програмами Браунського Університету (США), Лондонського Центру Міжнародної Економіки, Консорціуму з удосконалення менеджмент освіти в Україні. Викладала в Вищий Школі Бізнесу (Польща). Працювала тренером, консультантом, експертом-аналітиком за чисельними проектами і програмами різних міжнародних організацій (ЄС, ПРООН, Світового Банку, USAID, Фонду Ноу-Хау та ін.) та аналітичними проектами з експертами з Німеччини, Великобританії, Нідерландів, Австрії, Польщі та ін.

Займається питаннями бізнес та фінансового планування, проектного фінансування, розробкою інвестиційних проектів та бізнес планів, фінансовим та економічним аналізом, маркетинговим аналізом, консультуванням з розвитку бізнесу, проведенням економічних досліджень. Веде наукову роботу за тематикою кафедри фінансів.

Сфера наукових інтересів

 • Міжнародні економічні відносини та діяльність міжнародних фінансових організацій.

Загальний науково-педагогічний стаж – 8 років.

Дисципліни

Тетяна Вікторівна викладає дисципліни:

 • Бізнес-фінансування;
 • Проектне фінансування;
 • Управління фінансовою санацією підприємства;
 • Фінансова санація та банкрутство;
 • Фінансовий аналіз.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 44, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

Телефон: +380 (44) 486-15-02

e-mail: Tatyana_kaf@ukr.net

Публікації

Автор більше 50 наукових публікацій, методичних розробок (2 підручників, 1 монографії) з проблем фінансів, управління проектами, міжнародних економічних відносин, міжнародної співпраці та розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

Основні наукові (методичні) роботи:

 • Л.Л. Кістерський, Т.В. Липова, А.Б. Бурляй “Проблеми зовнішньоекономічної діяльності малих підприємств”/ Управління організацією: діагностика, стратегія, ефективність. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. 26-27 березня 1998 року. – Київ – Трускавець: НТУУ “КПІ”, ДДПУ, 1998. – с. 62-63.
 • Л.Л. Кістерський, Т.В. Липова, А.Б. Бурляй “План Маршалла для України”, журнал “Стратегічна панорама”, № 3-4, 2000 р.
 • Т.В. Липова “Перспективи вступу України до Світової Організації Торгівлі (СОТ)”. / Наукове видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка “Актуальні проблеми міжнародних відносин”, Випуск 26, Київ, 2001. – с. 374.
 • Управління бізнесом: доступно про складне / Л. Кістерський, А. Бурляй, Т.Липова, Т. Пустовойтова. Відпов. ред.: Л. Кістерський, К. Павловські – К.: Знання України, 2001. – 246 с.
 • Т.В. Липова “Країни Європи на шляху до ЄС: досвід Польщі у підтримці МСП”. / Збірник праць вчених. Вип.. 31 – Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2002. – 296 с., стор. 37-42.
 • Т.В. Липова “Підвищення ефективності надання міжнародної технічної допомоги Україні в умовах глобалізації” / Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв‘язків України. Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції УАЗТ 30 травня 2002 року. – К.: УАЗТ. – 2002. – с. 421-423.
 • Кістерський Л., Скребцов І., Липова Т. – Ефективність міжнародної технічної допомоги Україні, журнал Економіка України, №5(498), 2003, с. 74-79.
 • Л.Л. Кістерський, Т.В. Липова , Г.Б. Бурляй „Світові фінансові центри: загальна характеристика та окремі групи” / Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.; за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – с. 279-293.
 • Т.В. Липова “Перспективи розвитку фінансових центрів у контексті європейської інтеграції” / Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.; за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – с. 294-298.
 • Л.Л. Кістерський, Т.В. Липова “Україна на міжнародних ринках позикового капіталу” / Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.; за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – с. 728-740.
 • Т.В. Липова „Технічна допомога Світового Банку в галузі дистанційної освіти” / Наукове видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка “Актуальні проблеми міжнародних відносин”, Випуск 51, Київ, 2005, с. 193-194.
 • Т.В. Липова „Особливості генезису технічної допомоги в сучасних міжнародних економічних умовах” / Наукове видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка “Актуальні проблеми міжнародних відносин”, Випуск 70, частина 2, Київ, 2007, с. 264-267.
 • Т.В. Липова „ Ефективність системи управління фінансовими ресурсами технічної допомоги в Україні” / Науково-методичний часопис „Науковий Вісник Київського гуманітарного інституту”, Київ, 2008, №1, с. 70-73.
 • Т.В. Липова „Технічна допомога як важливий фінансовий ресурс євроінтеграції країн Центральної Європи” / Збірник наукових праць „Науковий Вісник Державної Академії статистики, обліку та аудиту”, Випуск 20, Київ, 2008. – с.95-100.
 • Т.В. Липова „Аналіз і управління фінансовою діяльністю ” / Управління фінансами малого та середнього бізнесу: Підручник / Л.Л. Кістерський, І.Д. Якушик, Т.В. Липова, Н.Г. Голіонко. – К.: «МП Леся», 2008. – с. 167-203.
 • Т.В. Липова „Вартість грошей у часі та фінансове дисконтування ” / Управління фінансами малого та середнього бізнесу: Підручник / Л.Л. Кістерський, І.Д. Якушик, Т.В. Липова, Н.Г. Голіонко. – К.: «МП Леся», 2008. – с. 204-229.
 • Т.В. Липова „Прогнозування і фінансова стратегія підприємства ” / Управління фінансами малого та середнього бізнесу: Підручник / Л.Л. Кістерський, І.Д. Якушик, Т.В. Липова, Н.Г. Голіонко. – К.: «МП Леся», 2008. – с. 230-271.
 • Т.В. Липова „Залучення фінансування для розвитку підприємства ” / Управління фінансами малого та середнього бізнесу: Підручник / Л.Л. Кістерський, І.Д. Якушик, Т.В. Липова, Н.Г. Голіонко. – К.: «МП Леся», 2008. – с. 315-335.
 • Т.В. Липова, Л.Л. Кістерський „Підтримка розвитку бізнесу міжнародними організаціями в Україні ” / Управління фінансами малого та середнього бізнесу: Підручник / Л.Л. Кістерський, І.Д. Якушик, Т.В. Липова, Н.Г. Голіонко. – К.: «МП Леся», 2008. – с. 336-377.
 • Т.В. Липова Методичні вказівки до вивчення до курсу „Фінанси підприємств” для студентів економічних спеціальностей. – К.: Державна Академія статистики, обліку та аудиту», 2009. – 56 с.
 • Т.В. Липова, Т.П. Куриленко Науково-методичний комплекс до курсу „Фінансовий аналіз” для студентів економічних спеціальностей. – К.: Державна Академія статистики, обліку та аудиту», 2009. – 46 с.
 • Т.В. Липова Науково-методичний комплекс до курсу „Фінансова санація і банкрутство підприємств” для студентів економічних спеціальностей. – К.: Державна Академія статистики, обліку та аудиту, 2009. – 45 с.
 • Т.В. Липова Науково-методичний комплекс до курсу „Управління фінансовою санацією підприємств” для студентів економічних спеціальностей. – К.: Державна Академія статистики, обліку та аудиту», 2009. – 48 с.
 • TatyanaLypova „InternationalAidManagementProblemsinUkraine”, / Наукове видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка “Актуальні проблеми міжнародних відносин (ModernProblemsofInternationalRelations)”, Випуск 91, частина 2, Київ, 2010, с. 87-89.
 • Л.Л. Кістерський, Т.В. Липова «Міжнародна технічна допомога: шляхи підвищення ефективності». Монографія. Видання Представництва Європейського Союзу в Україні. – К., 2010 – 240 с.
 • Т.В. Липова «Становлення та трансформація системи управління міжнародною технічною допомогою в Україні» / «Економіка, менеджмент та бізнес», №2, Київ, 2010 – с. 187-191.
 • Т.В. Липова «Джерела фінансування розвитку українських підприємств в сучасних умовах» / Збірник наукових праць „Науковий Вісник Національної Академії статистики, обліку та аудиту”, Київ, 2010, № 4 (29) – с. 70-74.
 • Т.В. Липова Фінансовий аналіз: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей. – К.: НАСОА. 2011. – 32 с.
 • Т.В. Липова Фінансовий аналіз: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей. – К.: НАСОА. 2011. – 40 с.
 • Т.В. Липова Фінансова санація і банкрутство: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей. – К.: НАСОА. 2011. – 32 с.
 • Т.В. Липова Фінансова санація і банкрутство: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей. – К.: НАСОА. 2011. – 44 с.
 • Т.В. Липова Управління фінансовою санацією: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей. – К.: НАСОА. 2011. – 32 с.
 • Т.В. Липова Управління фінансовою санацією: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей. – К.: НАСОА. 2011. – 52 с.
 • Т.В. Липова Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова санація і банкрутство підприємств». – К.: НАСОА. 2012. – 19 с.
 • Т.В. Липова Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» К.: НАСОА. 2012. – 20 с.
 • Т.В. Липова Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою санацією» К.: НАСОА. 2012. – 19 с.
 • T.В. Липова «Особливості підтримки сфери державних фінансів України з боку ЄС» / Aктуальні проблеми міжнародних відносин: Збірка наукових праць. Випуск 97, частина І (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2011. – с. 41-43.
 • Kistersky Leonid, Prigmore Kevin, Sics Ugis, Lypova Tetyana “Donor Development Resources – Aid Programming and Implementation Guide”. – K.: Publishing House “Kyiv University”, 2012. – 141 p.
 • Л.Кістерський, К.Прігмор, У.Сікс, Т. Липова «Ресурсиміжнароднихорганізаційдляцілейрозвитку – посібникзпрограмуваннятакоординаціїпроектів» дляМіністерствафінансівУкраїни. – К.: Видавничо-поліграфічнійцентр «Київськийуніверситет», 2012 р. – 152 с.
 • T.V. Lypova, European Integration Preconditions for the Public Finance Sector of Ukraine. – Бізнесаналітикавуправліннізовнішньоекономічноюдіяльністю. Збірник тез виступів на І Міжнародній науковій конференції, 8-9 листопада 2012 р. – К.: Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2013 р. – с. 64-70.
 • Кистерский Л.Л, Липовая Т.В., Гиневский А.И. «Постулаты Библии для евроинтеграции» / Aктуальні проблеми міжнародних відносин: Збірка наукових праць. Випуск 115, частина І (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – с. 3-13.
 • T.V. Lypova «European Integration Influence on Fund Management Mechanism at the National Level» / Aктуальніпроблемиміжнароднихвідносин: Збірканауковихпраць. Випуск 115, частина І (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – с. 64-67.
 • Т.В. Липова «Євроінтеграційні механізми управління фондами ЄС та інших міжнародних організацій» / теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 2. – с.339-344
 • Т.В. Липова, В.П. Колосова «Державне управління зовнішніми (предаксесаційними) ресурсами: досвід Польщі» / Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України «Фінанси України» – К., 2013. – №2. – с. 83-92
 • Т.В. Липова, Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-фінансування» К.: НАСОА. 2013. – 18 с.
 • Т.В. Липова, Бізнес-фінансування: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей. – К.: НАСОА. 2013.– 40 с.
 • Т.В. Липова, Бізнес-фінансування: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей. – К.: НАСОА. 2013. – 32 с.
  Tatiana Lypova, The EU Support for Capital Cities in Crisis – КНЕУ.
 • T.V. Lypova, ОсобливостієвроінтеграційноговекторурозвиткуУкраїни. – Бізнесаналітикавуправліннізовнішньоекономічноюдіяльністю. Збірник тез виступів на 2 Міжнародній науковій конференції, 8-9 листопада 2013 р. – К.: Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2014 р. – с.
 • Т.В. Липова «Особливості моніторингу та оцінки ефективності проектів міжнародних організацій в Україні» / НАСОА, 2014, 16 с.
 • Т.В. Липова «Інструменти програмування, координації та управління проектами міжнародних організацій в Україні» / КІМО. Конференція 2014 9 с.