Луньова Ганна Михайлівна

Фото: Луньова Ганна Михайлівна.Ганна Михайлівна Луньова – старший викладач кафедри фундаментальних економічних дисциплін.

Закінчила Київський інститут народного господарства імені Д. С. Коротченка у 1978 році, спеціальність «Планування сільського господарства», економіст.

Підвищувала кваліфікацію у центрі післядипломної освіти ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана» у 2013 році, спеціальність «Економічна теорія».
Має досвід роботи в науково-дослідних установах.

Сфера наукових інтересів

 • Макроекономічний аналіз;
 • Регіональна економіка.

Загальний науково-педагогічний стаж – 21 рік

Дисципліни

Ганна Михайлівна викладає дисципліни:

 • Макроекономіка;
 • Національна економіка;
 • Основи економічної науки.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 604, Кафедра фундаментальних економічних дисциплін, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-42-20
мобільний: +380 (93) 779-00-12

e-mail: luneva-a2015@yandex.ua

Нагороди

 • Подяка київського міського голови, 2004 рік.

Публікації

Основні наукові праці:

 • Луньова Г. М. Особливості функціонування сільських домогосподарств України / Г. М. Луньова // Науковий вісник ДАСОА. – 2004. – № 2. – С. 53-59.
 • Луньова Г. М. Проблеми функціонування сільських домогосподарств України / Г. М. Луньова // Вісник Прикарпатського ун-ту. – 2009. – Вип. 7. – С. 113-116.
 • Луньова Г. М. Питання удосконалення державного регулювання зовнішньої трудової міграції в Україні / Г. М. Луньова, Н. С. Поян // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: матеріали Міжнародної наук.-практ.конф., Чернівці : Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича, 2012. – С. 178-179.
 • Луньова Г. М. Макроекономіка : практикум для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання / Г. М. Луньова. – К. : НАСОА, 2013. – 30 с.
 • Луньова Г. М. Статистична оцінка виробничої функції сільських домогосподарств України / Г. М. Луньова // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний вимір : тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 16 жовтня 2015 р. – К. : НАСОА, 2015.