Кушнір Євгеній Олегович

Фото: Кушнір Євгеній Олегович.Євгеній Олегович Кушнір – викладач кафедри аудиту.

У 2016 році закінчив Національну академію статистики, обліку та аудиту та здобув ступінь магістра за спеціальністю «Облік і аудит» і кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Здобувач Національної академії статистки, обліку та аудиту.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68а, Кафедра аудиту, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93
мобільний: +380 (63) 373-36-30
мобільний: +380 (97) 497-19-03

e-mail: yeokushnir@gmail.com

Публікації

Загальна кількість публікацій – 4,88 ум. друк. арк. Публікації за останні роки:

  • Інвентаризація в обліку і аудиті в контексті фінансової звітності. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХІV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2016. – С. 87-88
  • Вплив наслідків інвентаризації на зміст та структуру аудиторського висновку. Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2016. – С. 144-145
  • Судова економічна експертиза: вирішення питань щодо обґрунтування сплати податку на додану вартість. Науковий економічний журнал «Інтелект 21». – 2016. – № 4. – С. 73-83 (У співавторстві)
  • Нормативне визначення поняття «Інвентаризація». Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2017. – С. 47-49
  • Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань. Вісник ЖДТУ. Серія: економічні науки. – 2017. – Вип. № 1 (79). – С. 26-30 (У співавторстві)
  • Випускна кваліфікаційна робота магістра: методика підготовки, написання та захисту. Навчальний посібник для випускників вищих учбових закладів освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти – «магістр». Третє видання (А), доповнене та перероблене. Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України України (лист № 1.4/18-Г-97 від 19.01.2007 року). – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – 95 с. (У співавторстві)
  • Специфіка інвентаризації нематеріальних активів. Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2017. – С. 353-354