Кушнір Євгеній Олегович

Фото: Кушнір Євгеній Олегович.Євгеній Олегович Кушнір – старший викладач кафедри аудиту та підприємництва.

У 2016 році закінчив Національну академію статистики, обліку та аудиту та здобув ступінь магістра за спеціальністю «Облік і аудит» і кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Здобувач Національної академії статистки, обліку та аудиту.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68а, Кафедра аудиту та підприємництва, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93
мобільний: +380 (63) 373-36-30
мобільний: +380 (97) 497-19-03

e-mail: yeokushnir@gmail.com

Публікації

Публікації за останні роки:

 • Кушнір Є.О. Інвентаризаційний аудит: реалії та перспективи. Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ТОВ «Бізнес Медіа Консалтинг», 2014. – 144 с.
 • Кушнір Є.О. Інвентаризація як метод внутрішнього аудиту. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції. – К.: ТОВ «Інтердрук» 2015. – 272 с.
 • Кушнір Є.О. Інвентаризація в обліку і аудиті в контексті фінансової звітності. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХІV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2016. – С. 87-88
 • Кушнір Є.О. Вплив наслідків інвентаризації на зміст та структуру аудиторського висновку. Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2016. – С. 144-145
 • Кушнір Є.О. Судова економічна експертиза: вирішення питань щодо обґрунтування сплати податку на додану вартість / Корінько М.Д., Кушнір Є.О. // Науковий економічний журнал «Інтелект 21». – 2016. – № 4. – С. 73-83.
 • Кушнір Є.О. Нормативне визначення поняття «Інвентаризація». Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2017. – С. 47-49.
 • Кушнір Є.О. Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань / Корінько М.Д.,Кушнір Є.О.// Вісник ЖДТУ. Серія: економічні науки. – 2017. – Вип. № 1 (79). – С. 26-30.
 • Кушнір Є.О. Випускна кваліфікаційна робота магістра: методика підготовки, написання та захисту. Навчальний посібник для випускників вищих учбових закладів освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти – «магістр». Третє видання (А), доповнене та перероблене. / Корінько М.Д., Корінько О.М., Кушнір Є.О. // Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України України (лист № 1.4/18-Г-97 від 19.01.2007 року). – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – 95 с.
 • Кушнір Є.О. Специфіка інвентаризації нематеріальних активів. Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2017. – С. 353-354
 • Кушнір Є.О. Структуризація організаційних питань внутрішньогосподарського контролю: теоретичний аспект. / Щирська О.В., Кушнір Є.О. // Щоквартальний збірник наукових праць «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту». № 3 (58) – 2018. С. 39-47.
 • Кушнір Є.О. Контроль якості надання аудиторських послуг в контексті зовнішніх перевірок. / Щирська О.В., Кушнір Є.О. // Щоквартальний Науково-інформаційний журнал «Статистика України». № 2/2018. – С. 101-106.
 • Кушнір Є.О. Інвентаризація в системі прийняття управлінських рішень. / Новіченко Л.С., Кушнір Є.О. // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. – С. 262-264.